Literární archiv Památníku národního písemnictví - Zákrejs František

Vyhledávání:

František Zakrejs
(1839-1907)

Přední spolupracovník Vlčkovy Osvěty. Narodil se roku 1839 v Poličce. Studoval práva, ale brzy se věnoval literatuře, žurnalistice a literární kritice, která se stala jeho hlavním oborem. Napsal též řadu vlastních prací prozaických i dramatických, které vlasteneckou tendencí, konzervatizmem a celým zpracováním jsou obdobami literatury jeho přítele Václava Vlčka (společenský román Národovci, humoristická próza Mezinárodní nevěsty, dramata Národohospodář, Poděbradovna, Král svého lidu, Anežka). Podobně jeho veselohry (Dvé krásných očí, Červenobílá stolistka) nepřevyšují úroveň dobových veseloherních prací běžného typu. Význam Zákrejsův je v literární kritice, v jeho statích o literatuře francouzské, českém básnictví a dramatu, nekrolozích a polemikách, které psal do Osvěty od jejího založení roce 1871, ač i tam jeho konzervatizmus mu brání v pochopení zjevů nejnovějších. V bojích o pravost Rukopisů postavil se rozhodně na stranu obhájců pravosti a rozvinul rozsáhlou polemiku, k níž se pečlivě připravoval jak po stránce filologické, tak historické, jak vyplývá z hojných poznámek a náčrtků v jeho pozůstalosti. Zákrejs byl členem mnohých vlasteneckých spolků a institucí. Zemřel roku 1907.
Pozůstalost Zákrejsova je uložena ve 3 archivních kartónech pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 119/36 – 101/80. Obsahuje korespondenci dosti kusou, z níž nejzajímavější jsou dopisy přítele Václava Vlčka osvětlující tehdejší literární poměry i situaci v Osvětě, dále rukopisy, většinou fragmentární. Nejdůležitější jsou jeho poznámky k rukopisným bojům, jichž je několik set jednak na volných lístcích, jednak uspořádaných věcně Zákrejsem, pokud se týkaly jeho polemik se zastánci nepravosti RKZ (např. proti Masarykovi, Gebauerovi, Herbenovi apod.). Fond zahrnuje období 1869 – 1915.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace