Archiv Akademie věd České republiky

Laboratoř energetiky ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Většinu písemností ve fondu tvoří zprávy, referáty, expertizy, doklady o účasti na sestavování perspektivního plánu československé energetiky, materiály a referáty z domácích i zahraničních vědeckých konferencí. Fond obsahuje velmi cenné podklady a dokumenty k dějinám vývoje elektrifikace Československa i celková souhrnná zpracování tématu.
Archiv:
Datace:
(1917) 1955 - 1963
Původce:
Laboratoř pro energetiku ČSAV (1955), Laboratoř energetiky ČSAV (1956-1963)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Laboratoř evoluční biologie ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
(1975) 1985 - 1993
Původce:
Laboratoř evoluční biologie ČSAV (1985-1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1957 - 1975
Původce:
Laboratoř grafických vyšetřovacích metod ČSAV (1956-1975)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Laboratoř pro měření času ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1953 - 1954
Původce:
Laboratoř pro měření času ČSAV (1953)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje doklady o organizaci pracoviště, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, materiály o vědecko-výzkumných úkolech, o spolupráci s vědeckými ústavy, o výchově vědeckých pracovníků a udělování vědeckých hodností, o zahraniční spolupráci a studijních cestách, doklady o vědecko-popularizační činnosti.
Archiv:
Datace:
1952 - 1974
Původce:
Laboratoř pro elektronovou mikroskopii v biologii ČSAV (1953-1955), Laboratoř pro elektronovou mikroskopii a experimentální morfologii ČSAV (1956-1965), Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV (1966-1974)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Laboratoř vědeckého filmu ČSAV, Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje základní dokumenty laboratoře (organizační řád, zápisy ze schůzí vědecké a ústavní rady), plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, doklady o konferencích a spolupráci s domácími institucemi, o vědeckých filmech, účetní materiál, doklady o stavu přístrojové techniky, o zahraniční spolupráci a studijních cestách, o publikační činnosti.
Archiv:
Datace:
1954 - 1973
Původce:
Laboratoř biologického filmu ČSAV (1954-1955); Laboratoř pro studium životních dějů filmem (1956-1961); Ústav experimentální botaniky, pobočka Brno (1962-1964); Laboratoř vědeckého filmu (součást Ústavu přístrojové techniky ČSAV), (1965-1973)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Landa Stanislav

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, deníky, poznámky, korespondence osobní a institucí, vědecké práce, recenze, posudky, fotografie, bibliografie prací S. Landy, písemnosti cizí.
Archiv:
Datace:
1901 - 1981
Původce:
Stanislav Landa (1898-1981); chemie - technologie paliv; ředitel výzkumného ústavu chemicko-technologického Baťových závodů ve Zlíně; profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze; člen korespondent ČSAV;
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, slovenština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Láska Václav

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence osobní, rukopisy prací, přednášky, referáty, přípravný materiál, spisy týkající se veřejné činnosti, vzpomínky na V. Lásku, nekrology.
Archiv:
Datace:
1906 - 1943 (1953)
Původce:
Václav Láska (1862-1943); geofyzika, astronomie, matematika; prof. techniky ve Lvově (Politechnika Lwowska) a UK v Praze, ředitel Státního ústavu geofyzikálního v Praze; člen KČSN, člen ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Laufberger Vilém

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, přípravný materiál, fotokopie, vzpomínky, oslavné projevy atd.
Archiv:
Datace:
1877 - 1986
Původce:
Laufberger Vilém (1890-1986); lékařská fyziologie, biochemie, biologie; profesor Masarykovy univerzity v Brně a UK v Praze, vědecký pracovník Ústavu fyziologických regulací ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Laurin Arne

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1939 - 1943
Původce:
Arne Laurin (1889 - 1945) novinář
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace