Archiv Akademie věd České republiky

Klepešta Josef

Otevřít
Tematický popis: Větší význam má korespondence, např. se Zdeňkem Kopalem a Vladimírem Guthem; dále soubor fotografií některých členů České astronomické společnosti, opatřený poznámkami a stručnými biografiemi, a fotografie některých astronomických přístrojů a hvězdáren. Ve fondu se mj. nalézá prezenční listina z ustavující schůze České astronomické společnosti v roce 1917, spolu se seznamem členských přihlášek a stanovami této společnosti.
Archiv:
Datace:
1910 - 1976
Původce:
Josef Klepešta (1895-1976); astronomie (populariace), amatérská fotografie; fotograf Pražské hvězdárny a popularizátor astronomie.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klika Jaromír

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná, osobní i institucionální, rukopisy prací, přednášky, recenze, referáty, přípravný materiál, písemnosti týkající se veřejné činnosti, fotgrafie, recenze jeho prací, bibliografie, materiály rodinných příslušníků.
Archiv:
Datace:
(1857) 1916 - 1957
Původce:
Jaromír Klika (1888-1957); prof. botaniky na ČVUT a UK; člen MAP a člen korespondent ČSAV
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, slovenština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klouda Antonín

Otevřít
Tematický popis: Rukopis pamětí Antonína Kloudy.
Archiv:
Datace:
1890 - 1961
Původce:
Antonín Klouda (1871-1961), advokát, národně socialistický politik.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kloudová Ludmila

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1918 - 1973
Původce:
JUDr. Ludmila Kloudová (1900-1988), právní zástupkyně rodiny Masarykovy a Benešovy, členka kuratoria Ústavu TGM, advokátka v Benešově.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klub moderních filologů

Otevřít
Tematický popis: Neúplné zápisy ze schůzí výboru a valných hromad, doklady k organizaci klubu, publikační činnosti, jazykovým kurzům (Vyšší škola lidová). Kniha zápisů o valných hromadách a výborových schůzích Kroužku českých germanistů.
Archiv:
Datace:
(1908) 1910 - 1954
Původce:
Klub moderních filologů (1910-1954)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Knapp Viktor

Otevřít
Tematický popis: Korespondence úřední, včetně zahraniční, písemnosti z veřejné činnosti.
Archiv:
Datace:
1956 - 1996
Původce:
Knapp Viktor (1913-1996); právo (občanské právo, právní filosofie); profesor UK v Praze, ředitel Ústavu státu a práva ČSAV, akademik ČSAV;
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Knop Josef

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence osobní, rukopisy prací, přednášky, posudky a referáty, přípravný materiál, fotografie, recenze Knopových prací, vzpomínky na původce fondu, nekrology, varia.
Archiv:
Datace:
(1875) 1896 - 1964 (1966)
Původce:
Josef Knop (1885-1964); analytická chemie; profesor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, člen korespondent ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, holandština (nizozemština), němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Komárek Julius

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje osobní doklady, paměti, deníky, korespondenci, texty odborných prací, přípravný materiál, doklady o veřejném působení, ilustrační materiál o původci fondu, písemnosti rodinné a cizí.
Archiv:
Datace:
(1877) 1880 - 1955 (1972)
Původce:
Julius Komárek (1892-1955); zoologie; prof. ČVUT (Vysoká škola zemědělsko-lesnického inženýrství), prof. UK v Praze (vedoucí II. ústavu zoologického), vedoucí Výzkumného ústavu pro ochranu lesů; člen KČSN, člen ČAVU, člen korespondent ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Komise ČSAV pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1969 - 1993
Původce:
Komise ČSAV pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků (1962-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Komise presidia ČSAV pro komplexní výzkum rozvojových zemí

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje důležité informace z oblasti styků ČSSR s rozvojovými zeměmi; nejobsáhlejší je skupina plánu výkzumu rozvojových zemí a zpráv o plnění státního plánu badatelského výzkumu RZ. Spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je OSN, UNESCO a Organizace pro výžívu a zemědělství (FAO) je dokumentována řadou materiálů. Nejdůležitějším je Světový akční plán pro aplikaci vědy a techniky v hospodářském rozvoji pro pomoc méně vyvinutým zemím.
Archiv:
Datace:
(1961) 1962 - 1990 (1992)
Původce:
Komise presidia ČSAV pro komplexní výzkum rozvojových zemí (1962-1990)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace