Archiv Akademie věd České republiky

Kabinet cizích jazyků ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1952 - 1989
Původce:
Jazykovědný sektor Ústavu jazyků a literatur ČSAV (1952-1971) a Katedra jazyků ČSAV (1954-1971) sloučeny do Kabinetu cizích jazyků ČSAV (1972-1981)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Kabinet pro moderní filologii ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje materiály k první etapě vývoje moderní jazykovědy v rámci ČSAV. Dochovaly se písemnosti dokumentující členění Kabinetu, organizační řád, tématické zaměření, plány práce, personální záležitosti, doklady o spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, ediční plány.
Archiv:
Datace:
1953 - 1963
Původce:
Kabinet pro moderní filologii ČSAV (1953-1963) Ústav jazyků a literatur ČSAV (1964-1971)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Těžištěm práce kabinetu byla edice základních materiálových děl v oboru latinské medievalistiky (slovník středověké latiny), edice latinských památek z českých zemí, vydávání Encyklopedie antiky a monografických studií z oboru antiky, latinské medievalistiky a byzantologie. Fond obsahuje základní písemnosti k vzniku, vývoji a činnosti ústavu, doklady o jeho zahraničních stycích, vědeckovýzkumných plánech a o publikační aktivitě.
Archiv:
Datace:
1954 - 1992 (1993)
Původce:
Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV (1953-1990) Ústav pro klasická studia ČSAV (1990-1992) Ústav pro klasická studia AV ČR (1993-2003)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje organizační záležitosti, informace z porad pracovníků, plány vědecké činnosti, hospodářské záležitosti, zahraniční cesty, publikační věci.
Archiv:
Datace:
1953 - 1990 (1992)
Původce:
Kabinet Zdeňka Nejedlého (1953-1956) Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého (1956-1967) Oddělení Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého jako součást Ústavu pro hudební vědu ČSAV (1967-1971) Kabinet pro studium avantgardy 30. let jako součást Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV (1971-1991)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje doklady o organizaci a činnosti pracoviště, o spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, materiály k ediční činnosti (vydávání periodika "Teorie a metoda").
Archiv:
Datace:
(1967) 1968 - 1970 (1971)
Původce:
Ústav plánování vědy ČSAV (1963-1967) Kabinet pro studium společenské funkce vědy ČSAV (1968) Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV (1969-1970) Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV (1970-1990)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Kadlec Karel

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje bohatou korespondenci, rukopisy a tisky většiny Kadlecových prací a přípravný materiál k nim, dále písemnosti k přípravě nové ústavy v roce 1917, materiály z doby působení při Smíšeném československo-maďarském rozhodčím soudě, písemnosti k dějinám Národního divadla. Součástí fondu jsou také osobní vzpomínky Vladimíra Kaldece (syna) a Blahoslava Šeplavého (ředitele kanceláře ČAVU) na Karla Kadlece.
Archiv:
Datace:
(1830) 1865 - 1928 (1953)
Původce:
Karel Kadlec (1865-1928); právo, dějiny slovanského práva; tajemník družstva Národního divadla, profesor UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
bulharština, čeština, francouzština, maďarština, němčina, polština, ruština, slovinština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kadlec Vladimír

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence osobní, rukopisy prací, přednášky, recenze, referáty, přípravný materiál, písemnosti týkající se veřejné činnosti.
Archiv:
Datace:
1924 - 1969
Původce:
Vladimír Kadlec (1905-1969); sociologie, etnologie; lektor na Vysoké škole hospodářských věd ČVUT, externí vyučující na UK v Praze
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kádrový a personální útvar Úřadu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1952 - 1990
Původce:
Kádrový a personální útvar Úřadu presidia ČSAV (1952-1990)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Kaizl Josef

Otevřít
Tematický popis: Korespondence osobní, korespondence rodinná, část rukopisů, materiály rodinných příslušníků.
Archiv:
Datace:
1793 - 1941 (1952)
Původce:
Josef Kaizl (1854-1901); národohospodář, politik.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Káš Václav

Otevřít
Tematický popis: Referáty, posudky, přípravný a studijní vědecký materiál.
Archiv:
Datace:
1919 - 1976
Původce:
Káš Václav (1899-1978); zemědělská půdní mikrobiologie; profesor Vysoké školy zemědělské v Brně a Vysoké školy zemědělsko-lesnického inženýrství v Praze, člen korespondent ČSAV;
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace