Archiv bezpečnostních složek

Kabinet státobezpečnostních materiálů

Otevřít
Tematický popis: Sbírka, vytvořená původně pro studijní účely Ústřední školy Ministerstva vnitra měla dokumentovat uzavřené státněbezpečnostní případy a shromáždit rozličné dílčí zprávy státobezpečnostního charakteru, publikace a tiskoviny k propagačnímu využití.Sbírka vybraných písemností, příruček, přehledů, studií, staré operativní agendy, fotodokumentace případů a zabavených nebo nalezených písemností a předmětů se státobezpečnostní tématikou pro studijní a výstavní účely vzniklá na základě rozkazu ministra vnitra č. 3/1961. Nacistické bezpečnostních složky, Abwehr, gestapo, SD, zpravodajské služby USA, Velké Británie, Francie, Spolkové republiky Německo, Jugoslávie, Polska a dalších států, aktivita zahraničních zpracodajských služeb v ČSR, činnost československé emigrace, církve a sekty, akce StB, fotodokumentace a rekobstrukce různých případů, protistátní činnost, sabotáže, vraždy, teror proti příslušníkům KSČ a KSS, ilegální přechody hranic, letákové akce.
Archiv:
Datace:
1935 - 1963
Původce:
útvary Státní bezpečnosti
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Kádrová správa Federálního ministerstva vnitra Praha

Otevřít
Tematický popis: Ve fondu se setkáme hlavně s plány práce, zprávami o činnosti, zprávami z porad ke kádrové práci, očistou bezpečnostního aparátu, seznamy propuštěných, vyloučených a vyškrtnutých příslušníků SNB a vojsk MV, zprávami o emigraci blízkých příbuzných příslušníků SNB, stanoviskem vedení MV a náčelníků KS SNB k závěrům prosincového a lednového pléna ÚV KSČ z let 1967 - 68, zprávami o státobezpečnostní situaci v ČSSR, bezpečnostními opatřeními k výročí srpnových událostí, mezistáními jednáními a smlouvami, dokumenty z oblasti archivní a spisové služby, služebními předpisy, písemnostmi k ochraně státního a služebního tajemství, organizaci, systemizaci a vývoji početních stavů v SNB a vojskách MV, k výběru nových příslušníků SNB, ke školství.
Archiv:
Datace:
(1938) 1948 - 1992
Původce:
Správa kádrů ministerstva vnitra 1953 - 1966 Kádrová a organizační správa ministerstva vnitra 1966 - 1969 Personální a organizační odbor ministerstva vnitra ČSSR 1969 - 1970 Kádrová a školská správa federálního ministerstva vnitra 1970 - 1972 Kádrová správa federálního ministerstva vnitra 1972 - 1990
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Kádrové rozkazy

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje kádrové rozkazy.
Archiv:
Datace:
1945 - 1989 (1992)
Původce:
Správa kádrů ministerstva vnitra 1953-1966 Personální a organizační správa 1969-1973 Kádrová správa ministerstva vnitra ČSR (MVŽP) 1973-1989 Personální a školská správa ministerstva vnitra a životního prostředí (MV ČR) 1989-1990 Odbor I.-policejní a státní správa ministerstva vnitra ČR 1991-1992 +odbor II.-vnitřní správa ministerstva vnitra ČR 1991-1992 odbor II.-školství a personalistika ministerstva vnitra ČR od září 1992 VIII. správa FMV (Letecká správa FMV)
Místo vzniku:
Praha, Tachlovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Kárný a pracovní tábor Znojmo

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje kartotéku zatčených a internovaných osob německé a rakouské národnosti z okresu Znojmo.
Archiv:
Datace:
1945 - 1945
Původce:
Kárný a pracovní tábor Znojmo
Místo vzniku:
Vsetín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sběrné tábory a odsunová střediska

Kartotéka českých studentů studujících vysoké školy v Německu

Otevřít
Tematický popis: Kartotéka českých studentů studujících vysoké školy v Německu
Archiv:
Datace:
1941 - 1945
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Kartotéka členů a funkcionářů sudetoněmeckých spolků a organizací zpracovaná na základě sudetoněmeckého tisku

Otevřít
Tematický popis: Kartotéka členů a funkcionářů sudetoněmeckých spolků a organizací zpracovaná na základě sudetoněmeckého tisku
Archiv:
Datace:
1945 - 1989
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Kartotéka členů Českého národně-sociálního tábora

Otevřít
Tematický popis: Kartotéka členů Českého národně-sociálního tábora sdružujícího členy fašistických organizací: Vlajka, Národní obec fašistická, Árijská kulturní jednota. Obsahuje přihlášky, kmenové karty i legitimace. Zpřístupnění pouze formou jmenné lustrace.
Archiv:
Datace:
1930 - 1942
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Kartotéka členů Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

Otevřít
Tematický popis: Kartotéka členů Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
Archiv:
Datace:
1942 - 1945
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Kartotéka členů NSDAP, SA a držitelů medaile za zásluhy za 1. říjen 1938

Otevřít
Tematický popis: Kartotéka členů NSDAP, SA a držitelů medaile za zásluhy za 1. říjen 1938
Archiv:
Datace:
(1933) 1937 - 1945
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Kartotéka členů židovských obcí a organizací

Otevřít
Tematický popis: Kartotéka členů židovských obcí a organizací
Archiv:
Datace:
1945 - 1965 (1989)
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, slovenština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace