Literární archiv Památníku národního písemnictví - Zachoval František Karel

Vyhledávání:
František Karel Zachoval
(1882-1976)

Narodil se 30. března 1882 ve Vrbici u Jičína, zemřel 28. května 1976 v Náchodě.
Novinář, spisovatel.
Vystudoval gymnázium v Jičíně. Od roku 1898 přispíval do celé řady pražských i krajinských časopisů např. Jičínské noviny, Jičínský obzor, Krakonoš, Okresní věstník jičínského a libáňského okresu, Vpřed aj. V roce 1899 se stal členem redakce časopisu Stráž Podbrdská ve Zbirohu, zde působil až do roku 1903, do nastoupení své vojenské služby. V roce 1900 se stal spolupracovníkem časopisu Pochodeň v Hořicích, který byl roku 1902 úředně zastaven. Ve stejné době tiskl své úvodní statě i verše v časopisech Naše snahy v Plzni, Pokrok v Brně, Stráž na Hané v Prostějově, Stráž lidu v Českých Budějovicích aj. V roce 1906 převzal redakci Lidových proudů (po jejich přesídlení z Vysokého Mýta do Náchoda) a vedl ji až do roku 1909. Poté byl spoluredaktorem časopisu Orlické proudy v Hradci Králové. V roce 1911 se stal vydavatelem a odpovědným redaktorem nově založených Náchodských listů, jimž vtiskl svůj osobitý ráz a které bez přerušení řídil až do jejich úředního zastavení roku 1945. V letech 1946 - 1948 přispíval do pražského deníku Lidová demokracie a řídil jeho krajovou mutační rubriku Kladské pomezí.
Svou vlastní básnickou i prozaickou tvorbu uveřejňoval pod pseudonymy a značkami F. K. Z., Jičínský, Kamil Bohata. Knižně vyšly například vlastenecké básně Sny černých nocí (1903) a Básně a epigramy (1903). Z jeho větších vlastivědných prací je třeba připomenout Město Náchod, střed Jiráskova kraje a Jiráskův kraj – ráj.
       Aktivně působil ve spolcích Svatobor a Máj, byl členem literárního odboru Umělecké Besedy v Praze a Syndikátu českých spisovatelů v Praze. Ve stavovských organizacích novinářských pak po léta zastával funkci 1. místopředsedy Jednoty českých novinářů a 1. místopředsedy východočeské odbočky Národního svazu novinářů. Pracoval také jako člen výboru Havlíčkova fondu Jednoty českých novinářů, člen Kuratoria Havlíčkova rodného domu v Borové u Přibyslavi a Svazu českých novinářů v Praze.
Osobní fond obsahuje korespondenci vlastní (P. Bezruč, S. Bouška, J. S. Guth-Jarkovský, F. Halas, R. Svobodová aj.). Podstatná část pozůstalosti je tvořena rukopisy vlastními, jedná se hlavně o články týkající se významných osobností (K. H. Borovský, K. J. Erben, B. Němcová, A. Rašín, J. Vrchlický, J. Wolker) a články s vlastivědnou tematikou. Následují rukopisy cizí. Dále fond obsahuje tisky a výstřižky.
Fragment osobního fondu F. K. Zachovala získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1983 od Josefa Vorlíčka z Hořic v Podkrkonoší. Zpracovala ho Dana Oulehlová v roce 1989. Hlavní část fondu byla delimitována z archivu Národního muzea. Celý fond byl zpracován pod přírůstkovým číslem 45/83 v roce 2004 Janou Pacltovou. Je uložen v 9 kartonech, zahrnuje časové období 1792 - 1969.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace