Horácké muzeum Nové Město na Moravě

Sbírka drobných památek

Otevřít
Tematický popis: Korespondence muzea s Dr. Z. Likovským - zjišťování dějin novoměstského pivovarnictví 1997, rukopis Josefa Novotného "Z dějin Horácka a českobratrského evangelického sboru ve Veselí" b.d., strojopis práce prof. Josefa Fialy "Papírna v Novém Městě na Moravě" 1944, rozsáhlé strojopisné vzpomínky učitele Františka Henycha (1862-1944), řídícího učitele ve Svratce 30.-40. léta, kopie pamětí rolníka Jana Zajíčka ze Studnic č. 1 b.d., strojopisná práce Antonína Mareše "Batelovské varhany" o varhanářském mistru F. Svítilovi z Nového Města 1989, technické výkresy vynálezů a patentů Ing. Theodora Brázdy (rodák z Kadova, inspektor státních drah, proslavil se vynálezem napájecího zařízení parních kotlů) b.d., návrhy výšivek a malování truhel konec 19. a počátek 20. st., práce Karla Němce (kresby, studie, skici, ex libris) b.d., tištěné návrhy dámských šatů 1867-1882, lidové akvarely A. Maděry z Nového Města b.d., vzory pro malování pokojů, svaté obrázky, barvotisky, příležitostné tisky 19. st., drobné propagační tisky, zápalkové nálepky b.d.
Archiv:
Datace:
1867 - 1997
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Bernartice, Bojenice, Kysibl (Stružná), Mšeno nad Nisou, Vlčí Habřina
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky jiné, Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Sbírka fotografií

Otevřít
Tematický popis: Sbírka fotografií z následujících oblastí: lyžování konec 19. st.-90. léta 20. st., výroba lyží 1930-50. léta, 70.-90. léta 20. st., bruslení 1895, turistika a rekreace 1897-70. léta 20. st., činnost Sokola 20.-70. léta 20. st., pohlednice Nového Města a okolí, výstavba ve městě 1890-1950, nová výstavba 1950-1999, život za první světové války a za první republiky, události druhé světové války, odboj 1939-1945, osvoboditelé města 1945, průmyslové závody ve městě 50.-70. léta 20. st., politické události 1950-1999, služby, sport, zdravotnictví 50.-90. léta 20. st., školství a kultura 50. léta-1999, výstavní činnost muzea 60. léta-1999, dokumentace výstav mimo město 80. léta 20. st., muzejní expozice, adaptace budovy muzea 30.-90. léta 20. st., umělci, umělecká díla, rodné domy umělců počátek 20. st.-1999, místní osobnosti b.d., zemědělská výroba 30.-80. léta 20. st., lidové zvyky 70.-90. léta 20. st., lidová výroba, obchod 30. léta 20. st., dokumentace současné lidové výroby 90. léta 20. st., příroda Novoměstska 20.-70. léta 20. st., obsáhlá dokumentace lidové architektury 1900-40. léta, 1967-1978 (součástí je např. fotodokumentace všech památkově chráněných objektů v okrese Žďár nad Sázavou podle stavu ze 70. let).
Archiv:
Datace:
1890 - 1999
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů

Sbírka legionářských památek

Otevřít
Tematický popis: Dopisnice a pohlednice novoměstských vojáků z fronty 1914-1918, francouzské a italské pohlednice s legionářskou tématikou, dopisnice ruských legií 1918-1920, oběžníky vojenského velitelství legií ve věcech zásobování 1919-1920, fotografie ruských legionářů 1918-1920, dopisy ruských legionářů (jednotlivě) 1917-1918, seznam Sibiřské armády, paměti legionáře Kubíka, soukromá korespondence legionáře Stupky, legionářské časopisy 1918-1930. Odbočka Svazu čsl. legionářů Nové Město: seznam členů + jednací protokol 1920-1921, zápisy o schůzích 1921-1926, korespondence jednoty Čs. obce legionářské 1921-1925.
Archiv:
Datace:
1914 - 1930
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
neurčeno, Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů, Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Sbírka literárních pozůstalostí

Otevřít
Tematický popis: PhDr. Josef Mikulec (1907-1982): strojopisy projevů o umělcích 1963-1964, strojopisy článků, novinové výstřižky jeho článků 1966-1969. Ing. Volfgang Flek (1881-1954): rukopisy básní a traktátů 20. - 30. léta, strojopisy básní 1930. Bohuslav Pleva (nar. 1903, umělecký knihvazač): fotografie, drobné tisky, vlastní práce, novinové výstřižky 1983, katalog výstavy 1968. Prof. Jiří Šebek (1922-1999): novoročenky a poděkování za blahopřání - původní linoryty 1967-1985, tisk k jeho 70. narozeninám. Václav Jícha (1874-1950, akvarelista): 2 dopisy 1909, dopis J. F. Svobodovi 1913. Julius Pelikán (nar. 1886, sochař): 1 dopis 1962. Dva dopisy Leoše Janáčka 1909. Josef Věromír Pleva (1899-1985): korespondence muzea s ním 1974, novinové výstřižky 1985, 1989, fotografie, úmrtní oznámení. Arnošt Košík: novinový výstřižek 1980. Rudolf Puchýř: strojopis rozhlasového pásma o něm s vlastními vzpomínkami. Věra Frömlová: novinový výstřižek 1984. J. Pavlík (inspektor v Bystřici n. P.): strojopisy prací 1983-1984. Karel Němec: torzo korespondence s J. Váchalem a O.Blažíčkem 20. léta, fotografie, strojopis hodnocení jeho díla J. Váchalem b.d., báseň P. Křičkové o výzdobě novoměstského kostela. Inocenc Arnošt Bláha: 1 dopis 1910, výpisy z jeho přednášek a prací pořízené Dr. Daňkem. Korespondence muzea s V. Pittnerovou 1908-1909. Dva dopisy J. F. Svobodovi 1910-1911. Jiří Židlický: 3 ks reprodukcí, katalog výstavy Les a zvěř v díle J. Židlického 1965. Akad. malíř Jindřich Hegr: časopis křížovek Harlekýn věnovaný jeho tvorbě s věnováním muzeu 1994, novinový výstřižek 1994, pozvánka na výstavu. František Šír (1804-1864, malíř): rodokmen rodiny, kopie dopisů rodině (1855, 1858). Karel Kulfánek: korespondence se švédskou spisovatelkou Selmou Lagerlöfovou 1938-1939. Prof. Zdeněk Bažant: kopie jeho článků z oboru stavebnictví 1995-1998, kopie článků o něm 1996. L. Kašparcová: strojopisy vzpomínek na život na Horácku na přelomu 19. a 20. st., na činnost spolku Horák, na osvobození a přátelství s osvoboditeli, články o osvobození, příspěvky na různá témata 60. léta 20. století.
Archiv:
Datace:
1908 - 1998
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Kamenice nad Lipou, Mšeno nad Nisou, Ostrý Kamen
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Sbírka lyžařských diplomů

Otevřít
Tematický popis: Sbírka diplomů z lyžařských závodů, převažují diplomy z období 20. - 30. let 20. st.
Archiv:
Datace:
1910 - 1965
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky jiné

Sbírka materiálů dokumentujících lidovou výrobu a lidovou kulturu na Novoměstsku

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace lidové výroby: kopie katalogu výrobního družstva klempířů a kovopracovníků "Dílo" Svratouch (1937), publikace o vývoji pilníkářství, písemnosti různých výrobců obuvi 1902-1943, výroba kachlů Nové Veselí 1992, osobní doklady tkalce Jana Koutníka 1906-1916. Dokumentace lidové kultury: vzpomínky Jindřišky Hubáčkové (nar. 1914 Rokytno) na lidové zvyky (máje, posvícení, otvírání studánek, Boží tělo, svatojánské slavnosti), opisy z rodinné kroniky Vališovy (kroj, architektura, všední život, domácí průmysl, rodinné záznamy, dokumentace řemeslné výroby - textilní výroba, dřevovýroba), stavební plány (přestavba maršovské rychty do dnešní podoby 1859, dům Jana Brázdy č. 35 v Rokytně před r. 1850, nákladnický dům Fr. Jelínka č. 32 v Novém Městě 1827), zápisy pověstí z okolí Nového Města 20. léta, korespondence o přípravě národopisné výstavy 1894-1895, vzpomínky pamětníků - řemeslná výroba (řezbářství, modrotisk, dřevovýroba, výroba hraček, hrnčířství, kamnářství, pilníkářství, klempířství, tkalcovství, soukenictví), strava v minulosti, půdorysy horáckých domů, zápisy pověrečných povídek, dokumentace hudebního a tanečního folklóru, sběry Fr. Štourače z Bystřicka (řemesla, folklór, pověsti, zvyky, zápisy lidových písní) 1870-1900.
Archiv:
Datace:
1827 - 1992
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Budkov, Horní Branná, Konice, Mšeno nad Nisou, Střítež, Vlčí Habřina
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
neurčeno, Sbírky jiné

Sbírka materiálů k dějinám Nového Města na Moravě a regionu

Otevřít
Tematický popis: Staré materiály do 19. st.: výuční list kováře Jakuba Zobače z Věcova vydaný kovářským cechem Jimramov 1721, výuční listy mysliveckých mládenců Josefa Hájka z Herálce 1830 a Petra Vodičky z Nového Města 1846, vandrovní knížky 1800-1855, řešení sporu o dobytek v Pohledci za pruského tažení 1866, faksimile městských privilegií z r. 1635 b.d., rukopis kroniky Geschichte der Stadt Neustadtl (podle spisu děkana Pausy) b.d., rukopis Geschichte der Stadtgemeinde Neustadtl in Mähren od J. Kopřivy b.d., kronika rodiny Šírovy a Svítilovy 1774-1852, fragment rodinné kroniky Kunstmüllerovy 1773-1787, pamětní kniha obce Písečné od Jiříka Vrbase 1806-1828 + pokračování Jana Nečase 1846-1897. Spolkové památky: plakáty a pozvánky na spolkové akce - Klicpera 1886-1919, ochotnické divadlo 1870, SDH 1881, odbor Národní jednoty Nové Město - korespondence 1909-1919, volební letáky 1911, 1913. První světová válka: přípisy ministerstva vnitra a moravského místodržitelství - sběr kovů, válečné půjčky, plakáty dobročinných akcí, vyhlášky o soupisu zásob 1914-1917. První republika: propagační materiály (Horácká krajinská výstava, stavba nemocnice), památky na krajany v Americe (farmář Břeska - fotografie, torzo korespondence 30. léta), jízdní řád autodopravy Kopecký v Německém b.d., volební agitace 20. - 30. léta, pozvánky na oslavy, vyhlášky Okresního úřadu Nové Město 1919-1938. Druhá světová válka a odboj: plakáty a vyhlášky politické správy 1939-1945, biografické údaje o obětech okupace b.d., dokumentace památníků II. odboje, seznamy členů odbočky Svazu protifašistických bojovníků Nové Město, korespondence s Dr. Z. Jelínkem (do r. 1994), vzpomínky sestřenice ministra J. Nečase, vzpomínky účastníků odboje (mj. plk. Frant. Lopaur ze Tří Studní) na činnost skupin R 3, Obrana národa, Sokol, partyzánská skupina Zarevo. Období po r. 1945: životopisy zakladatelů KSČ na Novoměstsku, plakáty a úřední vyhlášky 1945-1948, budovatelská agitace 50. léta, dokumentace výstavby socialismu, propagační materiály 1948-1988, volby do městských orgánů (kandidátky, agitace, volební programy) 1950-1986, regionální i celostátní tiskoviny a plakáty se vztahem k roku 1968 a k převratu r. 1989, volební materiály jednotlivých politických stran k parlamentním a komunálním volbám 1990, plakáty a pozvánky na kulturní a veřejné akce (koncerty, divadlo, plesy, schůze) 90. léta, písemnosti klubu důchodců Nové Město, dokumentace hospodářských poměrů (privatizace, propagační materiály soukromých firem, brožury, nabídky) 90. léta, novinové výstřižky k politické situaci 1990-1995.
Archiv:
Datace:
1721 - 1999
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Bernartice, Bučnice, Červená Voda, Křetín, Lobendava, Manchester, Mšeno nad Nisou, Ostrý Kamen, Rudoltice, Třinec
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
neurčeno, Sbírky novinových výstřižků, Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Sbírka materiálů k dějinám obchodu a živností Nové Město na Moravě

Otevřít
Tematický popis: Účetní knihy mlýna v Petrovicích 1880-1912, účetní knihy obchodníka textilem F. Trojana 1918-1940, torzo účtů fy Slonek 20. - 40. léta 20. st., účetní knihy obchodníka A. Budína 1943-1947, propagační tiskoviny jednotlivých živnostníků 20. - 30. léta 20. st.
Archiv:
Datace:
1880 - 1947
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Brno - Maloměřice, Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
neurčeno, Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Sbírka materiálů k dějinám školství Nové Město na Moravě

Otevřít
Tematický popis: Gymnázium Nové Město: stavba budovy reálky (korespondence) 1900, stanovy spolku pro podporování chudých studujících 1894, kresby prof. Hejzlara 1900-1912, žákovské kresby pod vedením prof. Hejzlara b.d., fotografie + maturantská tabla 1902-1920, plakáty a pozvánky na akce pořádané školou 1894-1999. I. základní škola (bývalá měšťanská škola) Nové Město: část pozůstalosti ředitele Josefa Šimka (osobní doklady 1839-1902, korespondence soukromá 1859-1901, korespondence úřední 1872-1900, doklady rodinných příslušníků 1880-1915), torzovitě třídní knihy, žákovské výkresy, písanky 1865-1950. Mateřské školy: nástěnné školní tabule 1894-1962. Košíkářská škola: podací deníky, inventář, korespondence, statistické výkazy 1900-1912, účetní doklady 1908-1913. Živnostenská škola pokračovací: korespondence umělecko-průmyslového odboru Horáckého muzea ve věci zřízení školy 1908-1920. Učitelská jednota žďársko-novoměstská: pozvánky na akce 1912-1920. Školní památky z okolních obcí: zameškaná školní docházka, korespondence s Okresním školním výborem Nové Město, vysvědčení 1876-1904.
Archiv:
Datace:
1839 - 1999
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky jiné, Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů), Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Sbírka materiálů k historii lyžování a výroby lyží na Novoměstsku

Otevřít
Tematický popis: Výroba lyží fa Slonek: výuční list truhláře Slonka 1903, nákresy, reklamní prospekty výrobců, torzo účetního materiálu 1922-1944, zestátnění 1950. Patent na výrobu laminátové lyže 1967. Sportovní klub Nové Město: část korespondence 1911-1939, zjišťování lyžování mládeže (pro školy) 1922, výstavba lyžařské chaty a skokanského můstku 1921-1938, lyžařské diplomy 20. léta - 1965, vzpomínky závodníků, plakáty, pozvánky a výsledky lyžařských závodů 1910 - 50. léta, pamětní kniha Svazu lyžařů RČS 1934-1949, korespondence předsedy klubu J. Kadlece 40. - 60. léta, údaje o významných závodnících, přehledy výsledků 1913-1965, statut Zlaté lyže 1973, plakáty, plánky lyžařských tratí.
Archiv:
Datace:
1903 - 1999
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou, Střítež
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů), Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace