inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
1812sg.109-5/40Trestní stíhání H. Hasselböcka za výroky proti vedoucím představitelům Říše a NSDAP, jeho působení ve firmě Srb a Stys v Praze aj.
Personální záležitosti protektorátní správy - vyšetřování případu odvolání H. Glessgena z protektorátu.
Nedostatek německých zdravotních sester na Ženské klinice Německé Karlovy univerzity v Praze, studie H. Hussleina o otázce domácího porodu a porodu v nemocnici.
Návštěva členů zásobovacího výboru Národního souručenství u E. Háchy.
Shromáždění ČNST Vlajka v Praze 18. 3. 1941.
Jednání F. Chvalkovského se členy protektorátní vlády a s R. Beranem o německo-sovětském spojenectví aj.
Posudky SD na F. Machníka, O. Borského, H. E. Richtera.
Uveřejnění článku E. Stranika o připojení protektorátu k celnímu systému Říše v německém týdeníku "Das Reich".

1939 - 1943ka 100
■1

0ÍCf|CtrflCÍt0dÍCnfl Hřff Prag-Bubentfch, den 18. März 194-1.

Sachfenroeg
Fernfprecher 77444

SD-tcitobfifinitt pcag Sad'fenn,ts

B 4 - PA A4

An den

Herrn Staatssekretär

beim Reichsprotektor in Böhmen u. Mähren,
M-Gruppenführer K. H. Frank ^

Prag

ü.

hjÄ.

J

Ť. et. ť

Betr. t C hvalkovskv . Franz, JUDr., Protektoratsge-

sandtör Del der Keichsregierung, Berlin.

Vqtr.: Ohne.

Nach einer hier eingegangenen - vorläufig noch unüber-
prüften - Meldung ist Chvalkovský vor einigen Ta-
gen in Prag gewesen und hat eine Besprechung mit den Mitglie-
dern der Protektoratsregierung und dem ehemaligen Minister-
präsidenten Beran gehabt. Er habe sich nach seiner Ankunft
sofort telefonisch mit Ministerpräsident Eliáš in Verbindung
gesetzt und von diesem den Auftrag bekommen, die Protektorats-
minister zusammenzurufen und dabei dem Handelsminister Kratoch-
víl nahezulegen, er möge "ohne die Frauen", womit wahrschein-
lich die SchauspielerinneÜi'Ba€trova und Mandlová gemeint waren,
kommen. Weiter sei eine Zusammenkunft zwischen Chvalkovský und
Beran im Hotel Šroubek, wo Chvalkovský abgestiegen war, verein-
bart worden.

Chvalkovský soll bei den Besprechungen vor allem Anga-
ben über den deutsch-sowjetrussischen Pakt, der von den Russen
in irgendeinem Punkte nicht mehr anerkannt würde, gemacht ha-
ben, ausserdem über das deutsch-jugoslawisehe Verhältnis, das
vor einer neuen Entwicklung stehe.

Für die Richtigkeit der Meldung spricht, dass Chvalkovs«
ky tatsächlich vor einigen Tagen, wie festgestellt werden konn«
te, im Hotel Šroubek abgestiegen und am gleichen Tage wieder
nach Berlin zurückgefahren ist.

i. V.