Archiv Akademie věd České republiky

Daneš Jiří Viktor

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, autobiografie, korespondence osobní a institucionální, rukopisy prací, přednášky, recenze, překlady, přípravný materiál, písemnosti týkající se veřejné činnosti, fotografie, vzpomínky na Daneše, bibliografie jeho prací, nekrology, písemnosti rodinných příslušníků, materiál cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1880 - 1928 (1958)
Původce:
Jiří Viktor Daneš (1880-1928); geografie, geomorfologie; profesor UK v Praze a University Komenského v Bratislavě; člen KČSN, ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dědina Václav

Otevřít
Tematický popis: Osobní a studijní doklady, korespondence rodinná a osobní, rukopisy, přednášky, recenze, přípravný materiál, spisy týkající se veřejné činnosti, fotografie, biografie prací, referáty o nich, písemnosti manželky Marie.
Archiv:
Datace:
1881 - 1956 (1960)
Původce:
Václav Dědina (1870-1956); geografie a geomorfologie; člen korespondent ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dittrich Arnošt

Otevřít
Tematický popis: V torzovitě zachovaném fondu prakticky chybí životopisný materiál, materiály z veřejné činnosti, písemnosti rodinných příslušníků. Fond obsahuje jen 4 inventární jednotky korespondence. Vědecká činnost je zastoupena pouze studiemi o mayské astronomii a přípravným materiálem k tomuto tématu.
Archiv:
Datace:
1910 - 1943
Původce:
Arnošt Dittrich (1878-1959); astronomie; prof. UK v Praze, ředitel observatoře ve Staré Ďale (Slovensko); člen KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dlab Vlastimil

Otevřít
Tematický popis: Osobní spisy, písemnosti k profesorskému řízení, přednášky, strojopisy a separáty vlastních prací.
Archiv:
Datace:
1956 - 1993
Původce:
Vlastimil Dlab (1932- ); matematika (algebra); profesor Carleton University v Ottawě; v letech 1956-1957 pracovník Matematického ústavu ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dobiáš Josef

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná, osobní a institucionální, rukopisy prací, přednášky, materiály týkající se veřejné a pedagogické činnosti, fotografie, recenze Dobiášových prací, písemnosti rodinných příslušníků, materiál cizích osob.
Archiv:
Datace:
1888 - 1972
Původce:
Josef Dobiáš (1888-1972); historie (dějiny starověku, české dějiny); profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Doležal Jiří

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, redakční agenda, přípravný materiál k publikaci P. Drtina: Československo - můj osud (1991-1992), vlastní rukopisy, cizí rukopisy, fotografie.
Archiv:
Datace:
1970 - 2010
Původce:
Jiří Doležal (1929-2010); historik, středoškolský profesor, aktivista národně socialistické strany; člen přípravného výboru a výboru Masarykovy společnosti, předseda pobočky Masarykovy společnosti v Hradci Králové, místopředseda Klubu dr. Milady Horákové, redaktor časopisu Masarykův lid; editor pamětí P. Drtiny: Československo - můj osud (vyd. 1991-1992); editor výboru z pamětí Vladimíra Krajiny: Vysoká hora (1994); spolueditor knihy O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě (2001).
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Doležil Hubert

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, rukopisy prací, bibliografie, výpisky, dokumentační materiál (výstřižky z novin a časopisů).
Archiv:
Datace:
1900 - 1943
Původce:
Hubert Doležil (1876-1945); hudební kritika, historie; středoškolský profesor v Hradci Králové, Olomouci, Brně, Plzni a Praze (gymnázium), hudební publicista.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Domin Karel

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje vědecké práce včetně přípravného materiálu, písemnosti z veřejné činnosti (rektorský úřad, Botanický ústav), novinové články a rukopisy, strojopisy nevydaných cestopisných knih, fotografie, diplomy, tištěné publikace.
Archiv:
Datace:
1905 - 1953
Původce:
Domin Karel (1882-1953); botanika, fytogeografie, geobotanika; československý politik; prof. Přírodovědecké fakulty UK, rektor UK, zakladatel farmaceuticko-botanického ústavu UK (1924), poslanec Národního shromáždění (1935-1939); člen ČAVU a KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dostál Eugen

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, rukopisy, separáty, přednášky, recenze, fotografie, recenze o pracích E. Dostála, bibliografie prací.
Archiv:
Datace:
1912 - 1943 (1949)
Původce:
Eugen Dostál (1889-1943); dějiny umění; prof. MU v Brně; člen KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Drachovský Josef

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, rukopisy prací, poznámkový materiál, spisy týkající se veřejné činnosti.
Archiv:
Datace:
1876 - 1950
Původce:
Drachovský Josef (1876-1961); právo ( finanční věda a právo, státní účetnictví); profesor UK v Praze, člen ČAVU;
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace