Archiv bezpečnostních složek

V. správa ministerstva vnitra

Otevřít
Tematický popis: JP a úřední knihy bývalé V. správy MV z let 1951-1963 (kontrarozvědná ochrana dopravy), malá část písemností se dochovala ve fondu A 34
Archiv:
Datace:
1951 - 1963
Původce:
V. správa MV (kontrarozvědná ochrana ekonomiky)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

V. správa Sboru národní bezpečnosti

Otevřít
Tematický popis: Fond vznikl z činnosti správy StB a jejích předchůdců, kteří zajišťovali ochranu prezidenta, stranických a ústavních činistelů a jejich bydlišť. Do r. 1950 není dochováno nic, od r. 1950 začínají podací (jednací) protokoly, které tvoří o po r. 1950 hlavní část dochovaného materiálu. Písemnosti 50. a 60. let jsou dochovány torzovitě, souvislejší celky se vyskytují až v 70. a 80. letech. Fond obsahuje řadu směrnic, instrukcí, které umožňují učinit si obraz o fungování ochrany a o jejím postupném rozvoji. Dále obsahuje řadu plánů (obrany atp.) jenotlivých objektů. Rozsáhlou část tvoří bezpečnostní opatření jak při návštěvách zahraničních delegací, tak při cestách československých činitelů doma i v cizině (nelze z nich však zjistit nic k obsahu jednání). Zachycuje i postupné technické vybavování správy ochrany. Značnou část tvoří plány práce a plnění, vyhodnocení morálně politického stavu atp.
Archiv:
Datace:
1950 - 1992
Původce:
útvary SNB Hrad, Jasan, Javor Hlavní správa ochrany Ministerstva národní bezpečnosti (od 16.8.1952) VIII. správa Ministerstva vnitra (od 1.10.1953) V. správa SNB - správa ochrany (od 1.1.1964)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Vědecká rada FMV

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z jednání, koncepce rozvoje rezortu, zlepšovací návrhy, vědecká koncepce
Archiv:
Datace:
1974 - 1985
Původce:
Vědecká rada FMV
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Vedení ministerstva vnitra ČSR

Otevřít
Tematický popis: Výlučně písemný materiál z činnosti vedení MV ČSR, které tvořil ministr, jeho náměstci a případně další vedoucí pracovníci MV, jež určil ministr. Jsou zde písemnosti o připravenosti MV ČSR na mimořádná opatření a brannou pohotovost státu, bezpečnostní opatření k různým výročím, plány investiční výstavby, návrhy novelizace trestněprávních předpisů, stav personální práce, výsledky kontrol některých vedoucích pracovníků na podřízených útvarech.
Archiv:
Datace:
1969 - 1980
Původce:
Ministerstvo vnitra ČSR - operativní porada (poradní orgán ministra vnitra ČSR) 1969-1990
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Velitelství oddílu Správy vězeňské stráže Uherské Hradiště

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje rozkazy, směrnice, zápisy z porad, výkaz odměn za práci vězňů, smlouvu o zřízení pracovního útvaru.
Archiv:
Datace:
1950 - 1953
Původce:
Velitelství oddílu SVS (Sbor uniformované vězeňské stráže) Uherské Hradiště
Místo vzniku:
Ústí nad Labem
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu - trestnice, věznice

Velitelství Státní bezpečnosti Praha

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti normativního a organizačního charakteru, organizace a vývoj Státní bezpečnosti v letech 1945 - 1953, písemná agenda vzniklá činností velitelství Státní bezpečnosti a jeho podřízených součástí uspořádaná dle státobezpečnostních věcných hledisek a k zájmovým osobám: výnosy ministra vnitra pro Sbor národní bezpečnosti, Státní bezpečnost a národní výbory k výkonu správní služby, kolegia ministra národní bezpečnosti, směrnice a rozkazy ministra vnitra, ministra národní bezpečnosti a velitelství Státní bezpečnosti, organizační řády a schémata, personální obsazení útvarů, zápisy z porad velitelů krajských správ a dalších útvarů, plány práce a vyhodnocení činnosti, situační zprávy, pokyny pro výkon služby, letecká jednotka SNB, vězeňství, pohraniční stráž, vzdělávání příslušníků SNB, zprávy a hlášení pro ministra, agenturní zprávy a opatření ve spojitosti s únorem 1948 a úmrtím J. V. Stalina a Klementa Gottwalda roku 1953, zprávy o protistátních skupinách, činech, vystoupeních a vyšetřovaní politicky nespolehlivých a nepřátelských osob v letech 1948-1953.
Archiv:
Datace:
1945 - 1953
Původce:
Ministerstvo vnitra Velitelství Státní bezpečnosti Hlavní správa Státní bezpečnosti Ministerstvo národní bezpečnosti
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Veřejná osvětová služba

Otevřít
Tematický popis: Veřejná osvětová služba (1940-1945) - personální listy členů, organizační a účetní agenda členěná dle okresů, seznamy funkcionářů a spolupracovníků, osobní spisy, korespondence, přednášková a kulturní činnost; Český svaz pro spolupráci s Němci, Český svaz válečníků, Kuratorium pro výchovu mládeže, Kulturní rada česká, Sdružení k povznesení venkova, Národní souručenství; Prošetřování činnosti a členů Veřejné osvětové služby 2. oddělením Zemského odboru bezpečnosti (1945-1947)
Archiv:
Datace:
(1939) 1940 - 1947
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Věznice Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje jednací protokoly, indexy k jednacím protokolům, knihy vězňů, směrnice a nařízení, osobní spisy příslušníků SVS, různé písemnosti.
Archiv:
Datace:
1924 - 1956
Původce:
Krajská soudní věznice Brno do r. 1952 Útvar nápravných (nápravného) zařízení Brno od r. 1952 Útvar výkonu vazby (Útvar vyšetřovací vazby) Brno do r. 1954 Věznice č. 1 Brno od r. 1954 Věznice č. 2 Brno od r. 1954
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu

Věznice Pankrác

Otevřít
Tematický popis: Karel Rameš - osobní sbírka: podklady ke knize Žaluji, věznice gestapa Pankrác, fotografie, skleněné negativy popravených, originály a fotokopie písemností z doby Protektorátu, motáky vězněných na Pankráci, přepisy vzkazů z cel, fotokopie knihy zemřelých Terezín. Materiály byly zabaveny při domovní prohlídce a zatčení Karla Rameše dne 20. května 1958 v rámci akce Hradecký. Sbírka není zachována kompletní, část byla vrácena původci, část byla v minulosti vyjmuta a využita k jiným účelům.
Archiv:
Datace:
1938 - 1958
Původce:
Ministerstvo vnitra Karel Rameš
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá policejní správa 1938 - 1945, Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Věznice Uherské Hradiště

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje knihu návstěv, knihy a indexy věznů, výroční zprávy, zápisy z prohlídek věznic, měsíční zprávy o situaci v kraji, různé písemnosti.
Archiv:
Datace:
1901 - 1956
Původce:
Krajská soudní věznice Uherské Hradiště do r. 1952 Útvar nápravných (nápravného) zařízení Uherské Hradiště od r. 1952 Útvar výkonu vazby Uherské Hradiště do r. 1954 Věznice č. 1 Uherské Hradiště od r. 1954
Místo vzniku:
Ústí nad Labem
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace