Literární archiv Památníku národního písemnictví - Vydra Bohumil

Vyhledávání:
Bohumil Vydra
(1889-1952)

Narodil se 4. ledna 1889 ve Lštění, zemřel 29. června 1952 v Praze.
Polonista, překladatel, vysokoškolský profesor.
Po studiích působil jako středoškolský profesor na obchodní akademii v Karlíně, později v letech 1921 - 1930 jako lektor češtiny na varšavské univerzitě a po návratu jako lektor polštiny na Univerzitě Karlově, Českém vysokém učení technickém a na Vysoké škole obchodní v Praze. Věnoval se literární historii, dialektologii a zaměřil se na polský jazyk. Z polštiny rovněž překládal a zprostředkovával překlady české literatury do polštiny a uvádění českých her na polských jevištích. Spolupracoval s mnoha českými i polskými periodiky a přispíval do Ottova slovníku naučného nové doby.
Svou literární činnost začínal dialektologickými pracemi (Nářečí ve spisech Terézy Novákové, Česká místní jména hejtmanství prachatického, Popis a rozbor nářečí hornoblanického, Češi na Ratibořsku a Hlubčicku aj.), vydal Polsko - český a Česko - polský slovník, věnoval se česko - polským vztahům (Alois Jirásek a Poláci, Jaroslav Vrchlický a Poláci, Rozmluvy česko - polské atd.) a polské minulosti (Literatura polská v přehledu, Literatura polská XX. století, Za Ratibořsko, Současné Polsko). Z polské literatury překládal mj. díla Julia Kaden - Bandrowského, Stefana Kiedrzyńského, Sofie Nalkowské, Adolfa Nowaczyńkého a Wlodzimierze Perzyńského. Řadu prací vydal i polsky. Užíval pseudonymů B. V., Bohumil Dravý, Dyvar, Jan Ratibořský.
Fragment osobního fondu profesora Bohumila Vydry získal literární archiv Památníku národního písemnictví delimitací z literárního archivu Národního muzea, kam byl získán několika drobnými dary zvláště v roce 1956. Tvoří ho převážně vybraná korespondence s českými a polskými spisovateli a dalšími kulturními pracovníky i s některými osobnosti jihoslovanskými a lužickosrbskými. Najdeme zde (kromě překládaných polských autorů) např. dopisy Witolda Bunikiewicze, Frana Ilešiće; z českých historiků jsou zastoupeni Jaroslav Bidlo a Václav Novotný, z literárních vědců Antonín Frinta, František Pastrnek a Josef Páta, z dramatiků a divadelníků Karel Hugo Hilar, Marie Hübnerová, Alois Jirásek a Fráňa Šrámek, z básníků Adolf Černý, Jiří Karásek ze Lvovic a Eliška Krásnohorská. Připojeno je několik kusů cizí korespondence, dva nezjištěné rukopisy a 1 výstřižek.
Písemnosti jsou zapsány v přírůstkové knize pod čísly 212/52, 31/53, 266/53, 8/55, 19/56, 47/56 a 124/62. Jsou uloženy ve 2 archivních kartónech. Zahrnují období 1883 - 1951.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace