Archiv Akademie věd České republiky

Macek Josef

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál, osobní korespondence, vědecké práce, přípravný materiál.
Archiv:
Datace:
1955 - 1991
Původce:
Josef Macek (1922-1991); historie; ředitel Historického ústavu ČSAV, po roce 1970 vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV a Archeologického ústavu ČSAV, akademik ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tematický popis: Procesní spisy Zeměbraneckého soudu ve Vídni proti nepohodlným osobám v politických procesech, členům Maffe, ústředního orgánu českého domácího odboje pro řízení zpravodajské a konspirační práce v českých zemích za první světové války
Archiv:
Datace:
(1908) 1915 - 1917
Původce:
Zeměbranecký soud ve Vídni
Místo vzniku:
Kadaň, Praha
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Justiční správa a soudy po roce 1850

Maixner Emerich

Otevřít
Tematický popis: Vědecké práce, přednášky, rukopisy některých nepublikovaných prací.
Archiv:
Datace:
1869 - 1920
Původce:
Emerich Maixner (1847-1920); interní lékařství; profesor UK v Praze (přednosta II., resp. I. interní kliniky lékařské fakulty); člen ČAVU, KČSN.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Málek Ivan

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje osobní doklady, korespondenci, vědecké práce, přípravný materiál, písemnosti z veřejné činnosti a ilustrační materiál k původci fondu, práce cizích osob.
Archiv:
Datace:
(1894) 1909 - 1994 (1999)
Původce:
Ivan Málek (1909-1994); mikrobiologie, lékařství; profesor UK v Praze, akademik a místopředseda ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, arabština, čeština, francouzština, japonština, němčina, ruština, španělština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Málek Prokop

Otevřít
Tematický popis: Rukopis nepublikované práce "Praha lékařská", populárně vědecké stati, přípravný materiál, fotografie, písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1945 - 1992
Původce:
Málek Prokop (1915-1993); lékařství (chirurgie); profesor UK v Praze, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Mareš František

Otevřít
Tematický popis: Osobní a školní doklady, korespondence osobní a s institucemi, přípravný materiál, spisy o činnosti v ČAVU, v KČSN, v Historickém spolku aj., fotografie a vzpomínky.
Archiv:
Datace:
1851 - 1939 (1968)
Původce:
František Mareš (1950-1939); archivnictví; ředitel Schwarzenberského archivu v Třeboni; člen ČAVU a KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, latina, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Marty Anton

Otevřít
Tematický popis: Osobní korespondence, vědecké práce a přednášky, dobrozdání, přípravný materiál, veřejná činnost, písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1867 - 1914
Původce:
Anton Marty (1847-1914); filosofie; profesor Deutsche Universität in Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Masaryk Garrigue Herbert

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, osobní korespondence, dokumentace k malířské činnosti včetně některých kreseb, dokumentace k pozůstalostnímu řízení a ilustrační materiál vztahující se ke smrti
Archiv:
Datace:
1880 - 1917 (1935)
Původce:
Herbert Masaryk (1880-1915), syn T.G. Masaryka, malíř
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Masaryk Garrigue Jan

Otevřít
Tematický popis: Doklady, osobní korespondence, dokumentace k literární činnosti a k působení v diplomatických funkcích - zápisy z jednání, korespondence, hlášení
Archiv:
Datace:
1886 - 1948
Původce:
Jan Masaryk (1886-1948), syn T.G. Masaryka, československý diplomat, politik, vyslanec Československé republiky v Londýně (1925-1938), ministr zahraničních věcí (1940-1948)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Masaryk Garrigue Tomáš

Otevřít
Tematický popis: Masarykovy osobní doklady, rukopisy, dokumentace k jeho politické, literární a vědecké činnosti, ediční materiály, oddíly korespondence a fotografií, dokumentace k československému zahraničnímu odboji za první světové války a Československé republice. Archiválie vzešlé z činnosti vědecké a politické, osobní a úřední
Archiv:
Datace:
(1845) 1850 - 1965 (1987)
Původce:
T. G. Masaryk (1850-1937), filozof, sociolog, vědec, politik, pedagog, státník, první prezident Československé republiky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, polština, ruština, slovenština, srbochorvatština, ukrajinština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace