Archiv Akademie věd České republiky

Kastner Eduard

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje pouze osobní doklady a album fotografií.
Archiv:
Datace:
1856 - 1893
Původce:
Kastner Eduard (1845-1909); klasická filologie; gymnaziální profesor v Praze, zemský školní inspektor, člen ČAVU
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kastner Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, 2 dopisy, rukopisy prací, přednášky, fotografie, materiály rodinných příslušníků.
Archiv:
Datace:
(1863) 1883 - 1959
Původce:
Jaroslav Kastner (1877-1959); chemie; středoškolský profesor na reálce v Praze I.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Katedra jazyků AV ČR

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1990 - 1998
Původce:
Katedra jazyků ČSAV II. (1990-1992); Katedra jazyků AV ČR (1993-2003)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Katedra jazyků ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti organizačního a ekonomického charakteru, personální agenda.
Archiv:
Datace:
1954 - 1971
Původce:
Katedra jazyků ČSAV (1954-1971)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Katětov Miroslav

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál, korespondence, vědecké a odborné práce, encyklopedická hesla, posudky, texty z dějin matematiky, veřejná činnost, fotografie, jubilejní články a bibliografie.
Archiv:
Datace:
1927 - 1995
Původce:
Katětov Miroslav (1918-1995); matematika; profesor UK v Praze ( 1. děkan její matematicko-fyzikální fakulty, rektor), akademik ČSAV (v letech 1990-1992 místopředseda), vědecký pracovník Matematického ústavu ČSAV;
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kettner Radim

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná, osobní a s institucemi, rukopisy prací, přednášky, posudky, recenze a referáty, materiály týkající se jeho veřejné a pedagogické činnosti, fotografie, recenze jeho prací, bibliografie, materiály členů rodiny, materiály cizí.
Archiv:
Datace:
1893 - 1966
Původce:
Radim Kettner (1891-1967); geologie; prof. ČVUT (ředitel Geologického ústavu) a UK (ředitel Geologicko-paleontologického ústavu) v Praze; člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klabouch Jiří

Otevřít
Tematický popis: Přírůstek obsahuje životopisný materiál (vysvědčení, jmenovací diplomy, životopis), korespondenci (převážně úřední), výsledky vědecké práce (doktorksou disertační práci, posudky, recenze, přípravný materiál), doklady o veřejné činnosti (Ústav státu a práva ČSAV a AV ČR, Právnická fakulta UK), ilustrační materiál.
Archiv:
Datace:
1946 - 2004
Původce:
Klabouch Jiří (1927-2005); právní dějiny, politické a právní myšlení; pracovník Kabinetu dějin státu a práva ČSR ČSAV, poté Ústavu práva ČSAV a poté Ústavu státu a práva ČSAV a AV ČR; Právnická fakulta UK v Praze
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klapálek František

Otevřít
Tematický popis: Výpisky, poznámky, zlomky textů, separáty.
Archiv:
Datace:
1863 - 1919
Původce:
Klapálek František (1863-1919); entomologie (morfologie a ekologie hmyzu); středoškolský profesor, člen ČAVU a KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klecanda Vladimír

Otevřít
Tematický popis: Záznamy vysokoškolských přednášek (Šusta, Pekař, Friedrich, Dopsch, Ottenthal), vlastní univerzitní přednášky, části textů (zejména práce "Chronologie"), excerpta, opisy archiválií, další přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti původce fondu, písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1896 - 1946 (1950)
Původce:
Vladimír Klecanda (1888-1946); historie, archivnictví; prof. Komenského univerzity v Bratislavě a UK v Praze, za války činný v londýnském exilu.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klecanda Vladimír (Sbírka)

Otevřít
Tematický popis: Kopie, opisy, v menší míře originály písemností z činnosti československého zahraničního odboje v Paříži a Londýně, politických a zájmových skupin za 2. světové války, obšírná dokumentace o osobách, československo-polských vztazích, výstřižky k problematice jednotlivých zemí. Osobní doklady, korespondence, články
Archiv:
Datace:
1937 - 1946
Původce:
Vladimír Klecanda (1888 - 1946), PhDr., profesor , pedagog, archivář, historik, politik, účastník československého domácího a zahraničního odboje za druhé světové války
Místo vzniku:
Dubeč, Lhotka u Litultovic, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, lužická srbština horní (hornolužičtina), maďarština, němčina, polština
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace