Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Akademický senát ČVUT

Otevřít
Tematický popis: zápisy ze schůzí, materiály projednávané v jednotl. sezeních
Archiv:
Datace:
1920 - 1950
Původce:
Akademický senát ČVUT 1920-1950
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Archiv ČVUT

Otevřít
Tematický popis: Organizační, personální záležiosti, technické vybavení, skartační protokoly, arch. pomůcky, evidence archiválií, evidence badatelů, materiály Komise pro dějiny ČVUT (1964 - 1986), písemnosti k vydávání Acta polytechnica, písemnosti ke grantům ČVUT (1998-2000)
Archiv:
Datace:
1962 - 2012
Původce:
Archiv ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Registratury specializovaných archivů a jeho předchůdců, Vysoké školy

Bažant Zdeněk Pavel, Prof.Ing. Dr.h.c.

Otevřít
Tematický popis: Kopie článků z let 1996 - 1997, biografické informace (1996), diplom (National Academy of Engineering, USA 1996)
Archiv:
Datace:
1991 - 1997
Původce:
Prof. Zdeněk Pavel Bažant, Dr.h.c. (10.12.1937) profesor mechaniky materiálů v Chicagu1960 - absolventem ČVUT 1964 - 1967 - pracovníkem Kloknerova ústavu 1967 - docentem ČVUT duben 1991 - dr.h.c. ČVUT (čestný doktorát) profesor mechaniky materiálů Northwestern University, Evanstone, Illinois, člen National Academy of Engineering USA,synem prof. Zdeňka Bažanta ml. vnukem prof. Zdeňka Pavla Bažanta
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Bažant Zdeněk, Prof. Ing. Dr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: vědecká činnost (články, recenze oborných knih), odborná korespondence (korespondence o tvorbě ČSN 73 1004 (autor normy prof. Bažant), záznamy z konferencí a studijních pobytů
Archiv:
Datace:
1933 - 1997
Původce:
Prof.Ing.Dr. Zdeněk Bažant, DrSc. (11.6.1908 - 26.8.2001) profesor mechaniky zemin a nekohézní zeminy na ČVUT v Praze1934 - doktorem technických věd 1939 - docentem do r. 1975 - přednášejícím na Fakultě stavební 1947 - 31. 2. 1985 - zeměstnancem ČVUT 1947 - profesorem 1947 - 1975 - profesorem mechaniky zemin a nekohézní zeminy (FS ČVUT, katedry geotechniky)syn prof. Zdeňka Bažanta st. (25. 11. 1879 - 1. 9. 1954) otcem Zdeňka Pavla Bažanta (10. 12. 1937)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Bechyně Stanislav, Prof.Ing. Dr., Dr.h.c.

Otevřít
Tematický popis: Biografické dokumenty, vč.rodinných příslušníků, korespondence, odborná činnost praktická, činnost pedagogická, členství a působení ve společenských institucích a vědeckých společnostech, písemnosti cizí provenience /KDP, VÚ/
Archiv:
Datace:
(1855) 1898 - 1978 (1987)
Původce:
prof.Ing.Dr.Stanislav Bechyně (20.07.1887 - 15.10.1973) profesor statistiky a dynamiky a betonového stavitelství na VŠIS /FIS/ČVUT1915 - doktorem technických věd od r. 1919 - přednášejícím betonového stavitelství (Kloknerův ústav, ČVUT) 1. 10. 1920 - jmenován profesorem 1919 - 1958 - zaměstnancem ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, francouzština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Běhounek František, RNDr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Prameny biografické, korespondence /např. s M.Curie a její rodinou, gen. Nobilem/, prameny k vědecké a populárně vědecké práci F.B., fotodokumentace /i polárním výpravám/, populárně vědecké práce včetně obrazové dokumentace
Archiv:
Datace:
1909 - 1973
Původce:
Prof. RNDr. František Běhounek, DrSc. (27.10.1898 - 1.1.1973) profesor radiologie a dozimetrie na ČVUT v Praze1. 1. 1956 - 30. 9. 1971 - profesor radiologie a dosimetrie (ČVUT) 1922 - RNDr. od r. 1956 - přednášejícím na fakultě technické a jaderné fyziky 1963 - 1971 - zakladatelem a vedoucím katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Beneš Antonín

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály (doklady o studiu, osobní doklady, vyznamnenání a diplomy, žáivotopis) korespondence (1933-1970), odborné práce (články k historii techniky, školství, svařování) fotografie (portrét A.B.), články k životnímu jubileu
Archiv:
Datace:
1906 - 1989
Původce:
Prof. Ing. Dr. Antonín Beneš, DrSc. (13.12.1899 - 27.8.1989) profesor elektrotechnologie na ČVUT v Prazedo r. 1971/72 - profesorem na elektrotech. fakultě
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bolek Alfréd, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Biografické materiály , korespondence, disertace a texty skript, publikace, referáty, posudky, projevy , patenty, odborné a populární a vzpomínkové články ( o profesorech ČVUT, KT v Sachsenhausenu, k dějinám ČVUT) výstřižky z tisku ( polit.situace 1967-68, školství, věda, Těšínsko, osobnosti), přípravné materiály k předmětu části strojů, činnost ve spol. organizacích, fotografie, prospekty, dokumenty o rodinných příslušnících a cizí provenience ( vzpomínky prof.Mlčocha, materiály AV, koresp.prof.Petříka a Zvoníčka, odborné práce, materiály o profesorech).
Archiv:
Datace:
1919 - 1992
Původce:
Prof.Ing.Dr. Alfréd Bolek, (30.9.1909 - 27.6.1993) profesor částí strojů na ČVUT v Prazeod r. 1938 - zaměstnancem ČVUT 1950 - doktorem technických věd 1. 1. 1954 - jmenován docentem 1954 - 1956 - proděkanem pro pedagog. a polit.-výchovnou činnost 1954 - 1959 - docentem ČVUT 1956 - 1959 - proděkanem pro věděcko-výzkumnou činnost 1. 9. 1959 - jmenován profesorem (FS ČVUT) 1959 - 1974 - vedoucím katedry částí strojů 1959 - 1982 - profesorem ČVUT 1966 - 1973 - děkanem Fakulty strojní ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Brdlík Vladislav, Prof. Ing. Dr.

Otevřít
Tematický popis: Biografické dokumenty (životopis, přehledy čiností a funkcí, jmenovací dekrety, prac.smlouvy), korespondence, odb.práce (články, posudky, přednášky), materiály k činnosti ve věd. institucích, sborníky ke konferencím
Archiv:
Datace:
1929 - 1964
Původce:
Prof.Ing.Dr.Vladislav Brdlík (26.7.1879 - 28.1.1964) profesor soukromé ekonomiky zemědělské na ČVUT v Praze, emigr.v roce 19481908 - doktorem technických věd 1909 (?) - 1948 - zaměstnancem ČVUT 1910 - habilitace 17. 8. 1919 - jmenován profesorem 1922 - 1924 - děkanem VŠZLI 1924/25 - rektorem ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy

Buchar Emil, Prof. RNDr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Medaile a vyznamenání, diplomy, postgraduální studium na UK (1923 - 1928 ), působení na ČVUT (1947 - 1978), působení v ČSAV (Astronomický ústav), blahopřání (1966,1976), portrétní fotografie
Archiv:
Datace:
1924 - 1979
Původce:
Prof. RNDr. Emil Buchar, DrSc. (4.8.1901 - 20.9.1979) profesor astronomie a základů geofyziky na ČVUT v Praze1927 - titul RNDr. 15. 5. 1946 - jmenován docentem 1. 10. 1946 - 20. 9. 1979 - zaměstnancem ČVUT 7. 8. 1947 - jmenován profesorem 1955 - doktorem fyzikálně-matematických věd 1960 -1962 - vedoucím a profesorem katedry vyšší geodézie, astronomie a základů geofyziky vedoucí astronomické observatoře ČVUT
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy, Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace