Archiv Akademie věd České republiky

Fotosbírka Bohumila Vavrouška

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1900 - 1938
Původce:
Bohumil Vavroušek (1875-1939)
Místo vzniku:
Jazyk:
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů

Friedrich Gustav

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná i osobní, rukopisy prací, přednášky, recenze a referáty, přípravný materiál, písemnosti týkající se veřejné a pedagogické činnosti, fotografie, recenze prací, bibliografie, nekrology o něm.
Archiv:
Datace:
1871 - 1943 (1948)
Původce:
Gustav Friedrich (1871-1943); pomocné vědy historické, historie; profesor UK a ředitel Státní archivní školy v Praze; člen ČAVU a KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Fyzikální ústav AV ČR

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1985 - 2010
Původce:
Fyzikální ústav AV ČR (od 1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Fyzikální ústav ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Ústav prováděl základní výzkum ve fyzice pevných látek a ve fyzice elementárních částic, výzkum elektrických výbojů v plynech a v oblasti aplikované optiky. Fond obsahuje organizačně administrativní písemnosti, personální agendu, dokumenty o spolupráci s ostatními ústavy ČSAV i s jinými resorty, zahraničních stycích, o publikační a ediční činnosti pracovníků.
Archiv:
Datace:
1953 - 1992 (1995)
Původce:
Laboratoř pro experimentální a teoretickou fyziku (1952-1953) a Laboratoř pro nukleární fyziku (1952-1953); Fyzikální ústav ČSAV (1954-1992); K 1. 1. 1979 byl k němu připojen Ústav fyziky pevných látek ČSAV. Fyzikální ústav AV ČR (od r. 1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Fyziologický ústav AV ČR

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace k oslavám 50. výročí založení ústavu a konferenci pořádané při té přležitosti. Písemnosti týkající se vědecké výchovy.
Archiv:
Datace:
(1992) 1993 - 1997
Původce:
Fyziologický ústav AV ČR (1993- )
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Fyziologický ústav ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Ústav se zabýval studiem základních fyziologických funkcí živočišného organismu z hlediska jeho vývoje, regulace, koordinace a integrace; zvláštní pozornost věnována otázkám optimalizace vztahů mezi lidským organizmem a prostředím a zkoumání integrační a řídící úlohy nervové soustavy. Fond obsahuje materiály o organizaci, vývoji a činnosti ústavu: řešení vědeckých úkolů, zahraniční spolupráce, vědecká výchova pracovníků, ediční a publikační činnost.
Archiv:
Datace:
(1922) 1954 - 1992
Původce:
Fyziologický ústav ČSAV (1954-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace