Archiv Akademie věd České republiky

Nadorp Franz

Otevřít
Tematický popis: Torzo fondu tvoří převážně korespondence. Vedle poznání malířova života a díla umožňuje sledovat okruh osob, se kterými se Nadorp stýkal, a částečně postihnout šíři jejich zájmů. Korespondence je důležitá pro studium německé umělecké komunity v Římě v první polovině 19. století.
Archiv:
Datace:
1816 - 1872
Původce:
Franz Nadorp (1794-1876); německý malíř a litograf (studoval v Praze, od 1828 trvale v Římě).
Místo vzniku:
Jazyk:
francouzština, italština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Národohospodářský ústav při ČAVU

Otevřít
Tematický popis: Cenný pramen pro hospodářské dějiny a dějiny techniky, dokládající snahy o podporu rozvoje podnikání. Protokoly ze sborových zasedání, protokoly představenstva, z části spisy zemědělského odboru, osobní spisy členů NÚ, stipendijní agenda, spisy o podporách z fondů a nadací.
Archiv:
Datace:
1905 - 1954
Původce:
Národohospodářský ústav při ČAVU (1907-1955)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce

Národopisná společnost československá

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti byly zatím jen zhruba roztříděny a uloženy do kartonů.
Archiv:
Datace:
(1891) 1893 - 1960
Původce:
Národopisná společnost českoslovanská (1893-1923), Národopisná společnost československá (1923-1962)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948, Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)

Nečásek Jan

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1925 - 1998
Původce:
Jan Nečásek (1925-1998); genetika; docent PřF UK v Praze, Ústav experimentální botaniky ČSAV v Českých Budějovicích.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Nejedlý Zdeněk

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál, korespondence, vědecké práce, přednášky, projevy, recenze, polemiky, jubilejní články, přípravný materiál (výpisy, opisy, poznámky atd.), popularizační články, písemnosti z veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál o něm, písemnosti rodinných příslušníků (otec Roman Nejedlý, manželka Marie Nejedlá a písemnosti její rodiny, syn Vít Nejedlý a snacha Štefa Petrová, dcera Zdeňka Nedvědová a zeť Miloš Nedvěd), materiál cizí.
Archiv:
Datace:
(1796) 1878 - 1962 (1990)
Původce:
Zdeněk Nejedlý (1878-1962); hudební věda, historie, estetika; prof. UK v Praze, ministr školství; člen KČSN, člen ČAVU (poslední president), akademik ČSAV (první president)
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Rodinné archivy

Němec Bohumil

Otevřít
Tematický popis: Osobní a studijní doklady, deníky, korespondence, přednášky, rukopisy prací, přípravný materiál, spisy týkající se veřejné a pedagogické činnosti, fotografie, písemnosti rodiny.
Archiv:
Datace:
1891 - 1966
Původce:
Bohumil Němec (1873-1966); anatomie a fyziologie rostlin; profesor UK v Praze (ředitel Ústavu pro anatomii a fysiologii rostlin) a Univerzity Komenského v Bratislavě; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, latina, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Němec Igor

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti dr. Igora Němce (vědecké práce, přednášky, pomocný a studijní materiál, písemnosti cizích osob, fotografie).
Archiv:
Datace:
1948 - 2005
Původce:
Igor Němec (1924-2005) slovanská filologie, česká historická lexikologie a lexikografie
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Němec Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje životopisný materiál, korespondenci, vědecké práce, drobnější texty, posudky, patenty, popularizační texty, podkladové studijní materiály, ilustrační materiál včetně fotografií, nepatrný zlomek rodinných písemností a dokumentaci cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1950 - 2004
Původce:
Jaroslav Němec (1921-2005); český technik; vědecký pracovník a ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV; člen korespondent a poté akademik ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Nič Dobroslav

Otevřít
Tematický popis: Osobní dokumenty původce, doklady ke studiu a k zaměstnání, životopis, torzo korespondence.
Archiv:
Datace:
1922 - 1992 (2012)
Původce:
Dobroslav Nič (1911-1992); projektant dopravních staveb, pracovník Útvaru hlavního architekta města Prahy (oddělení územního řízení pro dopravu)
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Niederle Lubor

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, autobiografie, korespondence rodinná, osobní a s institucemi, rukopisy prací, přednášky, přípravný materiál, písemnosti týkající se veřejné a pedagogické činnosti, výstřižky, fotografie, vzpomínky na L. Niederleho, recenze a bibliografie jeho prací, nekrology o něm, materiál rodinných příslušníků a materiál cizích osob.
Archiv:
Datace:
1885 - 1944 (1965)
Původce:
Lubor Niederle (1885-1944); archeologie, etnologie a etnografie, antropologie; profesor UK v Praze; člen KČSN, ČAVU.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace