Archiv Akademie věd České republiky

Babák Edward

Otevřít
Tematický popis: Archivní fond poskytuje informace o E. Babákovi vědci, pedagogovi, popularizárovi, organizátorovi a zakladateli. Chybí zde materiály osobního charakteru. Fond podává obraz vědy v prvních dvou desetiletích 20. stol.
Archiv:
Datace:
(1748) 1873 - 1926 (1955)
Původce:
Edward Babák (8.6. 1873 - 30.5. 1926); fyziologie; prof. MU a Vysoké školy zvěrolékařské v Brně; člen KČSN a ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bächer Pavel

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti rodiny Bächerovy, korespondence Pavla Bächera a jeho manželky Julie Nessy Bächerové s členy rodiny T. G. Masaryka, fotografie členů Masarykovy rodiny.
Archiv:
Datace:
1908 - 1966
Původce:
Pavel Bächer (1886-?), právník. Julie Nessy Bächerová (1889-1981), harfenistka, pěvkyně, manželka Pavla Bächera.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bačkovský Jindřich

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, osobní doklady, materiály z veřejné činnosti, separáty cizích prací apod.
Archiv:
Datace:
1937 - 1989
Původce:
Bačkovský Jindřich (1912 - ); fyzika; akademik ČSAV, pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bašta Jan

Otevřít
Tematický popis: Torzo korespondence, rukopisy prací, recenze a referáty, patenty.
Archiv:
Datace:
1930 - 1975
Původce:
Bašta Jan (1899-1996); profesor ČVUT, obor elektrotechnika
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bauer František

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence (hlavně blahopřání), rukopisy článků (odboj, 2. světová válka), fotografie.
Archiv:
Datace:
1903 - 1967 (1973)
Původce:
František Bauer (1987-1967); historik; profesor Vysoké školy politické a sociální v Praze, docent UK v Praze
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bažant Zdeněk

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, rukopisy a práce tištěné, přednášky, recenze a referáty, projekty, přípravný materiál, písemnosti týkající se redakční, pedagogické aj. veřejné činnosti Z. Bažanta.
Archiv:
Datace:
(1878) 1887 - 1954 (1980)
Původce:
Zdeněk Bažant (1879-1954); stavební mechanika a stereometrie; profesor ČVUT, předseda České matice technické, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bečka Jiří

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje autobiografii, osobní složku z Orientálního ústavu ČSAV, korespondenci rodinnou, osobní i s institucemi, vědecké práce včetně přípravného materiálu, dokumenty o významných orientalistech (mimo jiné svého učitele Jana Rypky), materiály z domácích i zahraničních konferencí, přednášky, recenze a posudky, scénáře a materiály k výstavám, výstřižky, písemnosti z veřejné činnosti, ilustrační materiál, fotografie, separáty a knihy.
Archiv:
Datace:
1939 - 2002
Původce:
Bečka Jiří (1915-2005); orientalita, specialista na iránskou filologii a dějiny; vědecký pracovník Orientálního ústavu ČSAV a AV ČR; žák Jana Rypky
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Beneš Edvard

Otevřít
Tematický popis: Benešovy osobní doklady, rukopisy, dokumentace k jeho politické, literární a vědecké činnosti, ediční materiály. Písemnosti dokumentující působení E. Beneše jako ministra zahraničních věcí do roku 1935 a později prezidenta, zejména z období Mnichova a československého zahraničního odboje za druhé světové války (kancelář v USA a v Londýně, Československý národní výbor a od r. 1940 Kancelář prezidenta republiky). Oddíly korespondence, výstřižků a fotografií. Archiválie vzešlé z činnosti vědecké a politické, osobní a úřední
Archiv:
Datace:
(1883) 1884 - 1990
Původce:
Edvard Beneš (1884 - 1948), sociolog, pedagog, politik, státník, ministr zahraničních věcí, prezident Československé republiky, spolupracovník T. G. Masaryka
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Benešová Hana

Otevřít
Tematický popis: Kopie úřední korespondence, zápisů a zpráv ústředí, pořizovaných pro informaci H. Benešové. Právní dokumenty Československé pomoci a Československého červeného kříže, zápisy jednání, korespondence s pobočkami, konzuláty, vyslanectvími. Osobní doklady a korespondence H. Benešové. Fotografie, propagační materiály a publikace.
Archiv:
Datace:
1900 - 1974
Původce:
Hana Benešová (1885-1974), manželka E. Beneše, předsedkyně Československého červeného kříže (1940-1948)
Místo vzniku:
Lhotka u Litultovic, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Beran Jiří

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1970 - 2007
Původce:
Jiří Beran
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace