Literární archiv Památníku národního písemnictví - Zelený Václav

Vyhledávání:
Václav Zelený
(1825-1875)


Narodil se 26. srpna 1825 v Borové, zemřel 5. dubna 1875 v Praze.
Václav Zelený, mladší spolužák Karla Havlíčka Borovského, vyrůstal s Havlíčkem a se svým bratrancem Václavem Zeleným v prostředí, které vytvářel bolzanovsky laděný vikář Jan Brůžek, Bolzanův žák kaplan Jan Serbousek a učitel Antonín Linek. Právě tak jako Havlíček odnášel si Zelený z borovské školy pevné základy pro život i pro svou příští osvětovou činnost. Gymnázium studoval spolu s Havlíčkem v Německém Brodě pod vedením želivských premonstrátů. Roku 1843 odešel do Prahy na filozofickou fakultu. Po krátkém suplování na akademickém gymnáziu v Praze, učil na gymnáziu v Jindřichově Hradci, kde se spřátelil s tehdejším prefektem gymnázia Bolzanovým ctitelem Hubertem Hudcem. Na přání ředitele Václava Klicpery vrátil se však brzy zpět do Prahy na akademické gymnázium. V Praze se spolu s Palackým a Riegrem horlivě účastnil politického života a byl zvolen za poslance do sněmu zemského i říšského. Později se vzdal profesury, stal se společníkem Kobrova nakladatelství a spoluzakladatelem a vydavatelem politického deníku Národ. K pedagogické práci se vrátil opět roku 1865, kdy se stal prvním ředitelem reálného gymnázia, které město Praha zřídilo na Malé Straně.
Zelený byl prvním životopiscem Havlíčkovým a prvním vydavatelem jeho nepolitických spisů. V literatuře si získal čestné místo napsáním a vydáním životopisu Josefa Jungmanna, chystal, avšak nedokončil monografii o Janu Kollárovi.
Převážnou část literární pozůstalosti Václava Zeleného věnovala v letech 1905 - 1909 knihovně Národního muzea v Praze jeho dcera Božena Augustinová. Obsahuje zejména cenný soubor korespondence, vztahující se k jeho literární práci a svědčící o velké svědomitosti, s níž postupoval při shromažďování materiálu pro připravované životopisy. Pozůstalost je v LA PNP uložena v 6 archivních kartónech pod přírůstkovými čísly v rozmezí 13/05 – 98/67. Zahrnuje období 1812 – 1875.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace