inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
1812sg.109-5/40Trestní stíhání H. Hasselböcka za výroky proti vedoucím představitelům Říše a NSDAP, jeho působení ve firmě Srb a Stys v Praze aj.
Personální záležitosti protektorátní správy - vyšetřování případu odvolání H. Glessgena z protektorátu.
Nedostatek německých zdravotních sester na Ženské klinice Německé Karlovy univerzity v Praze, studie H. Hussleina o otázce domácího porodu a porodu v nemocnici.
Návštěva členů zásobovacího výboru Národního souručenství u E. Háchy.
Shromáždění ČNST Vlajka v Praze 18. 3. 1941.
Jednání F. Chvalkovského se členy protektorátní vlády a s R. Beranem o německo-sovětském spojenectví aj.
Posudky SD na F. Machníka, O. Borského, H. E. Richtera.
Uveřejnění článku E. Stranika o připojení protektorátu k celnímu systému Říše v německém týdeníku "Das Reich".

1939 - 1943ka 100
9id)Ctll£it0DiCtlft Rfff Prag«Bubentfch, 7»3«1941

BD'Ceitabidinitt ptag Sa“9

Ffmfprtcher 77444

b 5 - pa.1866 ¡Büro b es Staats fe Kretärs

j beim Reidisprotektoc
in Döhm?n uni mähren.

Clng.: 10. MRZ. 1941

Tgb. nr.;

1. An das
Reichssicherheitshauptamt

- Amt III B - z.Hd.des !/'i-Hauptstüf.Hummi-czsciT
Berlin

2. An den

Herrn Staatssekretär

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
^Gruppenführer K.H. F r a n k '-■

Prag J *

Betr«: M ac h n 1 k, Franz, ehemaliger Minister für nationale
Verteidigung^ //

wohnh. s Klattau.

Vorg.: Ohne.

In den letzten Wochen fanden mehrere Zusammenkünfte zwi-
schen Machni.k und dea ehemaligen Ministerpräsidenten Rudolf Beran

in Klattau und Schüttenhofen statt. In Prag soll zu einer sol-
chen Besprechung auch der NG-Vorsitzende Nebesky zugezogen wor-
den sein. Bei diesen Konferenzen wurde darüber verhandelt, ob
Machnik die Stelle eines tschechischen Ministerpräsidenten über-
nehmen wird. Elias sei seit der Legionärsauseinandersetzung amts-
müde und wolle unter Vorschützung gesundheitlicher Gründe zurück-
treten. Die Person Machniks erscheint besonders dem NG-Vorsitzen-
den Nebesky gelegen, der sich beim Staatspräsidenten für Machnik
einsetzen will.

Die Gerüchte über einen Regierungseintritt Machniks haben
sich in den letzten Tagen in Klattau verstärkt. So wurde unter
anderem auch auf der Bezirksbehörde in Klattau bereits von einer
Regierungsübernahme durch Machnik gesprochen.

Uber die Angelegenheit ergeht laufender Bericht.

1,T‘