Archiv bezpečnostních složek

Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem ministerstva vnitra

Otevřít
Tematický popis: Souhrnné zprávy a archivní rešerše pro studijní a operativní potřeby vypracované statisticko evidenčním odborem z archivních souborů Studijního ústavu MV a dalších zdrojů: zprávy k jednotlivým osobám, váleční zločinci, kolaboranti, nepřátelské osoby, příslušníci československé západní zahraniční armády, československá exilová vláda v Londýně, agenti a spolupracovníci zahraničních rozvědek, zahraniční emigrace, zprávy k různým problematikám, organizace, struktura a fungování nacistických bezpečnostních složek, Gestapo, Abwehr, SD, SS, Schupo, Kripo, koncentrační tábory, tábory válečných zajatců (Stalag), válečné zločiny, protektorátní ministerstva, fašistické a aktivistické organizace, strany a spolky, Česká liga proti bolševismu, Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Vlajka, Národní obec fašistická, SdP, NSDAP, II. domácí odboj, zahraniční rozvědky, církve, sekty, sionismus, souhrnné zprávy z akcí StB, zprávy o účasti zahraničního kapitálu v I. ČSR, fungování ministerstev a rozvědky I. ČSR a exilové vlády v Londýně, zastupitelské úřady a další
Archiv:
Datace:
(1918) 1959 - 1972
Původce:
1. zvláštní odbor Ministerstva vnitra, Statisticko-evidenční odbor
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Materiály trvalé hodnoty

Otevřít
Tematický popis: Od roku 1984 byly materiály StB filmovány a převáděny na mikrofiše. originály písemností byly skartovány. Nefilmovatelné části svazků (trojrozměrné předměty, mapy, průkazy atd.) byly dány to fondu MTH k trvalé úloži.
Archiv:
Datace:
(1903) 1948 - 1990 (1991)
Původce:
Centrální operativní správy: I., II. , IV., VI., X., XI. a XIV. správa SNB (FMV, MV), S-StB, Správa vyšetřování StB, Kriminalistický ústav
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Městská správa Sboru národní bezpečnosti Plzeň

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti všeobecného charakteru, plány práce a jejich vyhodnocení, svodky denních událostí, zprávy o bezpečnostní situaci, vyšetřovací spisy, knihy služeb, protokoly událostí, knihy dopravních nehod, knihy zbraní, knihy zajištěných věcí, knihy instruktáží, deníky vyšetřovacích spisů, přestupkové protokoly, deníky dálnopisů, protokoly stížností, jednací protokoly, protokoly o zkouškách řidičů, evidenční knihy vydaných řidičských průkazů.
Archiv:
Datace:
1948 - 1989 (1993)
Původce:
Okresní velitelství Sboru národní bezpečnosti Plzeň 1945-1949 Okresní velitelství Národní bezpečnosti Plzeň 1949-1952 Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Plzeň 1952-1954 Okresní oddělení ministerstva vnitra - Oddělení Veřejné bezpečnosti Plzeň 1954-1960 Městská správa Veřejné bezpečnosti Plzeň 1960-1977 Městská správa Sboru národní bezpečnosti Plzeň 1977-1990 Městská správa Veřejné bezpečnosti Plzeň 1990-1991Městský odbor Veřejné bezpečnosti Plzeň 1954-1960
Místo vzniku:
Kutná Hora
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Městská správa Veřejné bezpečnosti Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti všeobecného charakteru, vyšetřovací spisy, jednací protokoly, staniční služební knihy a deníky vyšetřovacích spisů.
Archiv:
Datace:
1945 - 1989 (1993)
Původce:
Okresní velitelství Sboru národní bezpečnosti Brno-město 1945-1949 Okresní velitelství Národní bezpečnosti Brno-město 1949-1952 Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Brno-město 1952-1954 Městská správa Veřejné bezpečnosti Brno 1954-1991 Městská správa Veřejné bezpečnosti Brno-odbor vyšetřování Veřejné bezpečnosti
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Městská správa Veřejné bezpečnosti Ostrava

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti všeobecného charakteru, deníky vyšetřovacích spisů, evidenční knihy vydaných řidičských průkazů, hlášení, jednací protokoly, kádrové rozkazy, knihy dopravních nehod, knihy služeb, knihy zadržených řidičských průkazů, knihy zatčených osob, kniha záznamů a telefonických udání, protokoly o zkouškách řidičů, protokoly událostí, prověrky, přestupkové protokoly, rozkazy náčelníka OS SNB, plány práce a vyhodnocení, seznamy, svazky držitelů zbraní, štáby náčelníka, vyšetřovací spisy, zprávy.
Archiv:
Datace:
1945 - 1989 (1993)
Původce:
Okresní velitelství Sboru národní bezpečnosti Moravská Ostrava 1945-1946 Okresní velitelství Sboru národní bezpečnosti Ostrava-město 1946-1949 Okresní velitelství Národní bezpečnosti Ostrava-město 1949-1952 Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Ostrava-město 1952-1954 Městská správa Veřejné bezpečnosti Ostrava 1954-1991Okresní velitelství uniformované Národní bezpečnostní stráže Moravská Ostrava 1945-1946 Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Slezská Ostrava 1952-1954 Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Ostrava-Vítkovice 1952-1954 Městská správa Sboru národní bezpečnosti Ostrava Železniční oddělení VB Ostrava
Místo vzniku:
Králíky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Městská správa Veřejné bezpečnosti Praha

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje vyšetřovací spisy, deníky vyšetřovacích spisů, jednací protokoly, knihy vydaných občanských průkazů, knihy dopravních nehod.
Archiv:
Datace:
1950 - 1962
Původce:
Městská správa Veřejné bezpečnosti Praha 1954-1975
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Ministerstvo národní bezpečnosti

Otevřít
Tematický popis: Jedná se převážně o operativní svazky a vyšetřovací spisy StB týkající se procesů s některými stranickými funkcionáři a vedoucími pracovníky státního aparátu, které byly v roce 1962 zapůjčeny ze Zvláštního fondu operativního archivu StB pro potřeby komise ÚV KSČ pro přešetření politických procesů z období let 1949 - 1954.
Archiv:
Datace:
(1909) 1950 - 1953 (1963)
Původce:
Ministerstvo národní bezpečnosti (1950-1953) Ministerstvo vnitra (1945-1968)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Ministerstvo národní bezpečnosti - Správa nápravných zařízení Praha

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje směrnice, seznamy pracovních útvarů, výkazy o zaměstnání vězňů, písemnosti týkající se činnosti útvaru "Jeřáb" v Jáchymově, Sboru uniformované vězeňské stráže (SVS), organizačních záležitostí (např. systemizační tabulky útvarů nápravných zařízení), potrestaných osob, retribučních vězňů.
Archiv:
Datace:
1950 - 1953
Původce:
Ministerstvo národní bezpečnosti - 6. sektor (vězeňský) 1950 - 1951 Ministerstvo národní bezpečnosti - odbor V (vězeňský) 1951 - 1952 Ministerstvo národní bezpečnosti - Správa nápravných zařízení 1952 - 1953
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu, Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Ministerstvo spravedlnosti - Správa vězeňské stráže Praha

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje směrnice, pokyny, zápisy z porad, přehledy věznic, situační zprávy, stížnosti vězňů, zprávy o útěcích, výkazy, zprávy z okresních a krajských soudů, zápisy z prohlídek a kontrol ve věznicích, hlášení o počtech vězňů v jáchymovských táborech, písemnosti týkající se příslušníků SVS, odsunu vězňů německé národnosti, pracovního nasazení a léčení vězňů, materiály hospodářsko-finanční povahy, různé písemnosti, indexy.
Archiv:
Datace:
(1916) 1945 - 1952
Původce:
Ministerstvo spravedlnosti - vězeňský odbor 1945 - 1948 Ministerstvo spravedlnosti - Velitelství SVS (Sbor uniformované vězeňské stráže) 1949 - 1952
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo vnitra - Správa internačních, sběrných a pracovních středisek Praha

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje směrnice, pokyny, oběžníky, měsíční zprávy, hlášení o útěcích, žádosti osob o propuštění, zprávy z prohlídek ve střediscích, seznamy Němců a kolaborantů, písemnosti týkající se organizačních a kádrových záležitostí (např. zřizování a likvidace středisek, osobní spisy zaměstnanců středisek), koncentračních a zajateckých táborů, materiály hospodářské a finanční povahy (např. vymáhání 20% srážek ze mzdy, léčebné, pohřebné, příděl výstroje a výzbroje), různé písemnosti.
Archiv:
Datace:
(1936) 1945 - 1951
Původce:
Ministerstvo vnitra - oddělení V/4 1945 Ministerstvo vnitra - oddělení Vb/3 1946 - 1947 Ministerstvo vnitra - oddělení III/6 1947 - 1948 Ministerstvo vnitra, skupina I "Bezpečnost" - oddělení BP/10 1948 - 1949 Ministerstvo vnitra, skupina I "Bezpečnost" - odbor BA, skupina BAc (Správa TNP) 1949 - 1950 Ministerstvo národní bezpečnosti - odbor BA, sektor BAc (Správa TNP) 1950 Ministerstvo národní bezpečnosti - 6. sektor (vězeňský) 1950 - 1951 Ministerstvo národní bezpečnosti - odbor V (vězeňský) 1951
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sběrné tábory a odsunová střediska, Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace