Archiv bezpečnostních složek

Židovské organizace

Otevřít
Tematický popis: American Joint Distribution Committee (AJDC) - osobní spisy jednotlivců a rodin židovského původu vystěhovalých do zahraničí-abecedně řazené s pomocnou kartotékou (1945-1949); Pomocná pokladnice Bratislava (1946-1953); Židovská náboženská obec a American Joint Distribution Committee v Praze a Bratislavě - agenda k vystěhovávání osob židovského původu do zahraničí (1945-1951); Výcvik příslušníků organizace HAGANA v ČSR - agenda 5. oddělení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany, podpora Izraele (1948-1949); Agenda III. správy Ministerstva vnitra k problematice sionismu (1958-1962); Ústřední svaz československých sionistů (1932-1935); Židovské úvěrové družstvo v Bratislavě (1930-1946); Ústřední svaz sionistů a Rada židovských náboženských obcí - organizační agenda a korespondence uvedených organizací v Československu a sdružování židů za druhé světové války v londýnském exilu (1941-1953); Dokumenty o pronásledování a odsunu židů z Moravské Ostravy (1939-1943), Sbírka knih, brožur, tiskovin a poznatků k tématu sionismu do roku 1976.
Archiv:
Datace:
(1884) 1926 - 1976
Původce:
Židovské organizace a spolky Ministerstvo vnitra
Místo vzniku:
Bavorov, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, slovenština, stará hebrejština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády

Otevřít
Tematický popis: Jedná se o neoperativní materiály vzniklé činností 2. oddělení Hlavního štábu, Zpravodajského oddělení Hlavního štábu a zejména Zpravodajské správy Generálního štábu. Tyto útvary se zabývaly zahraniční zpravodajsou činností po vojenské linii.
Archiv:
Datace:
1945 - 1990
Původce:
2. oddělení Hlavního štábu - od. roku1945 Zpravodajské oddělení Hlavního štábu - od roku 1950 Zpravodajská správa Generálního štábu - 1951
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Československá armáda po roce 1945

Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády - operativní svazky

Otevřít
Tematický popis: Zahrnuje operativní svazky vedené v evidenci ZS/GŠ, která se zabývala zahraniční zpravodajsou činností po vojenské linii. Jedná se o osobní svazky (popř. jejich mikrografické kopie) spolupracovníků, kandidátů spolupráce, zájmových a prověřovaných osob a svazky na provoz konspiračních bytů a techniky. Dále to jsou svazky vedené k jednotlivým zahraničním úřadům vojenských a leteckých přidělenců (rezidentury).
Archiv:
Datace:
1948 - 1990 (1994)
Původce:
2. oddělení Hlavního štábu (od roku 1945) Zpravodajské oddělení Hlavního štábu (od roku 1950) Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády (od roku 1951)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Československá armáda po roce 1945

Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany stáních hranic - operativní svazky (rozvědná část)

Otevřít
Tematický popis: Zahrnuje operativní svazky ZS HS PS OSH vedené v evidencích Hlavní správy rozvědky (I. správa SNB). Typově se jedná o svazky: objektové; tajných spolupracovníků; konpirativních a propůjčených bytů.
Archiv:
Datace:
1966 - 1990
Původce:
Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (FMV)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Zpravodajský odbor federální správy zpravodajské služby

Otevřít
Tematický popis: Plány práce útvarů, plány zahraničních služebních cest a mezinárodních styků, plán publikační činnosti FS ZS, zprávy o státobezpečnostní situaci, o činnosti církve v ČSSR, o emigraci příslušníků MV, mezistátní jednání na úrovni ministerstva vnitra, správ a odborů MV, opatření k ochraně státního tajemství, ke kontrarozvědné ochraně čs. ekonomiky, statuty útvarů, kádrová práce, školství v SNB, zápisy ze schůzí koordinační rady kontrarozvědek a ze schůzí kolegia náměstka MV ČSSR, některá usnesení PÚV KSČ a vlády ČSSR, šetření poznatků a stížnosti, plnění rozkazů ministra a usnesení PÚV KSČ, ÚV KSČ a vlády ČSSR.
Archiv:
Datace:
1969 - 1970
Původce:
Zpravodajský odbor federální správy zpravodajské služby
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Zvláštní agenturní

Otevřít
Tematický popis: Zahrnuje svazky spolupracovníku a tajných spolupracovníku 8tB, vč. kandidátu tajné spolupráce, které splňovaly určená kriteria (např. svazky zavedené se souhlasem ministra vnitra) pro zařazení do tzv. fondu zvláštní úlože (zřizován po 1. 1. 1958). Zapůjčování z tohoto fondu se řídilo zvláštními pravidly a bylo podmíněno souhlasem určeného funkcionáře (např. náměstka ministra vnitra). V roce 1990 byly do fondu uloženy svazky obsahující kompromitující materiály; součástí je rovněž torzo materiálu z původního fondu R/MV (rehabilitace) - obsahuje seznamy rehabilitovaných osob a stručné vyhodnocení spisů.
Archiv:
Datace:
(1945) 1953 - 1990
Původce:
Centrální operativní správy SNB (MV, FMV), Hlavní správa (Správa) Státní bezpečnosti (StB) Praha, Krajská správa StB (ministerstva vnitra/SNB) Praha, Hlavní správa Pohraniční stráže, Vojenská kontrarozvědka (III. správa), operativní správy StB (zejména kontrarozvědka), tj. II., IV., V., VI., VIII., X. a XI. správa ministerstva vnitra.
Místo vzniku:
Hrubý Rohozec, Králíky, Kutná Hora, Morava, Moravská Třebová, Most, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Zvláštní operativní

Otevřít
Tematický popis: Zahrnuje svazky kontrarozvědného rozpracování osob (případně skupin osob či tzv. zájmových objektů), z hlediska typologie svazkové agendy Státní bezpečnosti (StB) se tedy jedná zejména o svazky osobní (sledovaných osob, v terminologii StB osoby prověřované či nepřátelské) a tzv. objektové (byly zakládány jednak na tzv. zájmové objekty - sledovaly "ochranu" zejména důležitých podniků a státních i veřejných institucí před "nepřátelskou činností", jednak za účelem stálého dozoru StB a sledování činnosti i potenciálních skupin odpůrců režimu). Svazky zařazované do tohoto fondu tzv. zvláštní úlože (zřizován po 1. 1. 1958) ovšem musely splňovat směrnicemi určená kritéria (např. svazky zavedené se souhlasem ministra vnitra, respektive vysokých činitelů StB, materiál celostátního významu).
Archiv:
Datace:
(1944) 1948 - 1990
Původce:
Krajská správa Ministerstva vnitra Praha (a její nástupci Správa SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje a d.), Vojenská kontrarozvědka (III. správa Ministerstva vnitra), operativní správy Státní bezpečnosti (zejména kontrarozvědka), tj. II., IV., V., VI., VIII. a XI. správa Ministerstva vnitra.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra

Zvláštní správa Federálního ministerstva vnitra

Otevřít
Tematický popis: šifrové spojení, plány práce a výhodnocení plánů práce, mezinárodní spolupráce
Archiv:
Datace:
1969 - 1990
Původce:
Zvláštní správa FMV
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborné organizace a zařízení

Zvláštní vyšetřovací spisy

Otevřít
Tematický popis: Obsahuje jednak torzo původní kolekce vyšetřovacích spisů, vztahujících se k tzv. stranickým procesům z let 1949 - 1954 včetně výsledků vyšetřování zvláštní komise (1962 - 63), jejímž cílem mělo být objasnění mechanismu tzv. porušování socialistické zákonnosti (týkalo se výhradně procesů vedených proti stranickým funkcionářům a členům KSČ v důležitých ekonomických funkcích), jednak některé z případů, považovaných za zvláště významné (např. kauza Bohumil Laušman, čihošťský zázrak). V 60. - 80. letech 20. století byly do fondu zařazeny vyšetřovací spisy z některých procesů, vedených represivní komunistickou mocí proti opozici.
Archiv:
Datace:
(1945) 1948 - 1990 (1992)
Původce:
Správa vyšetřování StB (MV) Praha, VI. správa, krajské správy vyšetřování StB (Brno, Ostrava, Praha, Ústí nad Labem, České Budějovice, Jáchymov, Bratislava)Vojenská kontarozvědka (Hlavní správa VKR, III. správa - odbory vyšetřování), sekretariát I. náměstka ministra vnitra, zvláštní komise pro přešetření porušování tzv. stranických zásad a socialistické zákonnosti v období kultu osobnosti
Místo vzniku:
Bavorov, Hrubý Rohozec, Králíky, Morava, Most, Praha, Zeměchy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace