Archiv bezpečnostních složek

9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, Pohraniční stráž, útvar podřízený Hlavní správě Pohraniční stráže a ochrany státních hranic Praha, střežení státní hranice. Fond obsahuje vojenskou kroniku útvaru, stavební dokumentaci z let 1951-(1973), rozkazy (1951-), denní hlášení od roku 1984, deníky spisů tajných (1953-), deníky spisů obyčejných (1958-), tajné spisy od roku 1953, obyčejné spisy od roku 1958, úrazovou dokumentaci 1971-(1984), dokumentaci dopravních nehod, materiály útvarových organizací KSČ (1950-1989) a ČSM, SSM (1950-1988), pohraniční knihy (1951-), knihy služby (1977-), operační knihy (1977-). Materiál není zpracovaný, časové údaje jsou proto pouze orientační.
Archiv:
Datace:
1951 - 1992
Původce:
3. brigáda Pohraniční stráže (PS útvar 8654) Poběžovice do března 1951 9. poběžovická pohraniční brigáda 9. pohraniční brigáda Domažlice - od května 1962 do května 1974 9. brigáda Pohraniční stráže (PS-útvar 8842) Domažlice od června 1974 - do 31.12.1990 Správa ochrany státních hranic Domažlice - od 1.1.1991 Velitelství Pohraniční policie Domažlice - od září 1991
Místo vzniku:
Bolevec, Skuteč
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Agenda vzniklá při vyšetřování E. V. Vosky a západních zpravodajských služeb

Otevřít
Tematický popis: Zkoumání osobního archivu E. V. Vosky orgány Státní bezpečnosti a Ministerstva vnitra, špionáž v letech 1914-1945; vyšetřování E. V. Vosky a osob s ním spojovaných, podezřelých ze špionáže (OSS), bývalých vojáků bojujících na západě, členů paravýsadků a podobně - například "Akce PARA Žuk" a "Akce Čmelák" (1945-1957)
Archiv:
Datace:
1914 - 1957
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Agenturní svazky

Otevřít
Tematický popis: Soustřeďuje svazky spolupracovníků a tajných spolupracovníků kontrarozvědky, tedy svazky rezidentů, agentů či kandidátů tajné spolupráce, držitelů propůjčeného či konspirativního bytu, informátorů (kandidátů na informátora) a důvěrníků, získávaných Státní bezpečností (StB) ke spolupráci zejména na základě tzv. ideových pohnutek, na základě nabídky různých výhod či na základě kompromitujících skutečností. Svazky KS StB Brno byly po listopadu 1989 zničeny, zachovány pouze archivní protokoly.
Archiv:
Datace:
(1945) 1948 - 1991
Původce:
Operativní správy Státní bezpečnosti (MV, centrála), zejména kontrarozvědka, příslušné útvary Správy Státní bezpečnosti Praha a krajských správ a jejich podřízené součásti (okresní a místní oddělení StB), Vojenská kontrarozvědka, Hlavní správa pohraniční stráže a ochrany státních hranic
Místo vzniku:
Hrubý Rohozec, Králíky, Kutná Hora, Morava, Moravská Třebová, Most, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Akce Banderovci

Otevřít
Tematický popis: Agenda speciálně utvořených útvarů SNB nasazených proti Ukrajinské povstalecké armádě (Banderovci) procházející Československem v letech 1947-1948: organizační směrnice, rozkazy, seznamy příslušníků SNB, plány rozmístění, situační zprávy, hlášení o bojích a průzkumu, mapy, výslechy zadržených členů ÚPA, zprávy o vzniku a činnosti jednotlivých skupin ÚPA (1947-1948). Agenda teritoriálních útvarů SNB týkající se průchodu ÚPA: hlášení, situační zprávy, přehledy zadržených a zastřelených členů ÚPA, trestní oznámení na pachatele krádeží, prošetřování činnosti členů a skupin ÚPA osobní spisy zadržených, výslechy, spisy a zprávy o pobytu Ukrajinců a dalších občanů SSSR na území ČSR, záchytné tábory (1945-1948). Pokyny a směrnice Ministerstva vnitra a Zemského velitelství SNB týkající se opatření proti Banderovcům na území ČSR (1945-1949). Hlášení stanic SNB o výskytu Banderovců a provádění opatření proti nim (1945-1949)
Archiv:
Datace:
1945 - 1949
Původce:
Ministerstvo vnitra Útvary SNB
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Akce R - Majetkové nároky rakouských občanů vůči ČSR

Otevřít
Tematický popis: Prověřování rakouských státních příslušníků žádajících na základě mezistátní smlouvy odškodnění za majetek zabavený na území ČSR. Zjišťování státní příslušnosti, občanských postojů a politické angažovanosti v době ohrožení státu a za okupace a vyhledávání dokladů o konfiskaci majetku v poválečném období.
Archiv:
Datace:
(1938) 1955 - 1960
Původce:
Ministerstvo vnitra - 1. zvláštní odbor
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Alexandrijský archiv

Otevřít
Tematický popis: Mikrofilmy převzaté od Ministerstva zahraničních věcí v roce 1965, původně získané z dokumentačního střediska Alexandria, USA. Mikrosnímky Američany konfiskovaných spisů původců: Vrchní velení Wehrmachtu, Hlavní velící úřad SS, Velitelství Sicherheitsdienstu a další německé bezpečnostní složky a úřady. Mikrofilmy jsou tématicky vybrané, aby pokryly události z doby okupace v rozsahu území Československa s přesahem do blízkých regionů střední Evropy. Zprávy a korespondence z doby slovenského národního povstání.
Archiv:
Datace:
1939 - 1945
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Chomutov, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Německá policejní správa 1938 - 1945, Německá vojenská správa 1938 - 1945, Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Archiv ministerstva vnitra Kanice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti úředního charakteru.
Archiv:
Datace:
1991 - 2008
Původce:
Archiv Federálního ministerstva vnitra v Kanicích 1991-1992 Archiv ministerstva vnitra Kanice, sekce ochrany utajovaných skutečností,archivní a spisové služby ministerstva vnitra ČR 1992-1998 Archiv ministerstva vnitra Kanice odboru OUS, archivní a spisové služby 1998-1999 Archiv ministerstva vnitra Kanice odboru archivní a spisové služby 1999-2005 Bezpečnostní archiv oddělení Kanice 2005-2006 odbor archiv bezpečnostních složek, pracoviště Kanice 2006-2008 Archiv bezpečnostních složek, pracoviště Kanice od r. 2008
Místo vzniku:
Český Brod, Louny
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Registratury specializovaných archivů a jeho předchůdců

Automobilní poddůstojnická škola Vnitřní stráže Jihlava

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, Vnitřní stráž, školní útvar. Fond obsahuje materiály ve své době utajované (tajné spisy) a neutajované (obyčejné spisy): vojenskou kroniku, deníky spisů z let 1956 až 1963, tajné spisy 1963, obyčejné spisy 1963, rozkazy 1956-1963, dokumenty útvarových organizací KSČ a ČSM z let 1958 až 1963. Vzhledem k nezpracovanosti materiálu jsou časové údaje pouze orientační.
Archiv:
Datace:
1956 - 1963
Původce:
Automobilní poddůstojnická škola VS Jihlava Automobilní poddůstojnická škola Jihlava 17. brigády VS (útvar 3506 Jihlava) - od ledna 1957
Místo vzniku:
Oleška
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991

Bezpečnostní odbor pro Státní bezpečnost Ministerstva vnitra ČSR

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje kádrové rozkazy náčelníka Bezpečnostního odboru, plán práce Bezpečnostního odboru, plán a vyhodnocení činnosti StB, denní, týdenní a zvláštní informace, plány bezpečnostních opatření KS SNB, akční plán MV ČSR, návrh zákona o Sboru zpravodajské služby, návrh uspořádání vyšetřování, materiály k problematice vnější ochrany sovětských vojsk, problematice nezákonných tiskovin a analytické činnosti, jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
1969 - 1969
Původce:
Bezpečnostní odbor pro Státní bezpečnost Ministerstva vnitra ČSR 1. 3. 1969 - 31. 12. 1969
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Bezpečnostní referát Národního výboru Opava

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje seznamy členů nacistických organizací, materiál k organizaci bezpečnostního referátu.
Archiv:
Datace:
1946 - 1948
Původce:
Bezpečnostní referát Národního výboru Opava 1945-1949
Místo vzniku:
Židlochovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace