Literární archiv Památníku národního písemnictví - Zákrejs Vladimír

Vyhledávání:
Vladimír Zakrejs
(1880-1948)

Syn Františka Zákrejse, narodil se roku 1880 v Praze. Studoval vysokou školu technickou a práva, byl zaměstnán na magistrátu, kde dosáhl hodnosti magistrátního stavebního rady. Pokoušel se bez zvláštního úspěchu v literatuře (rekonstruování klasických dramat pro loutkové divadlo) a v žurnalistice. Většinu svého života věnoval péči o oživení památky svého otce. Tato snaha vedla jej k obnovení bojů o pravost RKZ a sblížila jej s Vrzalíkovou Rukopisnou společností. Jako dlouholetý člen této společnosti se sám několikrát diletantsky pokusil o důkaz pravosti na základě názorů a nálezů svého otce, aniž k tomu měl dostatečných odborných znalostí, v brožurách, vydávaných vlastním nákladem. S touto činností byl spojen jeho zájem o pravěk Slovanstva a země České, který idealizoval po způsobu Kollárově a buditelů, taktéž bez dostatečné vědecké průpravy (např. důkaz, že jméno Přemysl pochází z Promethea apod.). Také tyto práce vydával vlastním nákladem jako brožury, nebo jejich tematiku přednášel v místním rozhlase v Hradci Králové, kde později žil. Větší knižní náběhy tohoto druhu zůstaly torza. Nejdůležitější netištěnou prací Vladimíra Zákrejse je monografie o jeho otci, kde je snesen hojný materiál a výpisky z dopisů různých autorů i dokumenty, z nichž je možno sestavit Zákrejsovu bibliografii. Vladimír Zákrejs byl činný též v Česko-Lužickosrbském spolku a podílel se na propagandě vzájemných styků.
Pozůstalost, která byla získána koupí roku 1968, obsahuje kromě rukopisů a fragmentů korespondenci týkající se rukopisné problematiky. Zajímavé jsou dopisy Václava Flajšhanse, Alberta Pražáka, Metoda Nečase aj. Mnozí pisatelé tu oponují názorům Vladimíra Zákrejse. Pozůstalost je uložena pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 119/36 – 101/80. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1969 (4 kartóny). Zahrnuje období 1917 – 1947.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace