Archiv Akademie věd České republiky

Gebauer Jan

Otevřít
Tematický popis: Soubor mj. obsahuje rodinnou korespondenci a přípravný materiál Marie Gebauerové (dcery) k "Rodinným vzpomínkám". Nejvýznamnější částí fondu je obsáhlý soubor korespondence s Vatroslavem Jagićem.
Archiv:
Datace:
1866 - 1907 (1956)
Původce:
Jan Gebauer (1838-1907); slovanská filologie, literární historie; prof. UK v Praze; člen KČSN, ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Geofyzikální ústav AV ČR

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1993 - 2002
Původce:
Geofyzikální ústav AV ČR (od 1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Geofyzikální ústav ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond je pramenem pro dějiny našeho moderního geofyzikálního výzkumu v letech 1928-1992. Obsahuje zápisy ze zasedání vědecké a ústavní rady, přehled o vývoji jednotlivých oddělení a stavu zaměstnanců, provádění jednotlivých vědeckovýzkumných úkolů a popisy prací, plány práce a zprávy o plnění plánu, materiály o spolupráci s ústavy a podniky, doklady o vědeckých konferencích, o vědeckých komisích a společnostech a o zahraničních stycích, publikace. Programy akcí Mezinárodního geofyzikálního roku, bulletiny, tisky, zahraniční styky a spolupráce, účast na generálních shromážděních v Barceloně, Moskvě a Římě.
Archiv:
Datace:
(1928) 1953 - 1992 (1993)
Původce:
Státní ústav geofyzikální (1920-1950); Státní ústav geofyzikální při Ústředním ústavu fyzikálním (1950-1952) ; Geofyzikální ústav ČSAV (1953-1991); Komise presidia ČSAV pro Mezinárodní geofyzikální rok (1956-1961).
Místo vzniku:
Herčivald, Heřmanice, Kořen, Kružberk-Mokřinky, Lesy, Moravská Třebová, Nový Knín, Opava-Kylešovice, Praha, Střední Čechy, Zbiroh
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Geografický ústav ČSAV, Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje dokumenty o vývoji, budování a činnosti vlastního ústavu a jeho pracovníků. Cenné jsou doklady ke geomorfologickým výzkumům oblastí v Československu, k výzkumům v Moravském krase i další vědeckovýzkumné činnosti a také kompletní řada cestovních zpráv s geografickou tématikou z let 1959-1992.
Archiv:
Datace:
1952 - 1993
Původce:
Státní sbírka mapová (1920-1952) Kabinet pro kartografii ČSAV (1953-1962) Kabinet pro geomorfologii ČSAV v Brně (1956-1962) Kabinet pro geomorfologii ČSAV, pobočka Praha (1961-1962) Geografický ústav ČSAV v Brně (1963-1993)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Geologický ústav AV ČR

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1990 - 2006
Původce:
Geologický ústav ČSAV II. (1990-1992); Geologický ústav AV ČR (od 1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Geologický ústav ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond Geologický ústav ČSAV obsahuje základní dokumenty ústavu (organizační, pracovní a spisové řády, doklady o zaměření pracoviště a jeho vývoji, zápisy z ústavní rady), doklady personální agendy, plány vědeckých úkolů a zprávy o jejich plnění, spisy o interní spolupráci, doklady o využití patentů a zlepšovacích návrhů, o umístění pracoviště a jeho vybavení přístroji, o zahraniční spolupráci a studijních cestách, o publikační a vědecko-popularizační činnosti.
Archiv:
Datace:
1959 - 1992 (1994)
Původce:
Geologický ústav ČSAV (1960-1979) sloučením Laboratoře pro pedologii ČSAV , Laboratoře pro inženýrskou geologii a Paleotologické laboratoře Ústav geologie a geotechniky ČSAV (1979-1990) - samostatný fond Geologický ústav ČSAV (1990-1992) Geologický ústav AV ČR (1992-
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje převážně korespondenci se členy a žadateli o stipendia a podpory. Další písemnosti dokumentují vznik a reorganizaci Společnosti (statuta, jednací řády), zlomek zápisů ze zasedání odborů a valných shromáždění.
Archiv:
Datace:
1891 - 1945
Původce:
Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kuns und Literatur in Böhmen (1891-1924) Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik (1924-1939) Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Prag (1939-1941) Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag (1941-1945)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Glücklich Julius

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál (mj. deníkové zápisy z let 1908-1950), korespondence (mj. F. M. Bartoš, J. Borovička, J. L. Fischerem, J. Goll, F. Hrejsa, F. Hrubý, V. Chaloupecký, V. Klecanda, K. Krofta, B. Navrátil, Arne Novák, J. Pekař, L. Svoboda, J. V. Šimák, J. Šusta, R. Urbánek), vědecké práce z historie (především k období reformace), materiály z veřejné činnosti (zajímavé jsou materiály týkající se habilitace F. Kutnara).
Archiv:
Datace:
1891 - 1950
Původce:
Julius Glücklich (1876-1950); historie (všeobecné dějiny novověku, předbělohorské Čechy); prof. Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci; člen KČSN a ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Goll Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná, osobní a s institucemi, rukopisy prací, přednášky, recenze a referáty, překlady, přípravný materiál, písemnosti z veřejné a pedagogické činnosti, výstřižky, fotografie, recenze prací J. Golla, nekrology o něm, písemnosti rodinných příslušníků, materiál cizí.
Archiv:
Datace:
1861 - 1929
Původce:
Jaroslav Goll (1846-1929); historie (všeobecné dějiny); prof. UK v Praze; člen KČSN a ČAVU
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Grigorjev Alexandr Dmitrijevič

Otevřít
Tematický popis: Fond tvoří pouze vědeckých prací původce fondu, týkajících se problematiky Slovanů z hlediska historického, lingvistického a historického.
Archiv:
Datace:
1919 - 1944
Původce:
Alexandr Dmitrijevič Grigorjev (1874-1945); historie, slavistika; prof. na univerzitě ve Varšavě a v Tomsku, středoškolský profesor v Brestu Litevském, v Užhorodě a Prjaševě
Místo vzniku:
Jazyk:
ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace