Archiv Akademie věd České republiky

Palát Augustin

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1923 - 2008
Původce:
Palát Augustin (nar. 1923); orientalistika, sinogologie; docent FF UK v Praze, 1958-1973 vědecký pracovník v Orientálním ústavu ČSAV, 1958-1971 náměstek ředitele Orientálního ústavu ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, jazyk blíže neurčený
Tematická skupina:
Osobní fondy

Parazitologický ústav ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty o vzniku, organizaci, vývoji a činnosti ústavu, zápisy z porad vedení, plány vědecké práce a zprávy o plnění, dokumenty o domácí i zahraniční spolupráci, o výchově vědeckých pracovníků, sborníky referátů ze symposií.
Archiv:
Datace:
(1950) 1962 - 1989
Původce:
Oddělení parazitologie Biologického ústavu ČSAV (1953-1961) a Protozoologické laboratoře ČSAV (1954-1961) Parazitologický ústav ČSAV (1962-1992)
Místo vzniku:
Hrubý Rohozec, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Patočka František

Otevřít
Tematický popis: Diplomy, medaile, separáty, fotografie.
Archiv:
Datace:
1928 - 1985
Původce:
Patočka František (1904-1985); lékařství (lékařská mikrobiologie, virologie a imunologie); profesor UK v Praze, člen korespondent ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Paulová Milada

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál; korespondence (bohaté soubory dopisů jihoslovanských politiků, novinářů ap., rozsáhlá korespondence s J. Bidlem a P. Šámalem); vědecké práce (včetně nepublikovaných); přednášky; přípravný materiál (např. záznamy rozhovorů s jugoslávskými novináři, materiály k balkánským válkám); materiály z veřejné činnosti, bibliografie.
Archiv:
Datace:
(1822) 1891 - 1970
Původce:
Milada Paulová (1891-1970); historie (byzantologie, slovanské dějiny); prof. UK v Praze, prof. Univerzity Palackého v Olomouci; členka KČSN a ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pedagogický ústav J.A. Komenského ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1954 - 1993
Původce:
Kabinet pedagogických věd ČSAV (1954-1956); Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV (1957-1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Pekárek Karel

Otevřít
Tematický popis: Převážně vlastní práce a korespondence s institucemi a osobami kolem nich.
Archiv:
Datace:
1940 - 1979
Původce:
Karel Pekárek
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pelnář Josef

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, autobiografie, korespondence rodinná, osobní a s institucemi, rukopisy prací, přednášky, referáty, přípravný materiál, fotografie, vzpomínky na Pelnáře, recenze o pracích J. Pelnáře, bibliografie prací, písemnosti rodinných příslušníků, materiál cizí.
Archiv:
Datace:
1878 - 1964
Původce:
Josef Pelnář (1872-1964); vnitřní lékařství; profesor UK v Praze (přednosta II. interní kliniky); člen ČAVU, akademik ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, italština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Perner Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Kromě jedné recenze obsahuje fond pouze korespondenci (např. J. F. Babor, A. Frič, J. Jahn, C. Klouček, J. Koliha, C. Purkyně, M. Remeš, J. V. Želízko).
Archiv:
Datace:
1901 - 1926
Původce:
Jaroslav Perner (1869-1947); paleontologie; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Petr Jan

Otevřít
Tematický popis: Osobní a studijní doklady, korespondence osobní a isntitucionální, vědecké práce, pomocný a studijní materiál, fotografie a písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1939 - 1989
Původce:
Jan Petr (1931-1989); lingvistika, slavistika, obecná jazykověda; profesor UK v Praze, ředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV; člen korespondent ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, jazyk blíže neurčený, lužická srbština horní (hornolužičtina), polština, ruština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Petřík Josef

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, autobiografie, rukopis prací, přednášky, recenze a referáty, přípravný materiál, fotografie, vzpomínky na původce fondu, bibliografie prací, varia.
Archiv:
Datace:
1886 - 1944
Původce:
Josef Petřík (1866-1944); geodezie; profesor ČVUT.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace