Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Babák Edward, Prof. MUDr., MVDr. h. c.

Otevřít
Tematický popis: Torzo úřední a soukromé korespondence, vědecká práce, fotografie, články ve stavovském odborném tisku o Babákovi, příspěvky a přednášky k osobnosti Babáka, stuhy z věnců a kytic.
Archiv:
Datace:
1918 - 2006
Původce:
Edward Babák - profesor fyziologie, rektor Vysoké školy zvěrolékařské v l. 1919-21
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bečka Jan, Prof. PhDr. MUDr., MVDr. h. c. in memoriam

Otevřít
Tematický popis: Úřední a soukromá korespondence, jmenování řádným profesorem, studijní cesty, volba rektorem, spor s prof. Lenfeldem, objev Polysanu, zatčení Gestapem, deportace do koncentračního tábora Mauthausen, odškodnění vdovy, vědecké práce, články ve stavovském tisku, fotografie, negativy, pohlednice z období I. světové války, korespondence s dědici, osobní poznámky.
Archiv:
Datace:
1889 - 1990
Původce:
Jan Bečka - profesor lékařské chemie, rektor Vysoké školy zvěrolékařské v l. 1927-29
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Derbek Miroslav, MVDr.

Otevřít
Tematický popis: Úřední korespondence, ustanovení asistentem, zdravotní dovolená, úhrada nákladů za lékařské ošetření a pohřebné, doklady z nemocnice, pozůstalostní řízení, dizertační práce, fotografie a negativ, vzpomínky na věrovanský případ, smuteční proslovy, přednášky o vozhřivce.
Archiv:
Datace:
1915 - 1973
Původce:
Miroslav Derbek - asistent patologicko-anatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské, oběť vozhřivky
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dohnal Theodor, Prof. MVDr.

Otevřít
Tematický popis: Úřední a soukromá korespondence, vědecká práce, kondolence, fotografie a negativy, články v odborném stavovoském tisku, korespondence s dědici, vlastní životopis.
Archiv:
Datace:
1913 - 1970
Původce:
Theodor Dohnal - městský a okresní zvěrolékař, docent pro anatomii a fysiologii domácich zvířat a zvěrolékařství, přednášející na nouzových kursech zvěrolékařských, profesor anatomie, rektor Vysoké škole zemědělské v l. 1929-30
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dostál Josef, MVDr.

Otevřít
Tematický popis: Úřední korespondence, fotografie, perokresba, reprodukce, negativy, studijní cesty, články k výročí, deníky z období studia ve Vídni 1913-16, 1919-23, deník z války 1917-18, deník 1919-20 (nouzové zvěrolékařské kurzy v Praze), deník z odbobí mobilizace 1938, projednání dědictví a korespondence s Archivem města Brna.
Archiv:
Datace:
1913 - 1979
Původce:
Josef Dostál - asistent buiaricko-porodnické kliniky Vysoké školy zvěrolékařské, vedoucí Autorizovaného ústavu města Brna pro zkoumání potravin a surovin živočišného původu
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dostál Rudolf, Prof. PhDr., MVDr. h. c., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Úřední korespondence, studijní cesty, jmenování profesorem botaniky, voba rektorem, fotografie, perokresba, články v odborném a denním tisku.
Archiv:
Datace:
1919 - 1971
Původce:
Rudolf Dostál - profesor botaniky, rektor Vysoké školy zvěrolékařské v l. 1929-31
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dražan Jaroslav, Prof. MVDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Úřední a soukromá korespondence, jmenování profesorem, volba rektorem, přednášky, zprávy, působení v jiných institucích, fotografie, perokresba, jubilejní články.
Archiv:
Datace:
1952 - 2009
Původce:
Jaroslav Dražan - profesor infekčních chorob hospodářských zvířat, rektor Vysoké školy veterinární v l. 1975-87
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Hanslian Alois, Prof. MVDr.

Otevřít
Tematický popis: Úřední korespondence, jmenování profesorem normální a patologické onychologie, studijní cesty, vědecké práce, volba rektorem, Kouřimský školní statek, odškodnění podle malého dekreru, pozůstalostní řízení, revize účtů družstva zvěrolékařů, vzpomínkové články.
Archiv:
Datace:
1919 - 1974
Původce:
Alois Hanslian - profesor normální a patologické onychologie a podkovářství, rektor Vysoké školy veterinární v l. 1933-35
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Harnach Richard, Prof. MVDr., DrSc.

Otevřít
Tematický popis: Úřední korespondence, habilitace, studijní cesty, vedení ústavu pro hygienu masa, mléka a potravin vůbec, jmenování profesorem, proděkan VF VŠZL, odvolání z funkce, rozvázání pracovního poměru, přednášky, oponentské posudky, zprávy, Purkyňova mikrobiologická společnost, fotografie, jubilejní články, nekrology.
Archiv:
Datace:
1923 - 1981
Původce:
Richard Harnach - profesor bakteriologie, serologie a hygieny domácích zvířat Vysoké školy zvěrolékařské
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Hromádková Marie, MVDr.

Otevřít
Tematický popis: Úřední a soukromá korespondence velmi malého rozsahu, fotografie, úmrtní oznámení, nekrolog.
Archiv:
Datace:
1932 - 1985
Původce:
Marie Hromádková (Svěráková) - přednostka laboratoře sérové stanice v Bohumili, neteř prof. Fr Ševčíka
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace