Archiv bezpečnostních složek

Bezpečnostní složky ministerstva vnitra

Otevřít
Tematický popis: Sbírka obsahuje písemnosti k okruhům: zprávy o bojové činnosti pluku ZB od 5.5. do 9.5.1945 v Praze, ranní zprávy a věstníky Kriminální ústředny MV, rozkazy a zprávy o denních událostech Ředitelství národní bezpečnosti Praha, působnost a organizace Hlavního velitelství SNB, působnost a organizace SNB, StB a prezídia pro bezpečnost, působnost a organizace okresních velitelství NB, působnost velitelství oddílů StB, ustanovení o bezpečnostních referátech, zřizování a rušení stanic SNB, zřízení krajských velitelství NB a StB, organizace MV, civilní obrana, školství, ochrana státních hranic, zrušení donucovacích pracoven, pátrání po nacistických archivech. Ve sbírce jsou rovněž uloženy výstřižky z novin, věstníky SNB, úřední listy a jednací protokoly.
Archiv:
Datace:
(1916) 1945 - 1960
Původce:
Ministerstvo vnitra Ministerstvo národní bezpečnosti Hlavní velitelství Sboru národní bezpečnosti Praha 1945 - 1948 Zemské velitelství Sboru národní bezpečnosti Praha 1945 - 1948 Kriminální ústředna ministerstva vnitra 1. pluk národní bezpečnosti Sbor národní bezpečnosti útvar 9600 Ředitelství Národní bezpečnosti Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Bezpečnostní spisy po roce 1945

Otevřít
Tematický popis: Sbírka různých písemností od původců ministerstvo vnitra a jemu podřízené útvary převážně z let 1945-1951. Některé jednotliviny a úseky sbírky pocházejí od ministerstva vnitra předválečné Československé republiky a protektorátního ministerstva vnitra (1919-1945). Pokyny, předpisy, nařízení, rozkazy a směrnice MV a SNB, situační a bezpečnostní zprávy a hlášení z teritoriálních útvarů SNB, statistické, organizační a personální přehledy a agenda. Tématické okruhy: Disciplinární směrnice, pokyny a kázeňská opatření pro četnictvo, uniformovanou protektorátní policii a SNB (1919-1951), Poválečné situační zprávy a hlášení z příhraničních oblastí (např. Hlučínsko, Vitorazsko), Předpisy, směrnice, pokyny a hlášení ohledně vyšetřování a zkoumání činnosti veřejných zaměstnanců v době nesvobody (návaznost na očistné komise), podezřelých z kolaborace a válečných zločinců, pátrání po podezřelých osobách (1945-1950), Předpisy, směrnice a pokyny k vydávání a rozpoznávání občanských průkazů a osobních dokladů, evidenci obyvatelstva (1940-1950), Výcvik, vzdělávání a školení příslušníků SNB, organizační agenda, hlášení a přehledy (1945-1950), Stíhání ve věci hanobení a ochrany cti SNB, mediální a násilné útoky na příslušníky SNB (1946-1950), Stížnosti na chování a postup příslušníků SNB na jednotlivých stanicích (1945-1951), Prošetřování kolaborace bývalých příslušníků protektorátní policie (1945-1950), Očista veřejné správy a bezpečnostních složek po roce 1945 a po roce 1948, Prošetřování osob podezřelých ze spolupráce se zahraničními zpravodajskými službami, špionážní sítě a organizace tajných služeb (1945-1950), Tábory nucené práce a vězeňství (1945-1950), Směrnice, hlášení a přehledy o prošetřování druhého odboje, odbojová činnost četníků a policie, prověřování partyzánských skupin (1945-1946), Hlášení, zprávy a přehledy o průjezdu, pobytu a aktivitách cizinců na území ČSR (1945-1950), Internační tábory pro Němce, směrnice, opatření proti Němcům, odsun, závadová korespondence, propaganda a činnost Sudetských Němců (1945-1949), Hlášení o činnosti a aktivitách různých sportovních, občanských, politických, profesních a zájmových spolků a organizací, regulace spolkového života, hlášení průběhu schůzí KSČ a ROH (1945-1950), Směrnice, nařízení, pokyny, přehledy, hlášení a opatření MV a SNB týkající se kněží, duchovních a církví (1945-1949), Zprávy a hlášení o rozšiřování ilegálních letáků, protistátní činnost a teror proti lidosprávě a KSČ, vyšetřování a likvidace protistátních skupin (1945-1950), Hlášení stanic SNB z různých okresů o hospodářské situaci, závadové poznatky v oblasti zemědělství, průmyslu a dopravy, žhářství, sabotáže, černý obchod, závadové poznatky k jednotlivým osobám (1945-1950), Směrnice, zákony a hlášení ze stanic SNB a od útvarů pohraniční stráže o ilegálních přechodech hranic (1946-1950), Prošetřování zákroků bezpečnostních složek proti KSČ mezi lety 1918 až 1945 (1947-1950), Seznamy osob a osobní svazky cizích státních příslušníků, po kterých pátrali jejich příbuzní po roce 1945 prostřednictvím Československého červeného kříže
Archiv:
Datace:
1919 - 1951
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Brigáda poddůstojnických škol Pohraniční a Vnitřní stráže Planá

Otevřít
Tematický popis: Vojska ministerstva vnitra, Pohraniční stráž, školní útvar. Fond obsahuje materiály ve své době utajované (tajné spisy) a neutajované (obyčejné spisy): rozkazy z let 1963 až 1965, deníky spisů, tajné spisy 1963-1965, obyčejné spisy 1965, materiály útvarových organizací KSČ a ČSM z let 1963 až 1966. Vzhledem k nezpracovanosti materiálu jsou časové údaje pouze orientační.
Archiv:
Datace:
1963 - 1966
Původce:
Brigáda poddůstojnických škol Pohraniční a Vnitřní stráže Planá u Mariánských Lázní
Místo vzniku:
Slaný
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vojska Ministerstva vnitra 1950 - 1991

Československá obec sokolská

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje přednášky, projevy, referáty, výstřižky z novin a korespondenci.
Archiv:
Datace:
1938 - 1948
Původce:
Československá obec sokolská
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948

Čestný soud vysokoškolského studentstva

Otevřít
Tematický popis: Čestný soud vysokoškolského studentstva: Osobní spisy československých studentů, kteří se přihlásili v době okupace ke studiu do německých nebo maďarských vysokých škol, osobní spisy německých, maďarských, ukrajinských a bulharských studentů, kteří studovali na lékařských fakultách v protektorátu.
Archiv:
Datace:
1939 - 1948
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Demokratická strana Slovenska, vybrané kopie z fondu

Otevřít
Tematický popis: Sbor národní bezpečnosti, Demokratická strana Slovenska
Archiv:
Datace:
1945 - 1950
Původce:
Sbor národní bezpečnosti, Demokratická strana Slovenska
Místo vzniku:
Tachlovice
Jazyk:
čeština, slovenština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra, Politické strany, hnutí a organizace 1945-1990

Dílčí kartotéka kmenových karet příslušníků SS

Otevřít
Tematický popis: Dílčí kartotéka kmenových karet příslušníků SS
Archiv:
Datace:
1931 - 1945
Původce:
Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Dotazníky osob podléhajících evidování Ostrava

Otevřít
Tematický popis: Tzv. Dotazníky osob podléhajících registraci s písemnostmi shromážděnými k identifikaci a státněbezpečnostní charakteristice sledovaných osob.
Archiv:
Datace:
1945 - 1983
Původce:
Krajská správa Ministerstva vnitra Ostrava Krajská správa SNB Ostrava
Místo vzniku:
Králíky, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Dr. Emanuel Moravec

Otevřít
Tematický popis: Dr. Emanuel Moravec
Archiv:
Datace:
1937 - 1952
Původce:
Dr. Emanuel Moravec
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Důstojnická a praporčická škola Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a Vojsk ministerstva vnitra Holešov

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje jednací protokoly, kádrové a denní rozkazy náčelníka školy, hlášení, vyjádření, všeobecné písemnosti, vyšetřovací spisy, roční plány práce a vyhodnocení, stížnosti, organizační řád.
Archiv:
Datace:
1985 - 1989 (1993)
Původce:
Důstojnická a praporčická škola Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a Vojsk ministerstva vnitra Holešov 1985-1991 Střední odborná škola Federálního policejního sboru Holešov 1991-1993
Místo vzniku:
Poříčí
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ostatní školy (zde i biskupské alumnáty, ústavy a bohoslovecké semináře)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace