inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Národní archiv
Číslo fondu: 699

Národní jednota severočeská

NJS

1885-1948

inventář

Číslo pomůcky: 1477

Zpracoval:

Čenský F.

Praha 1969