Archiv Akademie věd České republiky

Komise Výboru presidia pro řízení pracovišť ČSAV pro dořešení některých otázek nápravy křivd

Otevřít
Tematický popis: Agenda rehabilitací pracovníků ČSAV, nedořešených Ústřední komisí ČSAV pro nápravu křivd.
Archiv:
Datace:
1990 - 1992
Původce:
Komise Výboru presidia pro řízení pracovišť ČSAV pro dořešení některých otázek nápravy křivd (1991-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Komitét pro odpadní vody

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy ze schůzí komitétu a výboru, zprávy o činnosti, zprávy a výsledky výzkumných prací expertů aj.
Archiv:
Datace:
1913 - 1940
Původce:
Komitét pro odpadní vody (1912 - 1948); jako poradní a výzkumný odbor Průmyslového ústavu obchodní a živnostenské komory v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce

Kořínek Vladimír

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, přednášky, materiál přípravný a z veřejné činnosti.
Archiv:
Datace:
1900 - 1980
Původce:
Kořínek Vladimír (1899-1981); matematika (teorie čísle, moderní algebra); pracovník Státního ústavu statistického a profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Koutek Jaromír

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, diplomy, legitimace, medaile, korespondence, vědecké práce, materiály z veřejné činnosti, ilustrační materiály o něm.
Archiv:
Datace:
1902 - 1982
Původce:
Koutek Jaromír (1902-1983); ložisková geologie; pracovník Státního geologického ústavu v Praze, profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV a SAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Koutský Karel

Otevřít
Tematický popis: Spisy z typologie, přednášky, přípravný materiál, materiály o činnosti semináře prof. Čecha v Brně z let 1938-1939.
Archiv:
Datace:
1900 - 1964 (1966)
Původce:
Karel Koutský (1897-1964); matematika; profesor Masarykovy univerzity v Brně;
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, maďarština, němčina, polština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kožešník Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Diplomy, medaile, korespondence, vědecké práce, přípravný materiál, veřejná činnost, cizí práce.
Archiv:
Datace:
1950 - 1985
Původce:
Kožešník Jaroslav (1907-1985); aplikovaná matematika a mechanika; profesor ČVUT v Praze, ředitel Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV, akademik a předseda ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Krajník Bohumil

Otevřít
Tematický popis: Výzkumná dokumentace: dotazníky, formuláře, bibliografie, kartotéky, fotografie.
Archiv:
Datace:
1950 - 1966
Původce:
Krajník Bohumil (1895-1966); biologie, srovnávací fyziologie, experimentální genetika; pracovník Státního zdravotního ústavu v Praze, profesor LF UK v Hradci Králové a v Plzni.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Král Jiří

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1893 - 1975
Původce:
Jiří Král (1893-1975); geografie, antropogeografie, geografie Podkarpatské Rusi; doc. zeměpisu slovanských zemí na přírodovědné fakultě UK v Praze, prof. antropogeografie na FF UKo v Bratislavě, prof. na přírodovědné fakultě UK v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, ruština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Král Josef

Otevřít
Tematický popis: Ve fondu jsou uceleně dochovány doklady k životní i profesionální dráze původce. Obsahově cenný je poměrně obsáhlý soubor korespondence. Vedle textů otištěných prací obsahuje fond také nepublikované práce (hlavně z období po r. 1948); dále materiály z veřejné činnosti.
Archiv:
Datace:
(1871) 1893 - 1975
Původce:
Josef Král (1882-1978); filosofie (dějiny filosofie), sociologie; prof. Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Královská česká společnost nauk

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty KČSN jsou poměrně dobře zachované, při pořádání zjištěny pouze nevelké mezery a ztráty. Fond obráží vědecký život v Čechách od sklonku 18. do poloviny 20. století. Přední pramen při studiu vědeckého působení osob, při studiu vývoje vědních oborů, sledování mezinárodních vědeckých kontaktů apod.
Archiv:
Datace:
(1766) 1784 - 1953
Původce:
Královská česká společnost nauk (1784-1952)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace