Archiv Akademie věd České republiky

Beneš Edvard

Otevřít
Tematický popis: Benešovy osobní doklady, rukopisy, dokumentace k jeho politické, literární a vědecké činnosti, ediční materiály. Písemnosti dokumentující působení E. Beneše jako ministra zahraničních věcí do roku 1935 a později prezidenta, zejména z období Mnichova a československého zahraničního odboje za druhé světové války (kancelář v USA a v Londýně, Československý národní výbor a od r. 1940 Kancelář prezidenta republiky). Oddíly korespondence, výstřižků a fotografií. Archiválie vzešlé z činnosti vědecké a politické, osobní a úřední
Archiv:
Datace:
(1883) 1884 - 1990
Původce:
Edvard Beneš (1884 - 1948), sociolog, pedagog, politik, státník, ministr zahraničních věcí, prezident Československé republiky, spolupracovník T. G. Masaryka
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Benešová Hana

Otevřít
Tematický popis: Kopie úřední korespondence, zápisů a zpráv ústředí, pořizovaných pro informaci H. Benešové. Právní dokumenty Československé pomoci a Československého červeného kříže, zápisy jednání, korespondence s pobočkami, konzuláty, vyslanectvími. Osobní doklady a korespondence H. Benešové. Fotografie, propagační materiály a publikace.
Archiv:
Datace:
1900 - 1974
Původce:
Hana Benešová (1885-1974), manželka E. Beneše, předsedkyně Československého červeného kříže (1940-1948)
Místo vzniku:
Lhotka u Litultovic, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

Beran Jiří

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1970 - 2007
Původce:
Jiří Beran
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Berka Karel

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1923 - 1996
Původce:
Karel Berka (*1923); logika; profesor na FF UK, Kabinet teorie a metodologie vědy, Ústav pro filosofii a sociologii, Ústav teorie a historie vědy; člen presidia ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bidlo Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje osobní doklady, autobiografii, osobní a úřední korespondenci (mj. dokládající rozsáhlé styky se slovanskými historiky), dále zejména hojně dochované texty univerzitních a veřejných přednášek ad.
Archiv:
Datace:
(1822) 1868 - 1937 (1948)
Původce:
Jaroslav Bidlo (1868-1937); historie (zejména Východní Evropa, Balkán); prof. UK v Praze; člen KČSN, ČAVU
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina, polština, ruština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Biofyzikální ústav AV ČR

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
(1990) 1993 - 2002
Původce:
Biofyzikální ústav AV ČR, Brno (od 1993)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Biofyzikální ústav ČSAV, Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje dokumenty o vývoji, budování a činnosti ústavu a jeho pracovníků (např. ředitelů F. Herčíka a Z.Karpfela).
Archiv:
Datace:
1953 - 2001
Původce:
Biofyzikální ústav ČSAV, Brno (1955-1992)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1990 - 2004
Původce:
Ústav molekulární biologie rostlin ČSAV, České Budějovice (1990-1992); Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, České Budějovice (1993-2005)
Místo vzniku:
Hrubý Rohozec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Biologický ústav ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace o vzniku a organizaci ústavu, personální a kádrové materiály, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, zápisy z porad vědeckých kolektivů, korespondence s domácími i zahraničními institucemi, dokumenty o spolupráci s nakladatestvími a sdělovacími prostředky apod.
Archiv:
Datace:
(1950) 1953 - 1961
Původce:
Ústřední ústav biologický (1950-1952) Biologický ústav ČSAV (1953-1961)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Birnbaum Vojtěch

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná a osobní, rukopisy prací, přednášky, přípravný materiál, spisy týkající se veřejné činnosti, fotografie, materiály rodinných příslušníků, materiály cizí.
Archiv:
Datace:
1877 - 1934
Původce:
Vojtěch Birnbaum (1877-1934); dějiny umění; profesor UK v Praze; člen ČAVU a KČSN
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace