Archiv Kanceláře prezidenta republiky

Frick Wilhelm, Dr. iur.

Otevřít
Tematický popis: Dary a jiné dokumenty Wilhelma Fricka (fotografie, fotoalba, autostandarty, odznaky NSDAP aj.). Dokumenty k historii nacismu.
Archiv:
Datace:
1936 - 1945
Původce:
Dr. iur. Wilhelm Frick (12. 3. 1877 - 16. 10. 1946), německý právník, vysoký státní úředník a politik, přední člen NSDAP, německý ministr vnitra (1933-1943), říšský protektor v Čechách a na Moravě (1943-1945).
Místo vzniku:
Nejdek, Praha
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Havelka Jiří, doc. JUDr.

Otevřít
Tematický popis: Osobní korespondence, novinové výstřižky.
Archiv:
Datace:
1938 - 1939
Původce:
Doc. JUDr. Jiří Havelka (25. 7. 1892 - 5. 6. 1964), český právník a politik, člen vlády ČSR (1938-1939) a Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941), přednosta Kanceláře prezidenta republiky, respektive Kanceláře státního prezidenta (1938-1941).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kancelář prezidenta republiky

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty československých a českých prezidentů a jejich úřadu. Součástí archivního souboru jsou nejen archiválie související s výkonem ústavních pravomocí prezidentů a dokumentující jejich činnost, ale i podání významných domácích i zahraničních osobností, občanů, úřadů, podniků, jiných organizací, korporací a občanských skupin v různých záležitostech, v nichž se zrcadlí politické, sociální, kulturní a hospodářské dějiny Československa a českých zemí v evropském i celosvětovém kontextu.
Archiv:
Datace:
(1630) 1919 - 2013
Původce:
Kancelář prezidenta republiky (1918-1939, 1945-1976, 1993-), Kancelář státního prezidenta (1939-1945), Kancelář prezidenta Československé socialistické republiky (1976-1990), Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní republiky (1990-1992), Ministerstvo vnitra, Praha.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Lesní správa Lány

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty k historii Lánské obory, těžbě dřeva, lovu zvěře aj. Dějiny lesnictví.
Archiv:
Datace:
(1905) 1921 - 1969
Původce:
Lesní správa Lány, Lesní správa státního statku Lány.
Místo vzniku:
Dubrovník
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů, včetně oblastních správ a regionálních pracovišť ústředních orgánů

Londýnský archiv

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty exilové Kanceláře prezidenta republiky v Londýně (zápisy ze schůzí Státní rady Československé, blahopřání prezidentu E. Benešovi, dokumenty k tvorbě dekretů prezidenta republiky, korespondence Jaromíra Smutného a Eduarda Táborského aj.). Dějiny druhého čs. zahraničního odboje.
Archiv:
Datace:
1940 - 1945
Původce:
Kancelář prezidenta republiky v Londýně
Místo vzniku:
Staré Sedlo
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Nadace Olgy Havlové

Otevřít
Tematický popis: Archivní soubor obsahuje nejen dokumenty Olgy Havlové a její nadace. V drtivé většině se jedná o žádosti občanů v různých záležitostech adresované nejen nadaci, ale i "Olze Havlové" či "Václavovi a Olze Havlovým". Původcem souboru tedy není pouze Nadace Olgy Havlové, ale i sekretariát Václava Havla a Olgy Havlové, který byl součástí Kanceláře prezidenta republiky a sídlil na stejné adrese jako nadace (Rašínovo nábřeží 78). Soubor přináší informace o sociálních poměrech v Československu v letech 1990-1992, o tehdejší péči o důchodce, zdravotně postižené apod.
Archiv:
Datace:
1989 - 1992
Původce:
Nadace Olgy Havlové, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Kancelář prezidenta republiky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Nadace Václava Havla pro rozvoj Pražského hradu

Otevřít
Tematický popis: Dokumenty k stavebním a kulturním projektům na Pražském hradě a k získávání finančních prostředků pro rozvoj, rekonstrukci a údržbu Pražského hradu (statut nadace, záznamy z jednání správní rady, korespondence s dárci, účetnictví aj.).
Archiv:
Datace:
1992 - 1997
Původce:
Nadace Václava Havla pro rozvoj Pražského hradu, Královská zahrada, 119 08 Praha 1, Ič: 45249822
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Národní soud

Otevřít
Tematický popis: Spisy jednotlivých osobností politického a veřejného života meziválečného Československa (členové vlád, poslanci a senátoři Národního shromáždění, představitelé politických stran, státní správy i samosprávy aj.) prověřující jejich majetkové poměry (majetková přiznání a související korespondenci mezi Národním soudem a těmito osobami i jednotlivými úřady, které ověřovaly pravdivost uvedených údajů). Dějiny Protektorátu Čechy a Morava.
Archiv:
Datace:
1939 - 1942
Původce:
Národní soud (1939-1942)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Justiční správa a soudy po roce 1850

Popelka August Adolf, JUDr.

Otevřít
Tematický popis: Osobní korespondence Augusta Adolfa Popelky a několik kusů korespondence jeho otce Augustina.
Archiv:
Datace:
1921 - 1945
Původce:
JUDr. August Adolf Popelka (23. 5. 1887 - 15. 8. 1951), český právník a vysoký státní úředník, úředník Kanceláře prezidenta republiky (1918-1945), přednosta Kanceláře státního prezidenta (1941-1945). JUDr. Augustin Popelka (25. 4. 1854 - 22. 5. 1938), český právník, první prezident Nejvyššího soudu ČSR (1919-1930), ministr spravedlnosti ČSR (1920-1921).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Šámal Přemysl, JUDr.

Otevřít
Tematický popis: Osobní korespondence, fotografie, osobní deníky z let 1920-1935, dokumenty k historii protirakouského odboje během první světové války.
Archiv:
Datace:
1914 - 1938
Původce:
JUDr. Přemysl Šámal (4. 10. 1867 - 9. 3. 1941), český právník a politik, přední představitel protirakouského i protinacistického odboje, kancléř prezidenta republiky (1919-1938).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace