Literární archiv Památníku národního písemnictví - Velišský František

Vyhledávání:
František Velišský
(1840-1883)


Narodil se 3. 4. 1840 v Čejkovicích u Jičína a zemřel 8. 8. 1883 v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Jičíně (1859) studoval klasickou filologii na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1863 získal aprobaci pro vyšší gymnázia, v letech 1863 - 1864 podnikl studijní cestu po Itálii (Řím, Neapol, Pompeje, Siena, Pisa, Florencie, Bologna). Po návratu působil jako suplující učitel na gymnáziu v Hradci Králové, v roce 1867 zde byl ustanoven skutečným učitelem. O rok později byl přeložen na akademické gymnázium do Prahy, kde se opět setkal s přítelem Jindřichem Niederlem (1840 – 1875), s nímž studoval gymnázium v Jičíně i klasickou filologii v Praze. Od roku 1871 bydleli společně v Ječné ulici v jednom domě s Václavem Vlčkem, do jehož Osvěty František Velišský přispíval (hlavně fejetony z cest).
V roce 1873 podnikl další cestu do Řecka, Cařihradu, Malé Asie, Egypta. V roce 1878 studoval antické starožitnosti v muzeích v Berlíně, Louvru, Paříži, Londýně.
František Velišský byl oblíbeným učitelem i uznávaným vědcem. Překládal díla z řecké a římské klasiky, psal články a recenze do Českého časopisu historického, Osvěty, Listů filologických a pedagogických i do Zeitschrift für Österreichische Geschichte.
Jeho hlavní dílo Život Řeků a Římanů (1876) se mu stalo osudným. V roce 1872 mu přítel Jindřich Niederle, který psal mluvnici jazyka řeckého, poskytl některé své materiály. O práci Františka Velišského pak napsal pochvalný posudek, záhy nato, v roce 1875, však zemřel. Po vydání spisu bylo vysloveno nařčení, že jde o plagiát, opsaný z Niederlova rukopisu. V roce 1877 napsal František Velišský svou obranu, ztratil však naději, že se stane univerzitním profesorem.
V té době měla navíc rodina (3 děti) finanční problémy. Zatímco české vydání Života Řeků a Římanů bylo brzy rozebráno, ruské, které vydal vlastním nákladem, leželo ve skladech, neboť nedošlo ke slibované úřední distribuci do škol.
František Velišský pak trpěl nervovou chorobou, která se od roku 1880 rychle zhoršovala. Nepomohl ani pobyt v Itálii. Zemřel v ústavu pro chorobomyslné.
Torzo písemné pozůstalosti je uloženo v Literárním archivu v jednom kartónu pod přírůstkovým číslem 382/49 a obsahuje hlavně rukopisy vlastní. Zahrnuje období 1860 - 1880.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace