Archiv bezpečnostních složek

Pasová kontrolní stanice Sboru národní bezpečnosti Petrovice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje staniční služební knihu, indexy k jednacím protokolům, jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
1947 - 1949
Původce:
Pasová kontrolní stanice Sboru národní bezpečnosti Petrovice u Bohumína 1947 - 1949 Oddíl pasové kontroly Petrovice u Bohumína 1949 - 1952
Místo vzniku:
Svitavy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Personální materiály záloh Vojenské kontrarozvědky

Otevřít
Tematický popis: Archivní soubor obsahuje osobní spisy vojáků v záloze předurčených jako zálohy Vojenské kontrarozvědky u útvarů ČSLA a vojsk ministerstva vnitra. V souboru jsou také uchovávány osobní evidenční karty těchto vojáků a evidenční pomůcky. Tito vojáci v záloze byli školeni pro vykonávání kontrarozvědné činnosti u útvarů Československé lidové armády, vojsk ministerstva vnitra atp.
Archiv:
Datace:
1950 - 1990
Původce:
Útvary Vojenské kontrarozvědky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Personální spisy příslušníků ministerstva vnitra

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje personální spisy a v menší další personální materiály. Personální spisy dokumentují průběh služby příslušníků ministerstev vnitra, Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. Společně s materiály bývalých příslušníků I. správy Sboru národní bezpečnosti předány i příslušné kádrové rozkazy.
Archiv:
Datace:
1950 - 1990
Původce:
Ministerstvo vnitra Československé republiky, Federální ministerstvo vnitra ČSSR, Ministerstvo vnitra České socialistické republiky, krajské správy Sboru národní bezpečnosti a jejich součásti, útvary vojsk ministerstva vnitra
Místo vzniku:
Bolevec, Hrubý Rohozec, Králíky, Kutná Hora, Ločenice, Morava, Moravská Třebová, Most, Praha, Slaný, Střední Čechy, Vsetín, Žatec
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Personální spisy příslušníků Odboru vnitřní ochrany Správy Sboru nápravné výchovy

Otevřít
Tematický popis: Personální materiály týkající se průběhu služby. Příslušníci Odboru vnitřní ochrany Správy Sboru nápravné výchovy měli vykonávat kontrarozvědnou zpravodajskou činnost v nápravných zařízeních Správy Sboru nápravné výchovy.
Archiv:
Datace:
1950 - 1990
Původce:
Útvary Sboru nápravné výchovy
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu

Personální spisy příslušníků Zpravodajské správy Generálního štábu a Vojenské kontrarozvědky

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje personální spisy a v menší další personální materiály, které dokumentují průběh služby osob. Spisy byly předány součástmi Ministerstva obrany, přičemž není vždy rozlišováno mezi příslušníkem Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA a Vojenské kontrarozvědky. Útvary spadající pod Zpravodajskou správu Generálního štábu se zabývaly zahraniční zpravodajskou činností. Příslušníci vojenské kontrarozvědky měli vykonávat kontrarozvědnou činnost u útvarů ČSLA, vojsk MV atp.
Archiv:
Datace:
1950 - 1990
Původce:
Útvary Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády, útvary Vojenské kontrarozvědky
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, slovenština
Tematická skupina:
Československá armáda po roce 1945, Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Břeclav

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti, týkající se různých osob (např. šetření činnosti v době okupace), Gestapa, seznam nacistických zločinců, seznam bývalých členů organizace Junák, seznamy funkcionářů NSDAP, SA, SS, NSKK, zprávy o zadržení osob při ilegálních přechodech čs. hranic, různé písemnosti, jednací protokol.
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
Okresní úřadovna Státní bezpečnosti Břeclav a předchůdce 1945 - 1946 Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Břeclav 1946 - 1949
Místo vzniku:
Nechanice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Bruntál

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje seznam zajištěných členů NSDAP, SdP a SA, osobní údaje osob zatčených pro různé trestné činy v r. 1945, hlášení o zadržení Němců a jejich předání do internačního tábora, jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
1945 - 1947
Původce:
Úřad národní bezpečnosti - oddělení Státní bezpečnosti Bruntál 1945 - 1946 Okresní úřadovna Státní bezpečnosti Bruntál 1946 Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Bruntál 1946 - 1947
Místo vzniku:
Jílové
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Český Krumlov

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje indexy k jednacím protokolům, jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Český Krumlov 1945 - 1949
Místo vzniku:
Karlín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Děčín

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
1946 - 1949
Původce:
Pobočka Státní bezpečnosti Děčín-Podmokly a předchůdce 1945 - 1946 Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Děčín-Podmokly 1946 - 1949
Místo vzniku:
Chabanec, Olbramovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Duchcov

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje jednací protokol.
Archiv:
Datace:
1946 - 1947
Původce:
Pobočka Státní bezpečnosti Duchcov 1946 Pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Duchcov 1946 - 1947
Místo vzniku:
Kunovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace