Archiv Akademie věd České republiky

Farmakologický ústav ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
(1952) 1963 - 1992 (1995)
Původce:
Farmakologická laboratoř Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV (1952-1962); Farmakologický ústav (1963-1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Fejfar Zdeněk

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiály, písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1959 - 2003
Původce:
Zdeněk Fejfar (1916-2003); profesor UK, pracovník Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, činitel Světové zdravotnické organizace v Ženevě; medicína - interní lékařství, kardiologie
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Fejlek Vojtěch

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, osobní korespondence, vlastní rukopisy, dokumentace k působení v nakladatelství Melantrich v 70. - 80. letech, materiály k obnovení Ústavu T. G. Masaryka po r. 1990.
Archiv:
Datace:
1929 - 2006
Původce:
PhDr. Vojtěch Fejlek (1923-2012), historik, archivář, editor Masarykových spisů, ředitel (náčelník) Vojenského historického archivu (1958-1973), zaměstnanec nakladatelství Melantrich, zástupce ředitele a vědecký pracovník Ústavu T. G. Masaryka (od 1991).
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Ferles Miloslav

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál, zejména doklady o profesní dráze, diplomy, medaile; korespondence minimálně; z vědecké a odborné produkce především krátké texty popularizačního charakteru, podkladové a studijní materiály, jubilejní články, bibliografie, písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1944 - 2009
Původce:
Miloslav Ferles (1922-2009), obor organická chemie, prof. Vysoké školy chemicko-technologické.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Fiala Jan (sbírka)

Otevřít
Tematický popis: Sbírka korespondence, rukopisů, výstřižků a fotografií, vzniklá ze styku MUDr. Jana Fialy s Edvardem a Hanou Benešovými v letech 1945-1974 a z Fialova zájmu o Benešovu osobnost.
Archiv:
Datace:
1906 - 2004
Původce:
Jan Fiala, MUDr. (1912-2008), lékař v Sezimově Ústí
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky

Filosofický ústav ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond je důležitým pramenem k poznání vývoje a stavu československé marxistické filosofie a sociologie a ústavu samého. Archiválie jsou svým obsahem administrativně správního charakteru, obsahují nejdůležitější spisy sekretariátu ředitele a zahraniční agendy, výroční zprávy ústavu, oddělení i jednotlivců, bibliografické přehledy. Rukopisy prací ve fondu ústavu uloženy nejsou.
Archiv:
Datace:
1952 - 1992 (1993)
Původce:
Kabinet pro filosofii ČSAV (1952-1956) Filosofický ústav ČSAV (1957-1970) Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990) - samostatný fond Filozofický ústav ČSAV (1990-1992);
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Filozofický ústav AV ČR

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti týkající se styku pracoviště s vedením AV ČR, vedení pracoviště (včetně písemností věd. tajemníka Tomka), vědeckoorganizační činnosti, domácí i zahraniční spolupráce, písemnosti THS, překlady, razítka aj.
Archiv:
Datace:
(1990) 1993 - 2001
Původce:
Filozofický ústav ČSAV II. (1990-1992) Filozofický ústav AV ČR (od r. 1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Finanční odbor Úřadu presidia ČSAV (rozpočtové oddělení)

Otevřít
Tematický popis: Jednotlivé rozpočty ústavů, statistické přehledy, delimitační dohody mezi ústavy i ČSAV a jinými resorty apod.
Archiv:
Datace:
1952 - 1965
Původce:
Finanční odbor Úřadu presidia ČSAV - rozpočtové oddělení (1962-1965)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Fotosbírka - Reportáže ČSAV a AV ČR

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1955 - 1996
Původce:
Československá akademie věd, Akademie věd ČR
Místo vzniku:
Jazyk:
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů

Fotosbírka Archivu AV ČR

Otevřít
Tematický popis: Ve fondu jsou uloženy digitální a digitalizované fotografie a dokumenty vzniklé v Tískovém odobru SSČ AV ČR, reprodukce dokumentů z fondů Archivu AV ČR, fotodokumentace Archivu AV ČR a jeho činnosti.
Archiv:
Datace:
1953 - 2006
Původce:
Československá akademie věd (1953-1992) Akademie věd ČR (1993- Archiv AV ČR; Tiskový odbor SSČ AV ČR
Místo vzniku:
Jazyk:
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace