Archiv Akademie věd České republiky

Janovský Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, práce publikované i nepublikované, referáty, recenze Janovského prací.
Archiv:
Datace:
1921 - 1956
Původce:
Jaroslav Janovský (1921-1956); právo; docent správní vědy a správního práva na Právnické fakultě UK v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jareš Vojtěch

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje, vedle neúplně zachovalého souboru korespondence, především vlastní odborné a vědecké práce původce fondu. Mimo jiné jsou zde zastoupeny i texty drobnějších prací, které dosavadní Jarešovy bibliografie nezachycují. Dokumenty o rozsáhlé pedagogické, vědecko-organizační a veřejné činnosti Vojtěcha Jareše a ilustrační materiál jsou zastoupeny jen velmi skromně.
Archiv:
Datace:
1916 - 1964
Původce:
Vojtěch Jareš (1888-1965); nauka o materiálech, metalurgie; prof. ČVUT v Praze (ředitel Výzkumného ústavu pro kovy); člen MAP, člen ČSNRB, mimořádný člen ČAVU, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jarník Vojtěch

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, veřejná a pedagogická činnost.
Archiv:
Datace:
1921 - 1970
Původce:
Vojtěch Jarník (1897-1970); matematika (analytická teorie čísel, reálné funkce); profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jedlička Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence (mj. H. Adler, J. Augusta, J. Hlava, O. Chlup, F. Novotný, E. Rist, H. Vaniš), vědecké práce a přednášky, recenze, populárně vědecké články, doklady o veřejné činnosti původce fondu, fotografie, materiály cizí provenience. Z nevelkého fondu lze upozornit hlavně na Jedličkovy práce a přednášky (včetně přípravného materiálu) o E. Albertovi, J. Gollovi a J. Gebauerovi.
Archiv:
Datace:
(1864) 1891 - 1974 (1979)
Původce:
Jaroslav Jedlička (1891-1974); lékařské vědy (ftizeologie, pneumologie); profesor UK v Praze (zakladatel a ředitel I. plicní kliniky lékařské fakulty).
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jednota československých matematiků a fyziků

Otevřít
Tematický popis: Ze spisového materiálu fondu, který je zachován torzovitě, mají největší cenu protokoly z výborových a valných schůzí, kartotéky a karty členů, materiály ke komisím a sekcím. Převážnou část fondu však tvoří rukopisy prací, originály obrazového doprovodu, korektury, tisky s obr. přílohami a písemnosti z bezprostřední vazby na konkrétní práci - knihu, studii, článek. (Ediční řady: Sborník, Knihovna spisů matematických a fyzikálních, Kruh, Cesta k vědění, Brána k vědění, Učebnice; Časopisy: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, Rozhledy matematicko - přírodovědecké, Matematika a fyzika ve škole, Fyzika v technice). Velmi cenné jsou i celky fotografií v albech, pravděpodobně ze sbírky Emila Weyra.
Archiv:
Datace:
1836 - 1952 (1959)
Původce:
Jednota českých matematiků (1869-1912) Jednota českých matematiků a fyziků (1912-1921),(1939-1945) Jednota československých matematiků a fyziků (1921-1939), (1945-1955). Jednota byla zrušena již 11. dubna 1951, likvidace však trvala až do roku 1955. Jednota československých matematiků a fyziků při ČSAV (cca 1956-1992)
Místo vzniku:
Most, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, slovenština
Tematická skupina:
Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948, Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)

Jednota československých matematiků a fyziků při ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Stanovy, organizační řády, zápisy z valných hromad, schůzí výborů a předsednictva, dokumenty o zahraničních stycích, publikační a vědecké činnosti, konferencích a symposiích, fotografie a jiné.
Archiv:
Datace:
(1952) 1956 - 2010
Původce:
Jednota českých matematiků a fyziků (1862-1956); Jednota československých matematiků a fyziků při ČSAV (1956-1992); Jednota českých matematiků a fyziků (od 1993).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké), Spolky a občanská sdružení po roce 1990 - odborné (vědecké)

Jednota filozofická při ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Přihlášky členů, teze přednášek, ekonomické záležitosti.
Archiv:
Datace:
(1888) 1909 - 1981
Původce:
Jednota filosofická (1881-1956); Jednota filosofická při ČSAV (1957-1984); Československá filozofická společnost při ČSAV (od 1984)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948, Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)

Jihočeské biologické centrum ČSAV, České Budějovice

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1981 - 1990
Původce:
Jihočeské biologické centrum ČSAV, České Budějovice (1981-1990) Společná technickohospodářská správa biologických pracovišť AV ČR, České Budějovice (od 18. 11. 1990)
Místo vzniku:
Hrubý Rohozec, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Jirásek Arnold

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná, osobní a insitucí, rukopisy prací, přednášky, posudky a referáty, přípravný materiál, spisy týkající se činnosti na klinice, na lékařské fakultě KU, v ČSAV aj., fotografie, vzpomínky na Jiráska, bibliografie jeho prací, nekrology, cizí písemnosti, písemnosti manželky dr. Kreidlové.
Archiv:
Datace:
(1877) 1887 - 1960 (1972)
Původce:
Arnold Jirásek (1887-1960); chirurgie (patologie, terapie chirurgických nemocí); profesor UK v Praze (přednosta I. chirurgické kliniky); člen ČAVU, akademik ČSAV; Jirásek Arnold
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jireček Hermenegild

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, rodinná, osobní a úřední korespondence, vědecké práce, bibliografie, nekrology, písemnosti rodinných příslušníků.
Archiv:
Datace:
1840 - 1909 (1940)
Původce:
Hermenegild Jireček (1827-1909); historie, dějiny českého a slovanského práva; úředník ministerstva kultu a vyučování ve Vídni; člen KČSN, ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, latina, němčina, polština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace