Literární archiv Památníku národního písemnictví - Škutina Vladimír

Vyhledávání:
VLADIMÍR ŠKUTINA
(1931-1995)

Narodil se 16. 1. 1931 v Praze, zemřel 19. 8. 1995 v Praze. Spisovatel a novinář.
Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň dramaturgii na Filmové fakultě Akademie muzických umění v Praze. V roce 1960 se oženil, s manželkou Evou měli dceru Lucii, provdanou Granátovou.
Již za studií začal publikovat v různých novinách, působil i ve filmu a v televizi. Měl úspěchy jako publicista, prozaik, dramatik, scénárista, pohádkář, ale i jako autor nebo spoluautor literatury faktu a televizních revuí a seriálů. Byl např. spolutvůrcem pořadů Ztracená revue a Půjčovna talentů, které byly oceněny Zlatou růží na Mezinárodním televizním festivalu v Montreux. Velké popularity si získal knihou Prezidentův vězeň, kde popsal svůj pobyt ve vězení v roce 1962 za urážku hlavy státu. V letech 1967 - 1969 se jako redaktor Československé televize stal jednou z nejvýraznějších osobností Pražského jara, stejně populární byly jeho články v Zítřku a jeho besedy. Od září 1969 do května 1974 byl znovu vězněn a i z těchto zážitků vznikla kniha Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů.
Po propuštění byl v invalidním důchodu, ale ten mu byl po podpisu Charty 1977 odebrán, takže se živil jako kameník a v roce 1978 emigroval do Švýcarska. I zde dál publikoval, redigoval časopis Reportér a napsal řadu knih. Věnoval je vzpomínkám na okupaci i na své přátele (Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu, Máš na hlavě zahrádku, řekli moji rozkošní spolužáci, Rusové opravdu přicházejí, Český šlechtic František Schwarzenberg, Jezdec a smrt), další adresoval dětem (Kde bydlí čas aj.), věnoval se svému oblíbenému detektivnímu žánru, podílel se i na životopisných knihách Hany Mandlíkové a Martiny Navrátilové. Některé knihy, divadelní hry i televizní pořady psal společně s kolegy - např. Kriminalistickou laboratoř s J. Šiklem, řadu prací s J. Gillarem, knihu Ztracená léta s R. Bakalářem. Mnoho děl Vladimíra Škutiny bylo přeloženo do němčiny, angličtiny a dalších jazyků, dokonce i do japonštiny.
Malou část osobního fondu Vladimíra Škutiny získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1997 od rodiny a je zpracován pod přírůstkovým číslem 77/97 a 99/97. Obsahuje fragment korespondence - je to jen výběr jednotlivých dopisů pisatelů zvučných jmen (Miloš Forman, Vladimír Krajina, Rafael Kubelík, František a Karel Schwarzenbergové, Josef Škvorecký aj.). Mezi rukopisy převládají práce humoristického zaměření, mnohokrát sestavované do různých výborů (na výběru se podílel i Jiří Hochman a Josef Škvorecký), je zde i několik her a scénických pásem. Některé byly psány německy nebo přeloženy do němčiny a angličtiny. Cenný je soubor jeho knih, brožur a dalších tisků, ponejvíce z období emigrace. Připojeno je i několik výstřižků a fotografií.
Osobní fond Vladimíra Škutiny zahrnuje období 1967 - 1995 a je uložen ve 3 archivních kartónech.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace