Archiv Akademie věd České republiky

Šafařík Vojtěch

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, záznamy pozorování, poznámky, ilustrační materiál o původci fondu, písemnosti rodinných příslušníků (otce P. J. Šafaříka).
Archiv:
Datace:
(1826) 1829 - 1902 (1961)
Původce:
vojtěch Šafařík (1829-1902); chemie, astronomie; prof. ČVUT a UK v Praze; člen KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Šafránek Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, osobní a institucionální korespondence, rukopisy prací, přednášky, přípravný materiál, písemnosti týkající se Šafránkovy veřejné činnosti, fotografie.
Archiv:
Datace:
(1885) 1890 - 1957 (1966)
Původce:
Jaroslav Šafránek (1890-1957) a Polarografický ústav ČSAV; lékařská fyzika; profesor lékařské fakulty UK v Plzni a Praze
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Salač Antonín

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, autobiografické poznámky, korespondence, rukopisy prací, přednášky, recense a referáty, přípravný materiál, spisy týkající se veřejného působení, fotografie, materiál rodinných příslušníků, materiál cizí.
Archiv:
Datace:
1885 - 1960
Původce:
Salač Antonín (1885-1960); klasická filologie; profesor UK v Praze, vedoucí Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Šalamon Bedřich

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná, rukopisy prací, přednášky, přípravný materiál, písemnosti týkající se veřejné činnosti, materiály rodinných příslušníků, materiál cizí.
Archiv:
Datace:
1908 - 1967
Původce:
Šalamoun Bedřich (1880-1967); kartografie, matematická geografie; profesor UK v Praze, ředitel Státního ústavu geofyzikálního a správce Státní sbírky mapové v Praze, člen KČSN.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Šamalík František

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1939 - 2008
Původce:
Prof. JUDr. František Šamalík, DrSc. (1923-2008), právník, politolog, profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV / AV ČR, poslanec Federálního shromáždění (1990-1992).
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Šandera Karel

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje životopisný materiál, korespondenci, texty vědeckých prací, projekty, patenty, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu (hodnotící články, bibliografie).
Archiv:
Datace:
1921 - 1959
Původce:
Karel Šandera (1903-1959); technická chemie, cukrovarnictví; ředitel Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze, prof. VŠCHT v Praze; člen korespondent ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Sbírka cestovních zpráv pracovníků ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Sbírka cestovních zpráv, vyčleněných z fondu Zahraniční odbor ČSAV a přůběžně doplňována z fondů jednotlivých pracovišť. Řazena abecedně podle zemí a dále chronologicky.
Archiv:
Datace:
1953 - 1989
Původce:
Zahraniční odbor ÚP ČSAV a jednotlivá pracoviště ČSAV
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd, Sbírky jiné

Sbírka medailí

Otevřít
Tematický popis: České a československé ražby s tématikou "věda" a "vědci"; dále ražby zahraniční. Všechny medaile a plakety ČSAV i Slovenské akademie věd.
Archiv:
Datace:
1784 - 2013
Původce:
Královská česká společnost nauk; Československá akademie věd; Akademie věd ČR
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky medailí

Sbírka pozvánek a drobných tisků ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Různé pozvánky a drobné tisky doručené z jednotlivých pracovišť a vědeckých společností při ČSAV.
Archiv:
Datace:
1954 - 1981
Původce:
Archiv Československé akademie věd (1953-1968), Ústřední archív Československé akademie věd (1968-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd, Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Sbírka rukopisů ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Sbírka obsahuje rukopisy z fondu ČAVU a ze sbírkové činnosti archivu ČSAV následujících autorů: T. Bednář, B. Brauner, F. Čáda, J. Drachovský, Z. Drobná, F. Erney, G. Friedrich, J. B. Foerster, K. Galla, A. Hajn, V. Hora, Z. Kalista, J. Koloušek, F. Lexa, J. Liszkaj, F. Mareš, B. Němec, J. Páta, V. Santholzer, Smutný, J. Šusta, K. Teige, B. Tichánek, V. Vojtíšek, L. Zachar, J. Zeyer.
Archiv:
Datace:
1889 - 1965
Původce:
Česká akademie věd a umění (1890-1952), Archiv ČSAV, Ústřední archiv ČSAV (1952-1992).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
neurčeno
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace