Archiv bezpečnostních složek

Ministerstvo vnitra - Správa TNP Praha

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje rozkazy, pokyny, směrnice, písemnosti týkající se organizačních záležitostí (např. zřizování a rušení TNP), zápisy z porad, hlášení z táborů, situační zprávy, hlášení a výměry komisí pro zařazování osob do TNP, materiály k akci KK-T-43, životopisy osob zařazených v TNP, žádosti zařazených, šetření, kartotéky příslušníků SNB a zařazených osob, materiály hospodářsko-finanční povahy, různé písemnosti, indexy, jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
1948 - 1951
Původce:
Ministerstvo vnitra - oddělení III/6a 1948 Ministerstvo vnitra, skupina I "Bezpečnost" - oddělení BP/10 1948 - 1949 Ministerstvo vnitra, skupina I "Bezpečnost" - odbor BA, skupina BAc (Správa TNP) 1949 - 1950 Ministerstvo národní bezpečnosti - odbor BA, sektor BAc (Správa TNP) 1950 Ministerstvo národní bezpečnosti - 6. sektor (vězeňský) 1950 - 1951 Ministerstvo národní bezpečnosti - odbor V (vězeňský) 1951
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu - tábory nucených prací, Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo vnitra - Zmocněnec Správy TNP Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje směrnice, hlášení o útěcích z TNP, různá šetření, písemnosti týkající se organizačních a kádrových záležitostí, přemísťování zařazených osob.
Archiv:
Datace:
1948 - 1950
Původce:
Ministerstvo vnitra, skupina I - zmocněnec oddělení BP/10 pro TNP Brno 1949 Ministerstvo vnitra, skupina I - zmocněnec správy TNP Brno 1949 - 1950
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu - tábory nucených prací, Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo vnitra - Zmocněnec Správy TNP Ostrava

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje rozkazy, situační zprávy, seznamy zařazených a přemístěných osob, hlášení o útěku, zápisy o prohlídkách v TNP, písemnosti týkající se organizačních a kádrových záležitostí, politicko-osvětové práce, index, jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
1949 - 1950
Původce:
Zmocněnec ministerstva vnitra - oddělení BP/10 Ostrava 1949 Ministerstvo vnitra, skupina I - zmocněnec správy TNP Ostrava 1949 - 1950
Místo vzniku:
Králíky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Orgány výkonu trestu - tábory nucených prací, Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo vnitra ČR - Odbor analýz, koncepcí a supervize

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti z činnosti odboru.
Archiv:
Datace:
1992 - 1992
Původce:
Odbor analýz, koncepcí a supervize MV ČR od r. 1992
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů, včetně oblastních správ a regionálních pracovišť ústředních orgánů

Ministerstvo vnitra ČSR - Hlavní správa Veřejné bezpečnosti

Otevřít
Tematický popis: Ve fondu se vyskytují všeobecné písemnosti k různých agendám původce, zprávy o bezpečnostní situaci, mimořádná bezpečnostní opatření, porady vedení, svodky a jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
(1972) 1985 - 1989 (1993)
Původce:
Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti ministerstva vnitra ČSR 1969-1975 Hlavní správa Veřejné bezpečnosti ministerstva vnitra ČSR 1988-1990 Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti ČR 1990-1991 Policejní ředitelství 1991-1994
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Ministerstvo vnitra ČSR - Hlavní výbor KSČ

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti a jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
1969 - 1989
Původce:
Hlavní výbor KSČ na ministerstvu vnitra ČSR 1969-1989
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Ministerstvo vnitra ČSR - Hlavní výbor SSM

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti.
Archiv:
Datace:
1977 - 1989 (1990)
Původce:
Hlavní výbor SSM na ministerstvu vnitra ČSR 1977-1990
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů, včetně oblastních správ a regionálních pracovišť ústředních orgánů

Ministerstvo vnitra ČSR - Hospodářská správa

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje jednací protokoly, písemnosti, interní normy - směrnice, finanční doklady, dokumenty k ekonomickému zajištění útvarů.
Archiv:
Datace:
1948 - 1989 (1992)
Původce:
Ministerstvo vnitra 1945-1949 Odbor H (hospodářský) ministerstva národní bezpečnosti 1950-1953 Správa hospodářská 1953-1958 Hlavní týl ministerstva vnitra 1958-1966 Hospodářská správa ministerstva vnitra 1966-1968 Hospodářská správa ministerstva vnitra ČSR 1969-1981 +odbor hospodářského zabezpečení ministerstva vnitra ČSR 1969-1976 Ekonomická správa ministerstva vnitra ČSR 1981-1990 III.odbor ministerstva vnitra ČR-ekonomické zabezpečení r. 1991 + Hlavní týl pro veřejnou bezpečnost v ČR r. 1991
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů, včetně oblastních správ a regionálních pracovišť ústředních orgánů

Ministerstvo vnitra ČSR - Inspekce ministra

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti vztahující se k činnosti útvaru, stížnostní spisy a vyšetřovací spisy.
Archiv:
Datace:
1969 - 1989 (1993)
Původce:
Inspekce ministra vnitra ČSR (ČR) 1969-1991 III.odbor Úřadu vyšetřování pro ČR 1991-1994
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Ministerstvo vnitra ČSR - Kádrová správa

Otevřít
Tematický popis: Ve fondu jsou uloženy jednací protokoly a písemnosti - početní stavy, statistické výkazy, změny v systemizace, kádrové rozkazy.
Archiv:
Datace:
1958 - 1989 (1992)
Původce:
Správa kádrů ministerstva vnitra 1953-1966 Kádrová a organizační správa 1966-1968 Personální a organizační správa 1969-1973 Kádrová správa ministerstva vnitra ČSR (ministerstva vnitra a životního prostředí)1973-1989 Personální a školská správa ministerstva vnitra a životního prostředí (ministerstva vnitra ČR) 1989-1990 Odbor I.-policejní a státní správa ministerstva vnitra ČR 1991-1992 +odbor II.-vnitřní správa ministerstva vnitra ČR 1991-1992 odbor II.-školství a personalistika ministerstva vnitra ČR od r. 1992
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů, včetně oblastních správ a regionálních pracovišť ústředních orgánů
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace