inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
1904sg.109-5/132 (poškozeno)Přijetí delegace českých dělníků R. Heydrichem v Praze 24. 10. 1941, projev dělníků, novinové články.
Návrh H. Juryho na využití majetku Československé obce sokolské.
Situační zprávy z protektorátu podávané R. Heydrichem A. Hitlerovi prostřednictvím M. Bormanna obsahující mj. informace o českém odbojovém hnutí.
Korespondence E. Háchy s R. Heydrichem týkající se Háchova připravovaného projevu k protektorátnímu obyvatelstvu, text rozhlasového projevu z 8. 11. 1941.
1941ka 107
^ejrafeproteftoT

hmenuub ffitlfecen

R.P-gt. . k/J'J_____________________/4g

9$ '--HrU i on, bktt* tftfMtlf thrift 111 unb bin

QhgeiffUftb tti WritttM 0«iUflr6nt.

flo.il'->. bet tXtV. ’ s

8h. 9MQ0 urtb ÖStrofottw
tflftct PaUi’attanl ffli Mftncti »no Witorn
\n ft«,1

. Adjutant -

93rag ben 7. Januar 1942*

An den

Herrn Staatssekretär
w-Gruppenführer- Frank

P r a g
Gruppenführer !

In der Anlage übermittle ich
Ihnen im Aufträge des Obergruppenführers den 17.
in Berlin erstellten Bericht an den Führer über die
Lage im Protektorat.

annffüh

M-Sturmbannfführer