Archiv bezpečnostních složek

Zemský národní výbor-bezpečnostní referát Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje pouze písemnosti - statistické přehledy, organizační záležitosti, trestní spisy, seznam bezpečnostních referentů jednotlivých ONV.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
Bezpečnostní referát Zemského národního výboru 1945-1949
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Zemský odbor bezpečnosti Brno

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje seznam osob, zaměstnaných u Abwehru v Brně a Jihlavě, písemnosti k činnosti Wehrwolfu, seznam obětí z obce Ploština, seznam spolupracovníků Gestapa v Brně, Zlíně a Přerově, situační zprávy za rok 1945, jednací protokoly Zemské úřadovny Státní bezpečnosti Brno.
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
ZOB II (Zemský odbor bezpečnosti, oddělení II) Brno 1945 - 1947Zemská úřadovna Státní bezpečnosti Brno 1945 - 1948
Místo vzniku:
Most
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Zemský odbor bezpečnosti II Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemský odbor bezpečnosti II (1945-1947) - vyšetřovací agenda vzniklá činností 2. oddělení Zemského odboru bezpečnosti ve spolupráci s vyšetřovacími komisemi pro provinění se proti národní cti při národních výborech na území Čech a Moravy, osobní spisy osob prošetřovaných z důvodu členství ve fašistických, nacistických a pronacistických aktivistických organizacích, spolcích a stranách (1922-1947); Sbírka písemností a dokumentů vzniklých činností fašistických a pronacistických aktivistických spolků, organizací a jejich členů (1922-1945): Vlajka, Národní obec fašistická, Český svaz pro spolupráci s Němci, Český svaz válečníků, Česká liga proti bolševismu, Národní arijská kulturní jednota, Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Národně socialistická a rolnická strana, Zelené hákové kříže, Svaz árijských mlynářů, Veřejná osvětová služba.
Archiv:
Datace:
(1919) 1922 - 1947
Původce:
Zemský odbor bezpečnosti II Praha Vyšetřovací komise národních výborů Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Zemský odbor bezpečnosti Jablonec nad Nisou

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti týkající se kontrarozvědné ochrany jabloneckého průmyslu, zejména výroby bižuterie.
Archiv:
Datace:
1946 - 1947
Původce:
Oblastní zpravodajská pobočka (OZPO) - XII/6 Jablonec nad Nisou (Zemský odbor bezpečnosti, oddělení II (ZOB II) - oblastní zpravodajská odbočka (OZO) - XII - Liberec - pobočka Jablonec nad Nisou) 1946 - 1947
Místo vzniku:
Žilina
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Zemský odbor bezpečnosti Litoměřice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje jednací protokol.
Archiv:
Datace:
1946 - 1947
Původce:
Oblastní zpravodajská pobočka (OZPO) - X/1 Litoměřice (Zemský odbor bezpečnosti, oddělení II (ZOB II) - oblastní zpravodajská odbočka (OZO) - X - Litoměřice - pobočka Litoměřice) do r. 1947
Místo vzniku:
Švýcarsko
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Zemský odbor bezpečnosti Ostrava

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti týkající se prošetřování činnosti osob v době okupace, šetření k různým osobám, sdělení, jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
1945 - 1948
Původce:
ZOB II (Zemský odbor bezpečnosti, oddělení II) Ostrava 1945 - 1947
Místo vzniku:
Králíky
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991

Zemský odbor bezpečnosti Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemský odbor bezpečnosti (1945-1948): Prošetřování osob obviněných a podezřelých z kolaborace a spolupráce s Němci, Trestní řízení proti různým osobám provinilým v době okupace, Trestní řízení a rozsudky proti členům protektorátní vlády a aktivistickým redaktorům, Rozsudky mimořádných lidových soudů, Prošetřování fašistických a aktivistických spolků a organizací, Seznamy příslušníků a spolupracovníků Gestapo, Sicherheitsdienst Abwehr, Poznatky k nacistickým bezpečnostním složkám, Seznamy vězněných osob z doby protektorátu, Prošetřování a trestní řízení proti osobám stíhaným za politickou a hospodářskou činnost v letech 1945-1948, Poznatky o Banderovcích, Různá hlášení ze stanic SNB, Různé části organizační agendy Ministerstva vnitra, Povyšování a odměňování příslušníků SNB a OZO, Zprávy a poznatky týkající se různých států, pobytu cizinců, aktivit spolků napojených na zahraničí a cizích zpravodajských služeb, Dotazníky pro přezkoušení národní a politické spolehlivosti veřejných zaměstnanců
Archiv:
Datace:
(1938) 1945 - 1948
Původce:
Zemský odbor bezpečnosti při Zemském národním výboru Praha, Ministerstvo vnitra - odbor pro politické zpravodajství, odbor VII, odbor III Oblastní úřadovna Státní bezpečnosti Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Židovské organizace

Otevřít
Tematický popis: American Joint Distribution Committee (AJDC) - osobní spisy jednotlivců a rodin židovského původu vystěhovalých do zahraničí-abecedně řazené s pomocnou kartotékou (1945-1949); Pomocná pokladnice Bratislava (1946-1953); Židovská náboženská obec a American Joint Distribution Committee v Praze a Bratislavě - agenda k vystěhovávání osob židovského původu do zahraničí (1945-1951); Výcvik příslušníků organizace HAGANA v ČSR - agenda 5. oddělení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany, podpora Izraele (1948-1949); Agenda III. správy Ministerstva vnitra k problematice sionismu (1958-1962); Ústřední svaz československých sionistů (1932-1935); Židovské úvěrové družstvo v Bratislavě (1930-1946); Ústřední svaz sionistů a Rada židovských náboženských obcí - organizační agenda a korespondence uvedených organizací v Československu a sdružování židů za druhé světové války v londýnském exilu (1941-1953); Dokumenty o pronásledování a odsunu židů z Moravské Ostravy (1939-1943), Sbírka knih, brožur, tiskovin a poznatků k tématu sionismu do roku 1976.
Archiv:
Datace:
(1884) 1926 - 1976
Původce:
Židovské organizace a spolky Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Bavorov, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, slovenština, stará hebrejština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády

Otevřít
Tematický popis: Jedná se o neoperativní materiály vzniklé činností 2. oddělení Hlavního štábu, Zpravodajského oddělení Hlavního štábu a zejména Zpravodajské správy Generálního štábu. Tyto útvary se zabývaly zahraniční zpravodajsou činností po vojenské linii.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
2. oddělení Hlavního štábu - od. roku1945 Zpravodajské oddělení Hlavního štábu - od roku 1950 Zpravodajská správa Generálního štábu - 1951
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Československá armáda po roce 1945

Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády - operativní svazky

Otevřít
Tematický popis: Zahrnuje operativní svazky vedené v evidenci ZS/GŠ, která se zabývala zahraniční zpravodajsou činností po vojenské linii. Jedná se o osobní svazky (popř. jejich mikrografické kopie) spolupracovníků, kandidátů spolupráce, zájmových a prověřovaných osob a svazky na provoz konspiračních bytů a techniky. Dále to jsou svazky vedené k jednotlivým zahraničním úřadům vojenských a leteckých přidělenců (rezidentury).
Archiv:
Datace:
1948 - 1990 (1994)
Původce:
2. oddělení Hlavního štábu (od roku 1945) Zpravodajské oddělení Hlavního štábu (od roku 1950) Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády (od roku 1951)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Československá armáda po roce 1945
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace