Archiv Mendelovy univerzity v Brně

Agronomická fakulta Mendelova univerzita Brno

Otevřít
Tematický popis: Statuty, organizační řády fakulty 1967-1994, reorganizace 1968-1974, 1996-2004, akademický senát, volby děkana 1989-2006, vědecká fakultní rada a její sekce 1950-2007, kolegium děkana 1959-2007, komise 1974-1998, korespondence děkana 1951-2010, korespondence proděkanů 1986-1994, plány práce, zápisy ze schůze kateder, porady 1987-1994, školní podniky, správní výbor Žabčice 1986-1996, korespondence tajemníka 1977-2011, kádrová agenda 1967-1989, personální záležitost 1973-2002, kádrová agenda 1967-1989, Lustrace 1992-2005,systemizace, jmenování a odvolání z funkcí 1970-2004, blahopřání, kondolence, parte 2003-2004, závěrečné zprávy výzkumných úkolů 1958-1990, Výzkumná centra, projekty - granty 1996 - 2004, kandidatury věd, aspirantury 1960-1994, studijní pobyty 1968-1992, doktoráty věd 1962-1992, habilitace 1965-2001, profesury 1956-1996, nadace ing. Vaňourka 1999-2004, doktorské studium,PGS 1990-2007, postgraduální kurzy 1967-1990, učební plány, programy, informace o studiu 1960-2001, změny, návrhy studijních programů, mezifakultní propojení výuky, kurzy celoživotního vzdělávání 1977-1998, evidenční listy studentů 1998-2008, matriky posluchačů 1919-2009, přijímací řízení 1961-2006, seznamy posluchačů 1954-1989, zkušební zprávy 1950-2008, nacionále 1951-1981, státní závěrečné zkoušky 1950-2008, studijní spisy 1950-2009, zahraniční styky1990-1998, statistiky úrazů 1972-1991, finanční hospodaření, majetek fakulty 1982-2010, investice 1996-2004, rozpočty 1997-2007,stipendia 1996-2008, studijní praxe 2003-2004. Dodatky - děkanát 1960 - 2004 Ústavy: ústav botaniky a fyziologie rostlin 1966-2006, ústav biologie rostlin, prod.Šebánek-můj život, 2006,ústav ochrany rostlin 1972-2004, ústav půdoznalství a mikrobiologie 1970-2004, katedra zemědělské fytopatologie a entomologie 1963-1969, katedra rostlinné výroby 1950-1995, Katedra chovu prasat 1982-1985, ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 1963-2013, ústav agrochemie a výživy rostlin 1966-2006, ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 2006, ústav pícninářství 1955-2006, ústav zemědělské techniky 1972-2000, ústav genetiky 1991-2004, ústav technologie potravin 1963-2011, ústav chovu a šlechtění zvířat (1904) 1923-2010, ústav zoologie, rybářství a hydrobiologie 1956-2004, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství 1978-2002, Pracoviště nukleárních metod 1972-2004, ústav aplikované a krajinné ekologie 1984-2010, ústav techniky a automobilové dopravy 1985-2002, ústav výživy zvířat a pícninářství (1919)1930-2006, ústav agrosystémů a bioklimatologie 1927-1999, Bioklimatologická observatoř 1946-1998, ústav chemie a biochemie 1981-2001, ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat 1963-1988, Laboratoř molekulární embryologie 1996-2004, ústav technologie zemědělských produktů 1991-1992
Archiv:
Datace:
(1904) 1927 - 2014
Původce:
Zemědělská fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně 1950-1952 Agronomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně 1952-1994 Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně 1995 - dosud děkanát, akademický senát, vědecká rada, kolegium děkana, ústavy, katedry Agronomická fakulta Mendelova univerzita Brno Zemědělská fakulta vysoká škola zemědělská Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština, slovenština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Asociace českých výrobců nábytku

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí přípravného výboru 1994, registrované stanovy 1994
Archiv:
Datace:
1994 - 1994
Původce:
Asociace českých výrobců nábytku
Místo vzniku:
Most, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky a občanská sdružení po roce 1990

Audiovizuální centrum Mendelova univerzita Brno

Otevřít
Tematický popis: Zřízení pracovišť vědeckého filmu prof. Calábkem (Laboratoře výukového a vědecko-výzkumného filmu) 1972-1975, Ústav didaktické techniky - metodická rada, modernizace výuky 1974-1991, cestovní zprávy 1974-1984, zahraniční styky 1974-1998, přehlídky filmů a videoprogramů 1975-1990, tvorba vědecko-výzkumných filmů, technický servis ústavům, tlumočení, ozvučení 1974-2000, výstavní akce, propagace 1974-1978, rada MZLU pro AVC programy 2003 , programová rada MZLU 2001-2003, koncepční záležitosti 1994-1998, seznamy filmů, videoprogramů a videokazet vyrobených v AVC 1990-1998, statistika o výrobě a distribuci AVC děl 1998-2000, personalia 1975-2000, mzdové záležitosti 1992-2006, veřejné zakázky 1995-2000, rozpočet, majetek, investice 1973-2000. směrnice pro přípravu AV programů 1997-2001, náplně činnosti, plán audiovizuálních programů a jeho realizace 2001-2005, zprávy o činnosti 2006, smlouvy 2001-2005, výroba audiovizuálních děl, scénáře, výukové programy 2001-2006, spolupráce s Národním filmových arhcivem, Krátkým filmem 2001-2003, spolupráce s firmou KTV Blučina 2001-2006
Archiv:
Datace:
1968 - 2006
Původce:
Studio výukového a výzkumného filmu VŠZ v Brně 1972-1973 Laboratoř vědeckovýukové kinematografie VŠZ v Brně 1973-1975 Ústav didaktické techniky VŠZ v Brně 1980-1991 Audiovizuální centrum VŠZ (MZLU, MENDELU) v Brně 1991-dosud Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Bayer Augustin, prof. PhDr., Dr.h.c.

Otevřít
Tematický popis: fotodokumentace studijních cest, lokalit a flory na Balkáně se zaměřením na systematickou botaniku, fytopatologii a etnografii rostlin 1909 - 1941
Archiv:
Datace:
1909 - 1941
Původce:
Bayer Augustin, prof. PhDr., Dr.h.c.,, profesor dendrologie, fytopatologie a bakteriologie Lesnického odboru vysoké školy zemědělské v Brně, Dr.h.c. in memoriam narozen 6.3. 1882, Jičín, umučen 23.2. 1942, Mauthausen
Místo vzniku:
Amberg, Anglie, Hrob, Nahošovice
Jazyk:
čeština, francouzština, latina, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Beyer Hugo, Prof. Ing., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Rukopis (vzpomínky) - činnost Státní zkušebny hospodářských strojů při VŠZ v Brně, politické události (únor 1948).
Archiv:
Datace:
1997 - 2008
Původce:
Prof. Ing. Hugo Beyer, CSc., profesor strojů pro zemědělskou výrobu (narozen 08.12.1917, zemřel 26.4.2010)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Botanická zahrada a arboretum Mendelova univerzita Brno

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z porad 1990-1991, 2005-2006, zprávy o činnosti 1995-2006, návštěvní řád b.d., pozvánky na výstavy 1994-2006, plakáty výstav (vlastní) 1979-1997, situační plány arboreta 1977, organizační struktura BZA 2000, Rada arboreta 1995, Komise rektora pro odbornou činnost BZA 2000, přehled akcí 1992-1999, účast na seminářích, odborných akcích 1995-2005, služební cesty 1972-2006, rekonstrukce BZA, stavební úpravy 1994-2004, praxe studentů 1995-2005, studijní pobyty 2001, kontroly pracoviště 1980-1990, základní prostředky 1991-2004, sbírkový materiál 1999-2001, výstavy 1993-2006, plakáty, letáky b.d., histoire sbírky orchidejí 1999-2012.
Archiv:
Datace:
1977 - 2012
Původce:
Botanická zahrada a arboretum MZLU v Brně Botanická zahrada a arboretum Mendelova univerzita Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Burian Antonín, Prof. JUDr. PhDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Kopie diplomů 1955-1991, diplomová, rigorózní, disertační a habilitační práce 1957-1979, životopisný materiál, rodokmen 1991-2009, vědecké publikace z působení na Vysoké škole zemědělské v Brně 1966-1984, výzkumná činnost v Ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření Praha, ekonomické pracoviště Brno 1974-1978, výzkumné práce v Ústavu racionalizace řízení a práce Praha, útvar 0203 1980-1988, výzkumné práce ve Výzkumném ústavu ekonomikiky ZPoK, pracoviště Brno 1989-1990, varia 1976-1986, výzkumná činnost na Vyskoké škole zemědělské (Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně) 1991-2000, skripta 1992-2002, korespondence 1998-2005, materiály jiných osob Doc. PhDr. Mojmír Hájek, CSc. 1982, PhDr. Miroslav Gregor 1988, Lubomír Peduzzi 1974, 2007
Archiv:
Datace:
1955 - 2007
Původce:
Prof. JUDr. PhDr. Antonín Burian, CSc. - profesor řízení a organizace zemědělství, specializace sociologie řízení
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština, němčina, ruština, slovenština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Centrum sportovních aktivit Mendelova univerzita Brno

Otevřít
Tematický popis: Centrum sportovních aktivit - zřízení, soudobá dokumentace 2012-2013
Archiv:
Datace:
2012 - 2013
Původce:
Centrum sportovních aktivit Mendelova univerzita Brno, zřízeno transformací Ústavu tělesné výchovy od 1.7. 2012
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Centrum transferu technologií Mendelova univerzita Brno

Otevřít
Tematický popis: Zřízení Centra transferu technologií na Mendelově univerzitě jako celouniverzitního pracoviště od 1.7. 2012
Archiv:
Datace:
2012 - 2012
Původce:
Centrum transferu technologií Mendelova univerzita Brno
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Čep Tomáš, Prof. PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Rukopisy (vlastní literární práce, recenze).
Archiv:
Datace:
1939 - 1948
Původce:
Prof. PhDr. Tomáš Čep, profesor sociologie Vysoké školy zemědělské v Brně (narozen 03.09.1888, zemřel 17.10.1959)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace