Archiv bezpečnostních složek

Ekonomická správa Federálního ministerstva vnitra

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti ekonomických a hospodářských útvarů MV a FMV, rozpočet rezortu, dislokace objektů, výstavba, důchody, sociální zabezpečení, materiálová evidence
Archiv:
Datace:
1948 - 1992
Původce:
Ekonomické a hospodářské útvary MV a FMV: Hospodářská správa MV Ekonomická a technická správa Ekonomická správa FMV Správa stavebně ubytovací služby Investorský a porjektový útvar Správa pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení Objekt KAHAN Objekt K-111 Správa hospodářského zabezpečení FMV Ústřední sklady a opravny FMV Kolín
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Evidence zájmových osob MV

Otevřít
Tematický popis: Původní databáze EZO (evidence zájmových osob) má podobu manuální kartotéky (890 000 abecedně řazených karet) a počátky jejího vzniku spadají do roku 1958. Zahrnuje:a) evidenční a blokační karty osob, které byly předmětem zájmu kontrarozvědných útvaru StB (na rozdíl od protokolu tedy obsahuje např. i osoby stýkající se s registrovanými tajnými spolupracovníky či osobami, které byly předmětem kontrarozvědného rozpracování, příp. rovněž podchycuje další tzv. státobezpečně zajímavé osoby, např. pracovníky zastupitelských úřadů),b) evidenční karty tzv. určených osob (zejm. osoby prověrkované pro styk se stáním tajemstvím),c) karty osob vyšetřovaných a odsouzených,d) odkazové karty. Kartotéka plnila zejména funkci informační (odkazy na zdroje informací k zájmovým osobám) a koordinační (vnitrní koordinace mezi jednotlivými útvary StB).Elektronická databáze EZO byla vytvořena na základě "Koncepce zavádění a využívaní výpočetní techniky ve FMV, SNB, PS a vojskách MV" z června 1986, úvodní projekt byl schválen v březnu následujícího roku a do provozu byl uveden počátkem let devadesátých. Zahrnuje v sobě jak klasickou databázi EZO (základ tvoří data přepsaná z karet manuální kartotéky), tak navazující tzv. databázi CRS (centrální registr svazků; tj. svazky "živé" na přelomu 80. a 90. let minulého století), která obsahuje statisticky zpracované údaje o registraci a vedení svazku u centrálních i krajských útvaru kontrarozvědky, vč. doplňujících informací (např. tzv. problematika, k níž byl svazek veden, jméno operativního pracovníka atp.); tato databáze plnila funkci statistickou, koordinační i kontrolní a není organickou součástí samotné databáze EZO.
Archiv:
Datace:
(1951) 1955 - 2007
Původce:
Statisticko-evidenční odbor FMV a jeho předchůdci, evidenční útvary krajských správ SNB a jejich předchůdci
Místo vzniku:
Hrubý Rohozec, Králíky, Kutná Hora, Morava, Most, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Evidence zájmových osob S StB Hradec Králové

Otevřít
Tematický popis: Krajská evidence zájmových osob bývalé S-StB Hradec Králové při KS SNB Hradec Králové.
Archiv:
Datace:
1960 - 1989 (1990)
Původce:
Správa StB při KS SNB Hradec Králové a její předchůdci
Místo vzniku:
Moravská Třebová
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace