Archiv Akademie věd České republiky

Valná shromáždění členů ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty o přípravě a průběhu valných shromáždění členů ČSAV, prezence, přepisy stenografické záznamy z jednání, usnesení.
Archiv:
Datace:
1952 - 1991
Původce:
Valná shromáždění ČSAV (1952-1963) Valná shromáždění členů ČSAV (1963-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Valouch Miloslav

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence osobní a institucionální, vědecké práce a přednášky, recenze, posudky, zprávy, doklady o veřejné činnosti M. Valoucha, fotografie, hodnotící články, rodinné doklady, písemnosti cizí.
Archiv:
Datace:
1903 - 1976
Původce:
Miloslav Valouch (1903-1976); fyzika; profesor ČVUT v Praze, úředník ministerstva školství, poslanec Národního shromáždění, profesor UK v Praze, vedoucí Kabinetu pro modernizaci vyučování fyzice Ústavu fyziky pevných látek ČSAV; člen KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vaněček Václav

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiá (mj. deníky), korespondence, vědecké práce, přednášky, recenze, posudky, předklady, pomocný studijní materiál, písemnosti z veřejné činnosti původce fondu a ilustrační materiál o něm, materiály rodinných příslušníků a cizí provenience.
Archiv:
Datace:
(1870) 1911 - 1985 (1998)
Původce:
Václav Vaněček (1905-1985); právo, právní historie; prof. UK v Praze, ředitel Ústředního archivu ČSAV; člen KČSN, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vanýsek Vladimír

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál, korespondence, vědecká a veřejná činnost, písemnosti rodinný příslušníků a cizích osob.
Archiv:
Datace:
1936 - 1997
Původce:
Vladimír Vanýsek (1926-1997); astronom; Astronomický ústav ČSAV, MFF UK v Praze
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vávra Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti související s působením v Československo-sovětském institutu ČSAV (texty prací, dokumentace oslavám různých výročí), torzo korespondence, přípravné poznámky, výpisky z odborné literatury, písemnosti z ostatní veřejné činnosti původce.
Archiv:
Datace:
1952 - 1963
Původce:
Jaroslav Vávra (1914-1990), historik (Rusko a SSSR); pracovník Československo-sovětského institutu (v letech 1955-1963 ve funkci ředitele), vědecký pracovník Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV, Československo-sovětského institutu ČSAV; pedagog na Vysoké škole ruského jazyka; člen Historické skupiny, člen Historického klubu.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vavroušek Bohumil

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje životopisný materiál, korespondenci (zejména osobní - většinou se týká shromažďování údajů pro "Literární atlas" a "Atlas výtvarníků"), zlomky výsledků vědecké a populárizační činnosti, bohatý ilustrační materiál (vzpomínky, recenze Vavrouškových prací), rodinné písemnosti.
Archiv:
Datace:
1887 - 1939 (1946)
Původce:
Bohumil Vavroušek (1875-1939); literární historie, dějiny výtvarného umění; gymnaziální profesor a ředitel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vavroušková Anna

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje osobní doklady, korespondenci, poznámky z vysokoškolských přednášek, vědecké práce, zprávy z výzkumu archivů, přípravný materiál, separáty aj.
Archiv:
Datace:
1920 - 1993
Původce:
Vavroušková Anna (1904-1993); historie, pomocné vědy historické; Pracovnice Státního historického ústavu v Praze a Historického ústavu ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vážný Václav

Otevřít
Tematický popis: Osobní a studijní doklady, korespondence osobní rodinná, instituce, rukopisy prací, přednášky a proslovy, spisy z veřejné činnosti, fotografie, materiál cizí (soubor projevů Vavro Šrobára).
Archiv:
Datace:
1901 - 1966 (1968)
Původce:
Václav Vážný (1892-1966); lingvistika (čeština, dialektologie); prof. University Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, slovenština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Vědecké kolegium astronomie, geodézie, geofyziky a meteorologie ČSAV

Otevřít
Tematický popis: VG AGGM ČSAV působilo jako orgán odborného vedení a řízení ústavů ČSAV (Astronomické ústavy ČSAV a SAV, Geofyzikální ústav ČSAV a SAV, Ústav fyziky atmosféry ČSAV, Laboratoř meteorologie a klimatologie SAV) a dalších pracovišť na úseku vysokých škol a ústavů resortního výzkumu. Náplň zahrnovala astronomii, astrometrii, astrodynamiku, astrofysiku, roentgenovou, neutronovou, družicovou a radiovou astronomii, geodesii, fysikální geodesii, geofysiku, aeronomii, seismologii, gravimetrii a všechny formy meteorologie. Působnost kolegia byla zaměřena na koncepci rozvoje oborů, na organizační strukturu ústavů ČSAV, sestavování dlouhodobých koncepcí, výhledů, koordinaci, kontrolu plnění plánu vědecko-výzkumných prací, schvalování školících pracovišť, udělování hodností kandidátů věd, na zásadní ediční záležitosti, zahraniční styky, předkládání zpráv presidiu ČSAV.
Archiv:
Datace:
1962 - 1991
Původce:
Vědecké kolegium astronomie, geofyziky, geodézie a meteorologie ČSAV (1962-1981) Vědecké kolegium astronomie a geofyziky (1982-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Vědecké kolegium biologie organismů, populací a společenstev ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1982 - 1992
Původce:
Vědecké kolegium biologie organismů, populací a společenstev ČSAV, Praha (1982-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace