Archiv Akademie věd České republiky

Odbor automatizace a organizace Úřadu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1969 - 1980
Původce:
Odbor automatizace a organizace Úřadu presidia ČSAV
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Odbor informačních technologií Střediska společných činností AV ČR

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti ke styku a spolupráci s ostatními odbory Úřadu prezídia ČSAV, KAV ČR a SSČ AV ČR, k informačnímu centru, k vybavení výpočetní technikou, k personálním záležitostem oddělení aj.
Archiv:
Datace:
(1983) 1993 - 1997
Původce:
Informační centrum Úřadu prezídia ČSAV (1991-1993); Informační servis Kanceláře AV ČR (1994-2000); Odbor počítačových sítí Střediska společných činností AV ČR (2002); Odbor informačních technologií Střediska společných činností AV ČR (od r. 2003)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Odbor pro tisk a propagaci Sekretariátu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Dokládá aktivní vydávání zpráv o činnosti ČSAV, redakční politiku, účast ČSAV na výstavách apod. Z činnosti Tiskového odboru vznikla sbírka výstřižků o ČSAV.
Archiv:
Datace:
1966 - 1988
Původce:
Oddělení pro tisk a propagaci Sekretariátu presidia ČSAV (1964-1970); Odbor pro tisk a propagaci SP ČSAV / Odbor tisku a propagace SP ČSAV (1970-1978); Odbor propagace a popularizace vědy Úřadu presidia ČSAV (1979-1981); Tiskový odbor Základní knihovny – Ústředí vědeckých informací ČSAV (1982-1983); Tiskové oddělení ZK ÚVI ČSAV (1984-1987); Sekretariát tisku a propagace Úřadu presidia ČSAV (1988-1990); Tiskové oddělení Úřadu prezidia ČSAV (1991-1992).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Odbor propagace a popularizace vědy Úřadu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1977 - 1985
Původce:
Odbor propagace a popularizace vědy Úřadu presidia ČSAV (1977-1985)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Odbor resortní kontroly Úřadu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Protokoly o revizích a kontrolách stavu hospodaření jednotlivých ústavů, stížnosti, oznámení a podněty občanů - jejich rozbory a řešení.
Archiv:
Datace:
1953 - 1992 (1993)
Původce:
Ústřední účtárna ČSAV (1953-1956); Oddělení kontrolně-inspekční služby ČSAV (1957-1958); Oddělení resortní kontroly ÚP ČSAV (1958-1961); Odbor resortní kontroly ÚP ČSAV (1962-1987); Odbor kontroly ÚP ČSAV (1987-1990); Kontrolní odbor ÚP ČSAV (1991-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Odbor vědecké výchovy Úřadu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1952 - 1992
Původce:
Útvar péče o aspiranty ÚP ČSAV (1952-1957); v rámci Plánovacího odboru ÚP ČSAV (1958-1961); Oddělení výchovy vědeckých pracovníků ÚP ČSAV (1962-1963); Odbor výchovy ÚP ČSAV (1964-1976); Komise ČSAV pro vědecké hodnosti; Vědeckotechnické kvalifikační stupně; Odbor výchovy.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Odbor vědeckého plánu Sekretariátu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1962 - 1992
Původce:
Odbor vědeckého plánu Sekretariátu presidia ČSAV (1952-1977) Odbor vědeckého plánu Úřadu prezídia ČSAV (1978-1990)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Zajišťování chodu Úřadu prezídia ČSAV po organizační, provozní a materiální stránce. Zápisy z porad odboru, zprávy o činnosti, plány úkolů, vnitřní normy pracoviště, materiály k organizaci zasedání prezídia ČSAV v domech vědeckých pracovníků, správa objektů ČSAV (především ubytovacích a rekreačních), provozní agenda odboru.
Archiv:
Datace:
1955 - 1969
Původce:
Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV (1953-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Oddělení pro kulturně politickou a ediční činnost Sekretariátu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Záznamy o plánování a provádění ediční politiky ČSAV a společností při ČSAV.
Archiv:
Datace:
1962 - 1970
Původce:
Oddělení pro kulturně politickou a ediční činnost Sekretariátu presidia ČSAV (1963-1970)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Odložilík Otakar

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, rukopisy vědeckých prací, univerzitních přednášek, přednášek v BBC za 2. světové války, osvětových přednášek, článků v tisku, materiály týkající se činnosti O. Odložilíka za 2. světové války a po ní.
Archiv:
Datace:
1911 - 1948
Původce:
Otakar Odložilík (1899-1973); historie; prof. UK v Praze, Columbia University New York a Pennsylvania University Philadelphia USA; člen KČSN a ČAVU
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace