inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Národní archiv
Číslo fondu: 708

v

Svaz zemědělství a lesnictví pro Cechy a
Moravu

SZL

1942 -1945
inventář

Číslo pomůcky: 284/01

Zpracovali:

Haas A., Dědková L.

Praha 1961