Archiv Akademie věd České republiky

Wostry Wilhelm

Otevřít
Tematický popis: Nejrozsáhlejší částí fondu je soubor korespondence, mj. s německými a českými historiky. Nepříliš rozsáhlý oddíl vlastních prací obsahuje, vedle Wostrého disertace, převážně rukopisy tiskem vydaných prací. Ve skupině přípravného materiálu se nalézá množství opisů středověkých listin a dalších pramenů, jen z části identifikovaných. Mezi materiály z veřejné činnosti původce fondu jsou zachovány písemnosti z Wostrého působení v Deutsche Gessellschaft der Wissenschaften und Künste (Německá akademie). Fond dále obsahuje množství odborných prací cizích osob; jde pravděpodobně o práce zaslané Wostrému k posouzení, od přátel, kolegů a bývalých žáků. Součástí fondu jsou i fragmenty písemných pozůstalostí PhDr. Grete Wächter a prof. PhDr. Ottokara Webera.
Archiv:
Datace:
1898 - 1945
Původce:
Wilhelm Wostry (1871-1951); historie; prof. Deutsche Universität in Prag; člen KČSN, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.Grete Wächter (?-?); žačka a podnájemnice W. Wostrého.Ottokar Weber (?-?); přítel W. Wostrého.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Wurmová Jindřiška

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1863 - 1953
Původce:
Jindřiška Wurmová (1863-1953), propagátorka mírového hnutí, publicistka, babička Milady Wurmové.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Žáček August

Otevřít
Tematický popis: Rukopisy prací, přednášky.
Archiv:
Datace:
1928 - 1956
Původce:
August Žáček (1886-1961); experimentální fyzika; prof. UK v Praze; člen KČSN, člen ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Zahraniční odbor Kanceláře AV ČR

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje tyto písemnosti: obecné právní a organizační záležitosti, personální agenda, zahraniční vědecké styky (korespondence, workshopy, Science or Else, Royal Society, EONICET, UNESCO, EMBO, IIASA, ALLEA, NATO, konkurzy na zahraniční cesty), vnitřní záležitosti K AV ČR, podací protokoly.
Archiv:
Datace:
(1990) 1993 - 2002
Původce:
Zahraniční odbor ČSAV (do 1992); Zahraniční odbor Kanceláře AV ČR (od 1993); Sekretariát Rady pro zahraniční styky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Zahraniční odbor Úřadu presidia ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje materiál o zahraničních stycích ČSAV: roční i víceletá hodnocení zahraničních styků, plány zahraničních styků, členství ČSAV v zahraničních vědeckých společnostech, účast na mezinárodních vědeckých zasedáních, zprávy o konferencích, symposiích atp., dále zprávy o spolupráci s OSN a UNESCO, finanční zajištění zahraničních styků.
Archiv:
Datace:
1952 - 1992 (1993)
Původce:
Referát pro styky s cizinou (1953-1954); Zahraniční oddělení ÚP ČSAV (1955-1957); Zahraniční odbor ÚP ČSAV (1958-1992); Zahraniční odbor AV ČR (od 1992).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje materiály důležité pro poznání vnitřní struktury a provozu ZK, personálie, plány a zprávy o jejich plnění, doklady spolupráce s jednotlivými knihovnami a institucemi, pořádání kursů, přehled zahraničních styků, zprávy o ediční, publikační a přednáškové činnosti pracovníků ZK, přehled o knihovnách, vědeckotechnických informacích a bibliografii pracovišť ČSAV.
Archiv:
Datace:
1952 - 1991
Původce:
Základní knihovna ČSAV (1953-1968); Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV (1968-1992); Svaz českých knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), (1968-1970).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd, Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - knihovny

Zapletal Vladimír (Sbírka)

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace o TGM, J. Masarykovi, E. Benešovi, O. Sedlmayerové. Strojopis TGM Láska a manželství, opisy korespondence TGM a O. Sedlmayerové, korespondence V. Zapletala a O. Sedlmayerové
Archiv:
Datace:
1928 - 1954 (1990)
Původce:
Vladimír Zapletal, lékař, zdravotní rada v Brně
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky jiné

Záruba Quido

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, strojopisy a tisky prací, materiály z veřejné činnosti (zejména dokumentace z vědeckých setkání).
Archiv:
Datace:
1920 - 1993
Původce:
Záruba Quido (1899-1993); geologie - inženýrská a kvartérní; Profesor ČVUT v Praze, externí pracovník Geologického ústavu ČSAV, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Zátopek Alois

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál, korespondence, vědecké práce, projevy, přípravný materiál, dokumentace, doklady o veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál o něm, písemnosti cizí provenience.
Archiv:
Datace:
1907 - 1985
Původce:
Zátopek Alois (1907-1985); geofyzika; Profesor UK v Praze, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Zatschek Heinz

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál, korespondence, rukopisy a strojopisy vědeckých prací a přednášek, přípravný materiál, recenze, doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu a materiál cizí (fragment osobního fondu H. Hirsche).
Archiv:
Datace:
1901 - 1945
Původce:
Heinz Zatschek (1901-1965); historie, pomocné vědy historické; profesor Deutsche Universität in Prag; člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace