Archiv Akademie věd České republiky

Čáda František st.

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál (zejména vysvědčení), zlomek korespondence, rukopisy vědeckých prací, přednášky, přípravný materiál, písemnosti z veřejné činnosti, kondolenční dopisy rodině k úmrtí Fr. Čády, materiály cizí.
Archiv:
Datace:
1866 - 1918 (1919)
Původce:
František Čáda st. (1865-1918); filozofie, pedagogika, psychologie; profesor UK v Praze; člen ČAVU a KČSN;
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Ceny a plakety ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1970 - 1992
Původce:
Personální oddělení Kádrového a personálního útvaru ČSAV (1970-1990) Sekretariát presidia ČSAV (1990-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Čermák Vladislav

Otevřít
Tematický popis: Osobní a rodinná korespondence, rukopisy prací, posudky, fotografie atd.
Archiv:
Datace:
1915 - 1983
Původce:
Čermák Vladislav (1907-1983); právo; docent UK v Praze;
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Černý Adolf (pseudonym Rokyta Jan)

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná a osobní, rukopisy prací, přednášky, materiál týkající se veřejné činnosti, fotografie, písemnosti rodinných příslušníků.
Archiv:
Datace:
1864 - 1957
Původce:
Adolf Černý, pseud. Jan Rokyta (1864-1952); profesor učitelských ústavů v Praze a Hradci Králové, pracovník ministerstva zahraničí, básník, publicista, překladatel slovanských literatur.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Česká akademie věd a umění

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje bohatý materiál o vědeckém a kulturním životě v ČSR a o stycích s cizími vědeckými společnostmi od konce 19. století do poloviny 20. století. V žádostech vědců a umělců o podpory se objevuje i motiv sociální. Fotografie některých členů České akademie.
Archiv:
Datace:
1888 - 1954
Původce:
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (1890-1918); Česká akademie věd a umění (1918-1952)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Česká demografická společnost

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1993 - 2002
Původce:
Česká demografická společnost (1993- )
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky a občanská sdružení po roce 1990 - odborné (vědecké)

Česká společnost pro estetiku při ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Ucelený soubor spisů k ekonomickým záležitostem, chybí materiály ke vzniku společnosti, torzovitě dochovány zprávy o vědecké činnosti, zajímavá korespondence k transformaci vědeckých společností po roce 1989.
Archiv:
Datace:
1969 - 1996
Původce:
Česká společnost pro estetiku při ČSAV (1968- )
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké), Spolky a občanská sdružení po roce 1990 - odborné (vědecké)

Česká vědeckotechnická společnost - společnost hornická

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti z agendy vědeckého tajemního společnosti Jaroslava Němce.
Archiv:
Datace:
1972 - 1980
Původce:
Česká vědeckotechnická společnost při ČSAV - Společnost hornická
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)

Československá astronomická společnost

Otevřít
Tematický popis: Fond je důležitým pramenem pro dějiny astronomie a její popularizaci v Československu.
Archiv:
Datace:
1917 - 1959
Původce:
Česká astronomická společnost (1917-1938); Československá astronomická společnost (1938-1959)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948, Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)

Československá astronomická společnost při ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje doklady o vzniku a vývoji společnosti, organizační řády, zápisy z celostátních sjezdů společnosti, ze zasedání ústředního výboru a předsednictva ústředního výboru, dále zápisy ze schůzí sekcí, poboček a komisí společnosti, seznamy členů, funkcionářů a zaměstnanců, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, doklady o vědeckých konferencích a spolupráci s domácími institucemi, o vědeckém výzkumu, o ekonomických záležitostech a umístění společnosti, o zahraničních spolupráci a studijních cestách, o publikační a vědecko-popularizační činnosti.
Archiv:
Datace:
1959 - 1981
Původce:
Československá astronomická společnost při ČSAV (1959-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace