Archiv bezpečnostních složek

3. prapor Příbram 6. brigády Vnitřní stráže

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, Vnitřní stráž, strážní útvar, střežení objektů. Fond obsahuje materiály ve své době utajované (tajné spisy) a neutajované (obyčejné spisy): kroniku útvaru, deníky spisů tajných a obyčejných z let 1954 až 1963, tajné spisy 1958-1963, obyčejné spisy 1960-1963, rozkazy z let 1954-1963. Vzhledem k nezpracovanosti materiálu jsou časové údaje pouze orientační.
Archiv:
Datace:
1954 - 1963
Původce:
3. prapor Příbram 6. brigády Vnitřní stráže (útvar 7690 Příbram)
Místo vzniku:
Zbiroh
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991

3. samostatný strážní prapor Ministerstva vnitra Kladno

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, strážní útvar. Prapor byl dříve v sestavě Hradní stráže. Fond obsahuje deníky spisů (1986-1992), spisy obyčejné a spisy dříve utajované (1986-1992), rozkazy velitele praporu (1989-1992), strážní výkazy [1990], materiály týlových služeb po proskartování. Časové údaje jsou s ohledem na nezpracovanost archivního materiálu orientační.
Archiv:
Datace:
1986 - 1993
Původce:
2. strážní prapor Hradní stráže Kladno-Dříň (Vojenský útvar MV 2292 Kladno) - od 1.10.1981 do 31.1.1990 3. samostatný strážní prapor Kladno-Dříň (Vojenský útvar MV 2292 Kladno)
Místo vzniku:
ČSR
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991

4. brigáda Pohraniční stráže Znojmo

Otevřít
Tematický popis: Vojak ministerstva vnitra, Pohraniční stráž, střežení státní hranice, útvar podřízený Hlavní správě Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. Fond obsahuje vojenskou kroniku útvaru, stavební dokumentaci z let 1951-1973, rozkazy (1951-), denní hlášení (1978-), deníky spisů tajných (1951-), deníky spisů obyčejných (1955-), tajné spisy (1951-), obyčejné spisy (1956-), úrazovou dokumentaci (1971-), dopravní nehody, materiály útvarových organizací KSČ (1950-1990) a ČSM, SSM (1954-1982), výplatní listiny 1985-1986, pohraniční knihy (1951-), knihy služby (1984-). Neskartovaná spisovna - finanční a materiálová dokumentace. S ohledem na nezpracovanost materiálu jsou časové údaje pouze orientační.
Archiv:
Datace:
1950 - 1992
Původce:
3. oddíl Pohraniční stráže (PS útvar 5688) Znojmo - do března 1951 4. znojemský pohraniční oddíl PS MNB 4. znojemská pohraniční brigáda MNB (MV) - od ledna 1952 4. brigáda PS Znojmo - od května 1974 do 31.12.1990 Správa ochrany státních hranic Znojmo - do září 1991 Velitelství Pohraniční policie Znojmo
Místo vzniku:
Vsetín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

5. brigáda Pohraniční stráže Cheb

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje rozkazy a nařízení 1951-1991, deníky spisů 1951-1992, denní hlášení 1966-1990, plány činnosti 1963-1991, vyhodnocení činnosti, personální záležitosti, administrativa, technické, stavební a služební zabezpečení ochrany státních hranic, dokumentaci k pokusům o přechod státních hranic 1951-1989, zdravotnickou dokumentaci, kázeňská a trestní řízení, iniciativy pomoci národnímu hospodářství, materiály útvarových organizací KSČ 1949-1990, a SSM, resp. ČSM 1952-1990, operační knihy 1984-1990, pohraniční knihy 1951-1990, knihy služby 1966-1990, vlastní zpracování historie útvaru. Nezpracovanou část fondu tvoří materiály týlových služeb po roce 1977. Obsahují evidenční doklady automobilního a spojovacího oddělení, chemické, proviantní a výstrojní služby, odborové organizace atd.
Archiv:
Datace:
(1913) 1951 - 1992
Původce:
1. brigáda Pohraniční stráže (PS útvar 8842) Cheb do března 1951 5. chebská pohraniční brigáda, resp. 5. pohraniční brigáda - do května 1974 5. brigáda Pohraniční stráže (PS-útvar 8842) Cheb - do 31.12.1990 Správa ochrany státních hranic Cheb - do 15.9.1991 Útvar Pohraniční policie Cheb
Místo vzniku:
Střední Čechy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

5. výcvikový pluk Ministerstva vnitra Frýdek-Místek

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, výcvikový útvar, též zabezpečovací úkoly. Fond obsahuje rozkazy velitele pluku (praporu) (1952-), deníky spisů utajovaných (1972-) a obyčejných (1973-), utajované (1972-) a obyčejné spisy (1973-). Vzhledem k nezpracovanosti souboru jsou časové údaje pouze orientační.
Archiv:
Datace:
1952 - 1993
Původce:
5. prapor Civilní obrany Místek (útvar 2344 Místek) - do února 1970 5. pluk Civilní obrany Místek (útvar 2344 Místek) - do července 1975 5. pluk FMV - od 11.7.1975 5. výcvikový pluk MV (útvar 2344 Místek, vojenský útvar MV Frýdek-Místek) - od října 1975
Místo vzniku:
Rychvald u Karviné
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991

6. brigáda Vnitřní stráže Jáchymov

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, Vnitřní stráž, strážní útvar, střežení objektů. Fond obsahuje materiály ve své době utajované (tajné spisy) a neutajované (obyčejné spisy): kroniku útvaru, deníky spisů z let 1954 až 1963, tajné spisy 1954-1963, obyčejné spisy 1954-1963, rozkazy 1954-1963, zdravotní dokumentaci 1960-1963, knihy událostí 1955-1960, materiály politického oddělení, útvarových organizací KSČ a ČSM z let 1954 až 1963.
Archiv:
Datace:
1954 - 1963
Původce:
6. brigáda VS Jáchymov (útvar 1801 Jáchymov) - do července 1960 6. brigáda VS Ostrov nad Ohří (útvar 1801 Ostrov)
Místo vzniku:
Varšava, Zeměchy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991

6. samostatný prapor Vnitřní stráže Příbram

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, Vnitřní stráž, strážní útvar fond obsahuje materiály ve své době utajované (tajné spisy) a neutajované (obyčejné spisy) deníky spisů z let 1964-1966, tajné spisy 1961-1966, obyčejné spisy 1964-1966, rozkazy 1964-1966, protokoly o úrazech 1962-1965, materiály politického oddělení, útvarových organizací KSČ a ČSM z let 1963 až 1966. Vzhledem k nezpracovanosti materiálu jsou časové údaje pouze orientační.
Archiv:
Datace:
1961 - 1966
Původce:
6. samostatný prapor Vnitřní stráže Příbram (útvar 7690 Příbram)
Místo vzniku:
Zbiroh
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991

7. brigáda Pohraniční stráže Sušice

Otevřít
Tematický popis: Vojska Ministerstva vnitra, Ochrana státní hranice, Pohraniční stráž. Fond obsahuje pohraniční knihy (od roku 1951), knihy služby (1987-1991), vojenskou kroniku útvaru, stavebněprojektovou dokumentaci. Dále rozkazy z let 1951-1990, denní hlášení, deníky spisů (od roku 1953), zprávy o pokusech přejít státní hranici, materiál plánovací a výkazové povahy ke službě k ochraně státní hranice, zdravotnickou dokumentaci, dokumentaci k dopravním nehodám, materiály útvarových organizací KSČ (1951-1989) a ČSM, SSM (1951-1990). Neskartovaná finanční a materiálová dokumentace automobilní, ženijní, výzbrojní, stavebně ubytovací, výstrojní a proviantní služby, spojovací oddělení (1984-1992)
Archiv:
Datace:
(1899) 1950 - 1992
Původce:
4. brigáda Pohraniční stráže (PS útvar 8941) Sušice do března 1951 7. sušická pohraniční brigáda, resp. 7. pohraniční brigáda Sušice do května 1974 7. brigáda Pohraniční stráže (PS-útvar 8941) Sušice od června 1974 - do 31.12.1990 Správa ochrany státních hranic Sušice - od 1.1.1991 do 15.9.1991 Útvar Pohraniční policie Sušice - od září 1991
Místo vzniku:
Ločenice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

7. zvláštní prapor Vnitřní stráže Praha

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, Vnitřní stráž, strážní útvar, střežení objektů. Fond obsahuje materiály ve své době utajované (tajné spisy) a neutajované (obyčejné spisy):: deníky spisů tajných a obyčejných 1954-1966, tajné spisy 1954-1965, obyčejné spisy 1959-1965, rozkazy z let 1955-1965, úrazovou dokumentaci 1959-1962, materiály útvarových organizací KSČ a ČSM z let 1959-1965.Vzhledem k nezpracovanosti materiálu jsou časové údaje pouze orientační.
Archiv:
Datace:
1954 - 1966
Původce:
3. prapor ochrany Praha 1. motomechanizované brigády Vnitřní stráže (útvar 2292 Praha) 7. zvláštní prapor Praha 2. pluku Vnitřní stráže (útvar 2292 Praha) - od října 1962
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991

8. samostatný prapor Vnitřní stráže Pardubice-Semtín

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, Vnitřní stráž, strážní útvar. Fond obsahuje materiály ve své době utajované (tajné spisy) a neutajované (obyčejné spisy): deníky spisů tajných a obyčejných z let 1963 až 1966, spisy tajné 1963-1966, obyčejné spisy 1963-1966, rozkazy a nařízení 1963-1966, knihy úrazů 1959-1965, materiály politického oddělení, útvarových organizací KSČ a ČSM z let 1964 až 1967. Vzhledem k nezpracovanosti materiálu jsou časové údaje pouze orientační.
Archiv:
Datace:
1959 - 1967
Původce:
3. prapor Pardubice-Semtín 2. brigády Vnitřní stráže (útvar 2748 Semtín) 8. samostatný prapor Vnitřní stráže Pardubice-Semtín (útvar 2748 Semtín) - od 1.1.1964
Místo vzniku:
Kobeřice u Brna
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace