Archiv Akademie věd České republiky

Habr Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Vědecké práce, publikace, oponentské posudky, studijní materiál z oblasti ekonomie, korespondence.
Archiv:
Datace:
1930 - 1990
Původce:
Habr Jaroslav (1911-1998); ekonomie; ředitel Výzkumného ústavu potravinářského průmyslu v Praze, vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV, profesor UK v Praze;
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Hamatová Eva

Otevřít
Tematický popis: Rodinná a osobní korespondence, deníkové zápisy, paměti, životopisné a profesní doklady.
Archiv:
Datace:
1950 - 2011
Původce:
Dr. Ing. Eva Hamatová, CSc., (1924-2010), mikrobiologie, vědecká pracovnice Mikrobiologického ústavu ČSAV, Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Irina Hebelková (nar. 1952), roz. Šimková, dcera Evy Hamatové.
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Hašek Milan

Otevřít
Tematický popis: Částečně zachovány osobní doklady a korespondence. Obsáhlejší soubory článků a studií, publikací, vědeckých prácí, přednášeky, písemností z veřejné činosti a ilustrační materiál o původci fondu.
Archiv:
Datace:
1939 - 1984 (1985)
Původce:
Hašek Milan (1925-1984); obecná biologie, imunologie, genetika; ředitel Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV, člen korespondent ČSAV; vědecký pracovník Biologického ústavu ČSAV, poté Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV a poté Ústavu molekulární genetiky ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, italština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Hausner Milan

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, vědecké práce, pracovní a výzkumný materiál (např. použití halucinogenů jako psychoterapeutického prostředku), písemnosti z veřejné činnosti, písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1960 - 1989
Původce:
Milan Hausner (1928-2000); lékař - psychiatr;
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Heinrich Vladimír Václav

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje nepříliš rozsáhlý soubor korespondence. Poměrně celistvě jsou zastoupeny Heinrichovy vědecké práce. Zajímavé jsou některé jednotliviny ve skupině písemností z veřejné činnosti; bohatý je materiál ze sjezdů International Astronomical Union.
Archiv:
Datace:
1896 - 1964
Původce:
Vladimír Václav Heinrich (1884-1965); astronomie; prof. UK v Praze, ředitel Astronomického ústavu ČSAV; člen KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Hendrich Josef

Otevřít
Tematický popis: Osobní a školní doklady, korespondence, rukopisy prací, proslovy, univerzitní přednášky, recenze, referáty, překlady, přípravný materiál k nekrologu J. Tvrdého, životopis a bibliografie J. B. Klímy, V. Příhody a C. Stejskala, fotografie, vzpomínky, recenze o pracích, bibliografie, materiál rodinných příslušníků.
Archiv:
Datace:
(1844) 1888 - 1950
Původce:
Josef Hendrich (1888-1950); pedagogika, komeniologie; prof. Komenského univerzity v Bratislavě a UK v Praze, ředitel Masarykova lidovýchovného ústavu; člen KČSN a ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Henner Kamil ml.

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, materiály z veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál, písemnosti rodinných příslušníků, písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
(1890) 1895 - 1967 (1977)
Původce:
Kamil Henner (1895-1967); neurologie; prof. UK v Praze (přednosta neurologické kliniky lékařské fakulty); akademik ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Henner Kamil st.

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje autobiografii, korespondenci osobní a institucionální, vědecké práce, přípravný materiál, písemnosti k veřejné činnosti a písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
(1858) 1885 - 1928
Původce:
Kamil Henner st. (1861-1928); církevní právo; prof. UK v Praze; člen KČSN a ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina, polština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Herčík Ferdinand

Otevřít
Tematický popis: Korespondence (např. F. Běhounek, Z. Dienstbier, A. Jirásek, E. Kellenberger, B. Krajník, J. Müller aj.), rukopisy prací, přednášky, materiál z veřejné činnosti (hlavně International Atomic Energy Agency, Komise pro účinky atomového záření při OSN).
Archiv:
Datace:
1925 - 1965
Původce:
Ferdinand Herčík (1905-1966); biologie, biofyzika, radiobiologie; prof. MU v Brně, ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně; člen korespondent ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, italština, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Heyrovský Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Obsáhlý a mimořádně celistvě dochovaný fond je prvořadým pramenem nejen pro poznání života a díla J. Heyrovského, ale i pro dějiny české chemické vědy a celkového vývoje československého vědeckého života od 20. do 60. let 20. století.
Archiv:
Datace:
1896 - 1974 (1980)
Původce:
Jaroslav Heyrovský (1890-1967); polarografie, fyzikální chemie; prof. UK v Praze, ředitel Polarografického ústavu ČSAV; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV, laureát Nobelovy ceny za chemii.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace