Archiv bezpečnostních složek

Národní bezpečnostní stráž Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje pouze písemnosti.
Archiv:
Datace:
1945 - 1945
Původce:
Národní bezpečnostní stráž pro Moravu v Brně 1945 - zrušena v červenci 1945 (její agendu převzalo Zemské velitelství SNB Brno)
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Návrhy na skartaci Ostrava

Otevřít
Tematický popis: Návrhy na skartaci svazků tzv. "živých" svazků v roce 1989.
Archiv:
Datace:
1989 - 1989
Původce:
Správa OSH Ostrava, zpravodajské oddělení Ostrava, Správa StB Ostrava.
Místo vzniku:
Králíky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Otevřít
Tematický popis: Vybrané trestní a soudní spisy odsouzených protektorátních státních příslušníků i cizinců vedené německými soudy: německý úřední soud (Deutsches Amtsgericht) Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jičín, Jihlava, Kolín, Klatovy, Moravská Ostrava, Německý Brod, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha, Tábor, Uherské Hradiště, Zemský soud (Landsgericht) Brno, Vrchní zemský soud (Oberlandsgericht) Brno; trestní agenda a spisy německých státních zastupitelství (Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt, Generalstatsanwalt) při zemských soudech Praha a Brno; osobní spisy vězňů v soudních věznicích Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Klatovy, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Uherské Hradiště; osobní spisy odsouzených protektorátních státních příslušníků z káznic v Německu: Amberg, Bayreuth, Ebrach a další; vybrané personální spisy zaměstnanců německé justice v Protektorátě Čechy a Morava. Ve fondu jsou ponechány případy poškozování válečného hospodářství, různá hospodářská kriminalita, krádeže, zpronevěry, přechovávání zbraní, ukrývání osob nepřátelských říši, poslech zahraničního rozhlasu, šíření nepřátelských letáků, ublížení na zdraví, neúmyslné zabití a další kriminální a politické delikty.
Archiv:
Datace:
(1928) 1939 - 1945
Původce:
Německé soudy na území protektorátu: Nejvyšší zemský soud v Praze Zemský soud v Praze úřední soudy
Místo vzniku:
Berlín, Čechy, Hora sv. Kateřiny, Hořovice, Hradec Králové, Hrubý Rohozec, Klobuky, Králíky, Kutná Hora, Moravská Třebová, Most, Oleška, Praha, Stanislawów, Ústí nad Labem, Vrchlabí, Žatec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Německé soudy v říši

Otevřít
Tematický popis: Soudní spisy týkající se převážně osob žijících na území Čech, které byly mezi lety 1938-1945 souzeny německými soudy za politické přečiny proti Třetí říši: velezrada, zemězrada, špionáž, poslech cizího rozhlasu, nedovolené držení zbraně, odbojová činnost, podpora partyzánů a rozšiřování nepřátelské propagandy. Spisy obsahují obžaloby, vyšetřovací dokumentaci gestapa, soudní i vězeňskou agendu a rozsudky příslušných soudů: Volksgerichtshof Berlin (Lidový soudní dvůr Berlín), Sondergerichte (Zvláštní soudy), Německý zemský soud v Praze, Brně, Litoměřicích, Drážďanech, Mnichově, Vratislavi i jinde, písemnosti Staatsanwaltschaft beim Volkgerichtshof (Státní zastupitelství při lidovém soudním dvoře) a kontrolní spisy říšského ministerstva spravedlnosti. Mezi souzené patřili například spolupracovníci československé zpravodajské služby z řad Němců a Čechoslováků z 30. let, pracovníci Československé tiskové kanceláře, členové odbojové organizace Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), Obrana národa, V boj a dalších, členové SoPaDe a Sociální demokracie. První část sbírky byla převzata v roce 1956 z NDR. Později byly připojeny další spisy týkající se zvláště aktivit KSČ a zlomky soudních spisů členů Komunistické strany Německa a Sociálně demokratické strany Německa, z nichž nejstarší jsou datovány rokem 1930.
Archiv:
Datace:
1930 - 1945
Původce:
Německý lidový soud v Berlíně Mimořádné soudy Zemský soud v Berlíně
Místo vzniku:
Nejdek
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá justiční správa 1938 - 1945

Nezávislá komise FMV

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti Nezávislá komise FMV
Archiv:
Datace:
1990 - 1992
Původce:
Nezávislá komise FMV
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, slovenština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace